31.1.2024 13:33

Τσουχτερά πρόστιμα εκατοντάδων έως και χιλιάδων ευρώ με τον νέο κανονισμό καθαριότητας του Δήμου Χίου- Βίντεο

Πρόστιμο μέχρι και 8.000 ευρώ για γκράφιτι σε δημόσια κτίρια, αγάλματα, ναούς και δημοτικές υπηρεσίες

Σε πλήρη ισχύ βρίσκεται από τις αρχές της εβδομάδας ο αναθεωρημένος κανονισμός καθαριότητας του Δήμου Χίου, ο οποίος για πρώτη φορά μετά το 2011, εναρμονίζεται πλήρως με τις διατάξεις του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων, στη βάση του ενιαίου προτύπου που έχει θέσει η ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία.

Όπως ανέφερε σε δηλώσεις της η μηχανικός περιβάλλοντος της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Χίου Σοφία Καλλίκη, στις αλλαγές που πραγματοποιούνται με την αναθεώρηση του Κανονισμού  Καθαριότητας περιλαμβάνονται – πέρα από το κομμάτι της διαχείρισης των απορριμμάτων και των βιοαποβλήτων-και οι τροποποιήσεις στα ποσά των προστίμων, στα είδη των παραβάσεων αλλά και στον τρόπο επιβολής των προστίμων.

«Ο νέος κανονισμός καθαριότητας, συντάχθηκε με γνώμονα την προσπάθεια για επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί, προκειμένου να οδηγηθούμε σε μια βιώσιμη ανάπτυξη αλλά και προκειμένου να υπάρξει συμμόρφωση με την κείμενη νομοθεσία», ανέφερε η κα. Καλλίκη και προσέθεσε ότι: «ο νέος κανονισμός θέτει πλέον πολύ πιο αυστηρά όρια όσον αφορά στις υποχρεώσεις και του δήμου και των πολιτών, καθορίζοντας πώς πρέπει να λειτουργούν όλα τα προγράμματα διαχείρισης αποβλήτων αλλά και της ανακύκλωσης.

Επιπλέον εισάγει νέα προγράμματα και νέες έννοιες τις οποίες ως μέχρι τώρα δεν τις είχαμε ακούσει ξανά όπως «το πληρώνω όσο πετάω» και δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στο διαχείριση των βιοαποβλήτων.

Τέλος καταλήγει στις υποχρεώσεις των πολιτών που πλέον είναι πολύ πιο αυξημένες και αυτό φαίνεται και στην αύξηση των κυρώσεων ως προς τα χρηματικά πρόστιμα».

Από την πλευρά του ο Διευθυντής της Υπηρεσίας Καθαριότητας Αλέκος Γαϊτάνος να προσέθεσε ότι είναι σημαντική η ενίσχυση από την πολιτεία της Υπηρεσίας με προσωπικό, ώστε να μπορέσει να ανταπεξέλθει σε όλες τις προκλήσεις.

Πρόστιμα μέχρι και 8.000 ευρώ

Στον νέο κανονισμό καθαριότητας υπάρχουν αναλυτικά οι πίνακες με τις παραβάσεις και τα διοικητικά πρόστιμα, τα οποία είναι ιδιαίτερα τσουχτερά, φθάνοντας μέχρι και τις 8.000 ευρώ σε κάποιες περιπτώσεις:

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ

ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ (€)

ΑΡΘΡΟ

1

Ρύπανση με μικροαπορρίμματα  μνημείων, αγαλμάτων, αρχαιολογικών χώρων και λοιπών δημοσίων κτιρίων και ιερών ναών.

500 *

8.2

2

Μερική ή ολική καταστροφή/ βανδαλισμός (αναγραφή συνθημάτων, «γκράφιτι» άνευ αδείας) μνημείων, αγαλμάτων, αρχαιολογικών χώρων, δημοσίων κτιρίων, ιερών ναών και λοιπών δημοσίων και δημοτικών χώρων (πλατειών, αλσών, πάρκων, χώρων άθλησης, διαχωριστικών νησίδων δρόμων, πεζοδρόμων, πεζοδρομίων, ποδηλατοδρόμων, παιδικών χαρών κ.α.) Το πρόστιμο δύναται να φθάσει μέχρι του ποσού της δαπάνης αποκατάστασης, εάν έχει συντελεστεί η καταστροφή των χώρων αυτών

4.000- 8.000

8.2

3

Ρύπανση/ μερική ή ολική καταστροφή / βανδαλισμός (αναγραφή συνθημάτων, «γκράφιτι» άνευ αδείας) των στοιχείων «αστικού εξοπλισμού» της πόλεως όπως παγκάκια, συντριβάνια, παρτέρια (τσιμεντένια και κάθε είδους), πινακίδες (φωτεινές ή μη) κάγκελα, κολώνες ηλεκτροφωτισμού, στάσεις λεωφορείων

250 *

8.2

4

Μερική ή ολική καταστροφή των κάδων αποβλήτων ή άλλων μέσων συλλογής και προσωρινής αποθήκευσης  αποβλήτων συνέπεια βανδαλισμού. Οι υπαίτιοι επιβαρύνονται επιπλέον με το κόστος επισκευής ή αντικατάστασης του μέσου ή του εξοπλισμού.

300*

9.10

5

Παρεμπόδιση τοποθέτησης κάδων, προστατευτικών μέσων, αυθαίρετη μετακίνηση κάδων  και λοιπών μέσων προσωρινής αποθήκευσης αποβλήτων και μικροαπορριμμάτων από τη θέση που έχει υποδειχθεί από την Υπηρεσία Καθαριότητας, αυθαίρετη αφαίρεση προστατευτικών πλαισίων, φθορά των παραπάνω μέσων

300*

9.10,

21

6

Εναπόθεση αστικών αποβλήτων εκτός των κάδων μηχανικής αποκομιδής και λοιπών μέσων προσωρινής αποθήκευσης, όπως έμπροσθεν ξένης ιδιοκτησίας, σε κοινόχρηστους χώρους, δρόμους ή πεζοδρόμια, σε δέντρα ή κολώνες ή οπουδήποτε αλλού

300*

9.1

7

Μη ελαχιστοποίηση του όγκου με συμπίεση ή άλλο πρόσφορο τρόπο, όπως περίδεση, των κάθε μορφής αποβλήτων συσκευασιών και χαρτοκιβωτίων που προέρχονται από εμπορικά καταστήματα, υπεραγορές τροφίμων και καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, πριν την εναπόθεσή τους σε κάδους ανακύκλωσης

3η συνεχόμενη παράβαση: Διακοπή λειτουργίας για 3 ημέρες

150*

 

9.2,

12.2

8

 

Ρύπανση με οποιονδήποτε τρόπο των οδών, πεζοδρομίων κολώνων, κάδων αποβλήτων , καλαθιών και λοιπών μέσων προσωρινής συλλογής και αποθήκευσης αποβλήτων, όπως ενδεικτικά με έντυπα, με αναγραφή συνθημάτων, με επικόλληση αυτοκόλλητων.

300

9.10

9

Μη τήρηση καθαριότητας των κοινοχρήστων χώρων που χρησιμοποιούνται από διοργανωτές εκδηλώσεων (πολιτιστικών και αθλητικών) κατά τη διάρκεια και μετά το πέρας αυτών.

300*

8.1

10

Εναπόθεση ανάμεικτων αστικών αποβλήτων σε κάδους ανακύκλωσης ή κάδους βιοαποβλήτων, βιοαποβλήτων σε κάδους ανακύκλωσης, αποβλήτων ανακύκλωσης σε κάδους βιοαποβλήτων ή κάδους σύμμεικτων αποβλήτων.

300

9.1

11

Εναπόθεση εκτός των κάδων μηχανικής αποκομιδής ή άλλων μέσων προσωρινής συλλογής και αποθήκευσης αποβλήτων ή συσκευασιών που προέρχονται από εμπορικά καταστήματα, υπεραγορές τροφίμων και καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

200*

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί για τρίτη φορά η παράβαση, ως κύρωση επιβάλλεται η διακοπή λειτουργίας των δραστηριοτήτων για χρονικό διάστημα τριών (3) ημερών.

12.2

12

Εναπόθεση αποβλήτων επί του πεζοδρομίου ή του οδοστρώματος ή άλλου κοινόχρηστου χώρου κάθε είδους προϊόντων ή υλικών προερχόμενων από εκσκαφές, κατασκευές ή κατεδαφίσεις, χωρίς την κατάλληλη συσκευασία, χωρίς λήψη προστατευτικών μέτρων για την ασφάλεια των πεζών και οχημάτων και χωρίς προηγούμενη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας δημοτικής αρχής ότι τα ανωτέρων απόβλητα θα παραλειφθούν εντός είκοσι τεσσάρων (24)  από την απόθεση τους.

500

15

13

Εναπόθεση αποβλήτων κάθε είδους προϊόντων ή υλικών προερχόμενων από εκσκαφές, κατασκευές ή κατεδαφίσεις σε ρέματα, πάρκα, άλση και δασικές εκτάσεις.

1.000

15

14

Εναπόθεση λοιπών ογκωδών αποβλήτων, όπως επίπλωσης, στρώματα ύπνου και άλλα, επί του πεζοδρομίου ή του οδοστρώματος ή άλλου κοινόχρηστου χώρου, χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας δημοτικής αρχής ότι τα ανωτέρω απόβλητα θα παραληφθούν εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από την απόθεση τους.

500

10

15

Εγκατάλειψη αδρανών υλικών από εργολάβους ή συλλέκτες – μεταφορείς σε κοινόχρηστους χώρους.

Σε περίπτωση υποτροπής επιβάλλεται ων διοικητική κύρωση η οριστική αφαίρεση της άδειας τους.

1.000

15

16

Μη απομάκρυνση υλικών εκσκαφών και εν γένει οικοδομικών υλικών μετά την πάροδο της οριζόμενης από την οικεία δημοτική αρχή τριήμερης προθεσμίας στην περίπτωση εκτέλεσης εργασιών από Οργανισμό Κοινής Ωφελείας και άλλους φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Το πρόστιμο επιβάλλεται στον εργολάβο.

1.000

15

17

Εναπόθεση βλαστικών (πράσινων) αποβλήτων, επί του πεζοδρομίου ή του οδοστρώματος ή άλλου κοινόχρηστου χώρου, χωρίς προηγούμενη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας δημοτικής αρχής, ότι τα ανωτέρω απόβλητα θα παραληφθούν εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών από την απόθεση τους. 

300

11

18

Εγκατάλειψη επικινδύνων , συμπεριλαμβανομένων των μολυσματικών υγειονομικών μονάδων στο πεζοδρόμιο ή σε άλλο κοινόχρηστο χώρο, ή την απόρριψη επικίνδυνων αποβλήτων υγειονομικών μονάδων σε κάδους που προορίζονται για αστικά απόβλητα.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί για τρίτη συνεχόμενη φορά η παραπάνω παράβαση , ως κύρωση επιβάλλεται η διακοπή λειτουργίας  της υγειονομικής μονάδας για χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών.

1.000*

17

19

Για την απόρριψη επικίνδυνων αποβλήτων στο πεζοδρόμιο ή άλλο κοινόχρηστο χώρο, από λοιπές δραστηριότητες πλην υγειονομικών μονάδων.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί για τρίτη συνεχόμενη φορά η παραπάνω παράβαση, ως κύρωση επιβάλλεται η διακοπή λειτουργίας  της δραστηριότητας  για χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών.

1.000*

17

20

Για την απόρριψη επικίνδυνων και βιομηχανικών αποβλήτων σε κάδους που προορίζονται για αστικά απόβλητα από οποιαδήποτε δραστηριότητα.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί για τρίτη συνεχόμενη φορά η παραπάνω παράβαση , ως κύρωση επιβάλλεται η διακοπή λειτουργίας  της δραστηριότητας  για χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών.

1.000*

16

21

Για την απόρριψη μηχανελαίων από συνεργεία οχημάτων ή μαγειρικών ελαίων από επιχειρήσεις εστίασης στο  αποχετευτικό δίκτυο ή σε δίκτυα απορροής.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί για τρίτη συνεχόμενη φορά η παραπάνω παράβαση , ως κύρωση επιβάλλεται η διακοπή λειτουργίας  της δραστηριότητας  για χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών.

500*

9.5,

12.2

22

Απόρριψη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού εντός των κάδων σύμμεικτων αποβλήτων ή των κάδων ανακύκλωσης συσκευασιών.

300

9.8

23

Μη ελαχιστοποίηση του όγκου (συσκευασιών κλπ) με συμπίεση ή

άλλο πρόσφορο τρόπο (δίπλωμα, περίδεση κλπ)

150

9.2

24

Ακαθάριστος χώρος ή έλλειψη επαρκών και κατάλληλων δοχείων

απορριμμάτων των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος που

χρησιμοποιούν κοινόχρηστους χώρους.

100*

12.2

25

Εγκατάλειψη απορριμμάτων στάσιμου και πλανόδιου εμπορίου ή

παραβίαση ωραρίου. Σε περίπτωση υποτροπής, ανάκληση της

άδειας.

Άσκηση στάσιμου εμπορίου σε μη εγκεκριμένο χώρο.

Άσκηση πλανόδιου εμπορείου στη ζώνη εμφάνισης της πόλης.

100*

27

26

Ρύπανση πεζοδρομίων από την υπαίθρια αποθήκευση υλικών

(εμπορεύματα και υποπροϊόντα παραγωγικής διαδικασίας,

στερεά ή υγρά, όπως πρώτες ύλες κι έτοιμα προϊόντα ή

υποπροϊόντα, οικοδομικά, λατομικά, μεταλλευτικά και χημικά

υλικά, παλαιά είδη σιδήρου, ξυλεία, καύσιμα, λιπαντικά, χωρίς

την προηγούμενη άδεια της Δημοτικής Αρχής

100

29

27

Αμέλεια καθαρισμού κοινοχρήστων ή ελεύθερων ιδιωτικών χώρων

(parking, χώροι ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων, αύλιοι χώροι

συνεργείων, αποθηκών, εργαστηρίων, σταθμών καυσίμων κτλ), που

γειτνιάζουν με κατοικίες, σχολεία, κοινόχρηστους χώρους.

 

Η διαπίστωση ανθυγιεινούς εστίας πραγματοποιείται μετά από

έλεγχο των εποπτών υγείας της Διεύθυνσης Υγειονομικού Ελέγχου

και Περιβαλλοντικής Υγιεινής της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και το

πρόστιμο επιβάλλεται από τους επόπτες υγείας της προαναφερόμενης Δ/νσης.

 

24

28

Εγκατάλειψη οχήματος ή μηχανήματος επί του

οδοστρώματος ή σε

άλλο δημόσιο ή δημοτικό κοινόχρηστο χώρο, σε ακάλυπτη ξένη

ιδιοκτησία, πάρκο, άλσος λόφο κλπ

Τιμή προστίμου: Περιπτώσεις : 1)δίκυκλα 100 €, 2)επιβατικά αυτοκίνητα 250€,

3)βαρέα οχήματα άνω των 3,5t ανάλογα με τον κυβισμό 500-1000€,

4)μηχανήματα έργου 1.500€

21

29

Καταστροφή ή αποκόλληση του ειδικού σήματος για τα

εγκαταλελειμμένα οχήματα (σε περίπτωση μη μετακίνησης του

οχήματος)

200*

21

30

Στάση και  στάθμευση παντός είδους οχήματος έμπροσθεν κάδων

και άλλων μέσων προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων

50*

21

31

Ρύπανση με λάδια κάθε είδους οχημάτων που εγκαταλείπονται στο

οδόστρωμα ή σε άλλους κοινόχρηστους χώρους. Μη άμεση

ειδοποίηση της υπηρεσίας Καθαριότητας σε έκτακτες περιπτώσεις

όπως διαρροή μετά από σύγκρουση.

50*

21

32

Επιβάλλεται πρόστιμο σε όχημα παντός τύπου, το οποίο ο ιδιοκτήτης

του το έχει σταθμεύσει επί του οδοστρώματος ή πάνω στο

πεζοδρόμιο ή σε δημόσιους ή δημοτικούς κοινόχρηστους χώρους και

αποδεδειγμένα αποτελεί κίνδυνο για το περιβάλλον, την υγεία και

την ασφάλεια των κατοίκων καθώς χαρακτηρίζεται ως ρυπογόνος

εστία.

500*

21

33

Εναπόθεση μέσα στους κάδους αποβλήτων διαφορετικών από εκείνων για τους οποίους προορίζονται, αιχμηρών αντικειμένων ή τοξικών ουσιών που μπορούν να προκαλέσουν τραυματισμό ή να θέσουν σε κίνδυνο την υγεία των  εργαζομένων, καθώς και οτιδήποτε άλλο μπορεί να προκαλέσει ρύπανση ή ζημιά στον κάδο όπως υγρά απόβλητα, υλικά ή ουσίες που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά στον κάδο, ογκώδη αντικείμενα ή υλικά που μπορούν να αυξήσουν υπερβολικά το βάρος του & να προκαλέσουν καταστροφές στους κάδους και στους αντίστοιχους μηχανισμούς των απορριμματοφόρων.

300

9.10,

21

34

Ρίψη ακάθαρτων νερών (σαπουνόνερα – λασπόνερα) σε δημόσιους κοινόχρηστους χώρους (παιδικές χαρές, αλσύλλια, δημ. ακίνητα

κ.λ.π.).

100

19

35

Αμέλεια ιδιοκτητών ή συνοδών κατοικίδιων ζώων άμεσου καθαρισμού του περιβάλλοντος από περιττώματα των ζώων τους.

Το πρόστιμο διπλασιάζεται εάν η παράβαση γίνει σε παιδική χαρά ή άλλο κοινόχρηστο χώρο που φιλοξενεί παιδιά, σε αυλές ή εισόδους σχολείων, βρεφονηπιακών σταθμών, σε προαύλια εκκλησιών, δημόσια ή ιδιωτικά κτίρια και αρχαιολογικούς χώρους.

50*

22

36

Ρύπανση από υπαίθρια διαφήμιση εκτός των χώρων που έχουν προσδιοριστεί από το Δήμο.

1.500 - 30.000

άρθρο 8 του ν. 2946/2001

 

30

37

Ανάρτηση πανό, αεροπανό ή άλλων όμοιων αντικειμένων για οποιονδήποτε λόγο, σε οδούς, πλατείες ή άλλους κοινόχρηστους

χώρους, στις προσόψεις των κτιρίων και στους ακάλυπτους χώρους, κλπ

500*

Με αεροπανό 1000*

Βάψιμο με ανεξίτηλα

υλικά 1.500*

30

38

Ρύπανση από υπολείμματα διαφημιστικών πινακίδων και γιγαντοαφισών

5.000*

30

39

Ρύπανση από αυθαίρετη ρίψη φυλλαδίων και διαφημιστικών εντύπων

300*

30

40

Ρύπανση από καταστήματα ή από επαγγελματίες της λαϊκής αγοράς μετά το πέρας της λειτουργίας.

200*

27

41

Κατάληψη κοινόχρηστων (δημοτικών ή δημοσίων) χώρων άνευ αδείας από τοποθέτηση ειδικών κάδων (σκάφες κλπ) στους οποίους ρίπτονται πάσης φύσης αδρανή οικοδομικά υλικά ή Ανάμειξη του περιεχομένου των ειδικών κάδων με οικιακά ή άλλου είδους απορρίμματα.

 

 

400

Έως 10 ημέρες παραμονής του μέσου σε κοινόχρηστο χώρο. Σε περίπτωση παραμονής σκάφης, συμπιεστού ή

άλλου μέσου χωρίς άδεια πέραν των 10 ημερών στο ίδιο σημείο , το πρόστιμο διπλασιάζεται, το μέσο απομακρύνεται από την υπηρεσία καθαριότητας και η δαπάνη απομάκρυνσης, όπως αυτή θα προκύπτει κάθε φορά, καταλογίζεται στους υπευθύνους

15

42

Διαρροή ή διασπορά φορτίου από ανοικτά φορτηγά που δεν έχουν το φορτίο τους πλήρως προστατευμένο.

500

28

43

Αμέλεια περισυλλογής απορριμμάτων οιασδήποτε μορφής, που παράγονται κατά την φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων

200

28

44

Εναπόθεση οικιακών απορριμμάτων, ανεξαρτήτως αν αυτά είναι συσκευασμένα ή όχι, σε καλάθια μικροαπορριμμάτων.

100

9.1

45

Μη συμμόρφωση των φορέων λειτουργίας των επιχειρήσεων μαζικής εστίασης, κλπ με την υποχρέωση χωριστής συλλογής

βιοαποβλήτων

1.000

Πριν την επιβολή προστίμου τίθεται προθεσμία συμμόρφωσης 30 ημερών

6.7,

12.2

46

Εναπόθεση, από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, απορριμμάτων (οργανικών ουσιών, συσκευασιών κλπ) ή ευπαθών και

δύσοσμων αποβλήτων (κρέατα, κόκαλα, ψάρια, υπολείμματα τροφών κτλ), έξω από τους κάδους ή τα άλλα μέσα προσωρινής

αποθήκευσης

300

12.2

47

Μη συμμόρφωση των μεγάλων παραγωγών βιοαποβλήτων με την υποχρέωση χωριστής συλλογής των βιοαποβλήτων που παράγουν

1.000*

6.7,

12.3

48

Μη ορθή διαχείριση ζωικών υποπροϊόντων που υπόκεινται σε μεταποίηση από επιχειρήσεις επεξεργασίας και πώλησης ζωικών υποπροϊόντνων

300*

13

49

Απόρριψη από πεζούς ή εποχούμενους, σε δρόμους, πεζοδρόμια και λοιπούς κοινόχρηστους χώρους άχρηστων χαρτιών, τσιγάρων, προϊόντων καπνού, πακέτων ή άλλων ειδών μικροσυσκευασίας,

μικροαντικειμένων και ειδών ατομικής χρήσης. Απόρριψη κάθε είδους απορριμμάτων σε κοινόχρηστους και δημόσιους χώρους (πλατείες, πάρκα, παιδικές χαρές, αθλητικές εγκαταστάσεις κτλ.) από περιπατητές, θαμώνες κλπ

50

21

50

Ούρηση ή αφόδευση σε δημόσιο χώρο.

200

21

51

Μη εναπόθεση των βιοαποβλήτων στους καφέ κάδους που έχουν τοποθετηθεί από το Δήμο στο χώρο διεξαγωγής των λαϊκών αγορών.

100*

6.7,

12.3

52

Ακάθαρτες ιδιοκτησίες, αδόμητες ή μη. Μη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις ως προς την καθαριότητα οικοπέδων (αμέλεια καθαριότητας ή αποψίλωσης οικοπέδων ή

έλλειψη περίφραξης κλπ)

Εφαρμόζεται η διαδικασία που προβλέπεται στις σχετικές νομικές διατάξεις και περιγράφεται στην εκάστοτε Πυροσβεστική Διάταξη που είναι εν ισχύ. Αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου είναι το Τμήμα Περιβάλλοντος.

31,

32

 

                                                           

* Διπλασιάζεται σε υποτροπή.

Τα ποσά των προστίμων δύναται ο Δήμος να τα αναπροσαρμόζει με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μετά από εισήγηση της Δημοτικής Επιτροπής.

Ο έντυπος «πολίτης» ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα! Συμπληρώστε την διεύθυνση σας εδώ.

Ειδήσεις σήμερα. Μπείτε στην ομάδα μας στο Viber και δείτε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από τη Χίο και το Βόρειο Αιγαίο. Ακολουθήστε μας και στο Google News. Περιμένουμε τα σχόλια σας στο Facebook Page μας.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ