Ταυτότητα

 • Επωνυμία
 • ΠΟΛΙΤΗΣ ΕΕ
 • Διακριτικός τίτλος / τίτλος
 • Πολίτης
 • Έδρα
 • Φιλίππου Πασπάτη και Ριζαρίου 0, Χίος
 • Νομική μορφή
 • Ετερόρρυθμη Εταιρεία
 • (Εταίροι: Παντελεήμων Φύκαρης, Κωνσταντίνος Φάκος)
 • ΑΦΜ
 • 800937821
 • ΔΟΥ
 • ΧΙΟΥ
 • Ταχυδρομική διεύθυνση
 • Φιλίππου Πασπάτη και Ριζαρίου 0, Χίος
 • Τηλέφωνο επικοινωνίας
 • 22710 81314
 • Ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας
 • info@politischios.gr
 • Ιδιοκτήτης / Νόμιμος εκπρόσωπος
 • Παντελεήμων Φύκαρης
 • Διευθυντής / Διαχειριστής
 • Παντελεήμων Φύκαρης
 • Δικαιούχος του ονόματος τομέα
 • Παντελεήμων Φύκαρης
Δήλωση συμμόρφωσης με τη Σύσταση (ΕΕ) 2018/334 της Επιτροπής της 1ης Μαρτίου 2018 σχετικά με τα μέτρα για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του παράνομου περιεχομένου στο διαδίκτυο (L 63)