Καρυές

Διακοπές στο δίκτυο ύδρευσης και άρδευσης των Καρυών λόγω δοκιμών του ταχυδιϋλιστήριου

Το ταχυδιυλιστήριο των Καρυών βρίσκεται στο στάδιο ολοκλήρωσης και δοκιμών και θα εξυπηρετεί την υδροδότηση των Καρυών τους θερινούς μήνες από την λιμνοδεξαμενή Σαγιάκοβο. Σύμφωνα με ενημέρωση της ΔΕΥΑΧ, έγινε πλήρη ανακατασκευή του υφιστάμενου διυλιστηρίου, αποξήλώθηκε ο φθαρμένος εξοπ...

Κλειστά και τα σχολεία των Καρυών

Σύμφωνα με την αρ. 8/2019 απόφαση του Δημάρχου Χίου, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών, σήμερα Τρίτη 8 Ιανουαρίου 2019 θα παραμείνουν κλειστά τα σχολεία όλων των σχολικών μονάδων Α/θμιας Εκπαίδευσης...