24.3.2021 7:54

Η μετεγκατάσταση του βιολογικού στον Καταρράκτη

Η ΔΕΥΑΝΧ υλοποιεί τον σχεδιασμό της για την κατασκευή έξι μικρών βιολογικών καθαρισμών στα Μεστά, στο Πυργί, στην Ελάτα, στα Αρμόλια, στην Συκιάδα και στην Βολισσό.

Για όλα τα έργα χρειάζονται αποφάσεις, χρόνος, ωρίμανση μελετών και χρήματα για την εκτέλεση τους.

Στο πλαίσιο αυτό η ΔΕΥΑΝΧ έκανε ΟΜΟΦΩΝΑ αποδεκτή την αίτηση της Τοπικής Κοινότητας Καταρράκτη για την μετεγκατάσταση του υπάρχοντος βιολογικού καθαρισμού.

Στην συνέχεια θα πραγματοποιηθούν όλες οι προβλεπόμενες νόμιμες ενέργειες μέχρι την υλοποίηση του έργου αυτού, πάντα με την σύμφωνη γνώμη των θεσμικών οργάνων και των κατοίκων του Καταρράκτη.

Οι δημόσιες επίσημες διαδικασίες που ακολουθήθηκαν από τα θεσμικά όργανα για την μετεγκατάσταση του βιολογικού καθαρισμού Καταρράκτη, ήταν σε όλους γνωστές, και είναι οι παρακάτω:

  1. AΡ. ΑΠΟΦ.476/2020 στις 22/12/2020

ΑΠΟΔΟΧΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ ΓΙΑ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ (ΕΕΛ)

Το αίτημα του Τ.Σ Καταρράκτη 88126/15-12-2020 ανέφερε:

¨Μετεγκατάσταση του βιολογικού καθαρισμού σύμφωνα με την σχετική απόφαση της Τοπικής Κοινότητας σε χώρο που θα υποδείξει η τεχνική υπηρεσία της ΔΕΥΑΝΧ, ο οποίος θα πληροί τις απαιτούμενες προϋποθέσεις για την μη αλλοίωση φυσικού περιβάλλοντος και την παραβίαση υγιειονομικών πρωτοκόλλων και πάσης φύσεως μολύνσεων¨.

 

  1. ΑΡ. ΑΠΟΦ. 45/2021 στις 1/2/2021

ΕΓΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΕΥΑΝΧ ΕΤΟΥΣ 2021 ΓΙΑ ΤΟΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ

 

  1. ΑΡ. ΑΠΟΦ. 65/2021 στις 16/2/2021

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

¨Μετεγκατάσταση της εγκατάστασης επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων ( ΕΕΛ ) στην Τ.Κ Καταρράκτη Δημοτικής Ενότητας Ιωνίας του Δήμου Χίου ¨

 

  1. ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 66/2021 στις 16/2/2021

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑ ΓΙΑ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ.

 

  1. Πραγματοποιήθηκε στις αρχές Φεβρουαρίου του 2021 στα γραφεία της Τοπικής Κοινότητας Καταρράκτη, συνάντηση όλων των μελών του Τοπικού Συμβουλίου με τον Πρόεδρο της ΔΕΥΑΝΧ, με 3 (τρεις) μελετητές έναν Περιβαλλοντολόγο και δύο Πολιτικούς Μηχανικούς ( υδραυλικά έργα ).

Συζητήθηκαν και αναλύθηκαν με κάθε λεπτομέρεια και με βάση τους χάρτες των ειδικών επιστημόνων όλα τα σχετικά με τις διαδικασίες, τους όρους των επιπτώσεων στο περιβάλλον και την κατάλληλη περιοχή για την χωροθέτηση του έργου, σύμφωνα πάντα με το αίτημα της Τ.Κ.

  1. Η  ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ( 1.805,50 € ) ΚΑΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΟΡΙΣΜΟΣ  ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ  ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΆΦΟΥ.

Χρειάζεται επίσης πολύ χρόνος για αυτά που θα ακολουθήσουν, όπως είναι μια σειρά αποφάσεων, γνωμοδοτήσεων και εγκρίσεων από διάφορες υπηρεσίες καθώς επίσης η ωρίμανση, η χρηματοδότηση ( το δυσκολότερο όλων ), η ένταξη και η υλοποίηση του έργου αυτού.

Κάθε τοπική κοινωνία θα επιθυμούσε να πραγματοποιηθεί στον τόπο της ένα μεγάλο έργο υποδομής περίπου 500.000 €, όπως είναι ο τριτοβάθμιος βιολογικός καθαρισμός Καταρράκτη.

Το πάγιο και πρωταρχικό αίτημα εδώ και πολλά χρόνια της Τ.Κ Καταρράκτη είναι η μεταφορά των λυμάτων του χωριού, στον βιολογικό καθαρισμό της πόλης Χίου.

Οι θητείες των Δ.Σ της ΔΕΥΑΝΧ υπό τις Προεδρίες των κ. Φυτούση Μιχάλη, Τζιώτη Αποστόλη και Νεαμονίτη Παντελή πάντα συζητούσαν και εξέταζαν το αίτημα αυτό.

Δεν προχώρησαν στην ικανοποίηση του αιτήματος στην διάρκεια της θητείας τους για σεβαστούς λόγους, που τους ίδιους εξετάζει και η παρούσα Διοίκηση της ΔΕΥΑΝΧ.

Οι σπουδαιότεροι λόγοι είναι δύο.

Ο πρώτος είναι ότι το κόστος κατασκευής των δικτύων αποχέτευσης από τον Καταρράκτη προς την Καλλιμασιά είναι πολύ μεγάλο.

Η διαδρομή είναι ανηφορική, 4 περίπου χιλιομέτρων, και

θα χρειαστούν 4 ενδιάμεσα αντλιοστάσια για να σπρώχνουν τα λύματα, με ότι αυτό συνεπάγεται.

Ας υποθέσουμε ότι αυτό λύνεται.

Ο δεύτερος και σπουδαιότερος λόγος είναι το κόστος λειτουργίας αυτού του δικτύου σε κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος που υπολογίζεται περίπου σε 60.000 € ετησίως και θα είναι για πάντα.

Κάποιοι πρέπει να πληρώνουν το ρεύμα αυτό.

Δεν υπολογίζονται οι συντηρήσεις των αντλιών κλπ.

Η εναλλακτική λύση της χωροθέτησης του βιολογικού κοντά στο χωριό, θα έχει κατανάλωση ρεύματος σε ετήσια βάση περίπου 10.000 - 12.000 €.

Πολύ σημαντική οικονομική διαφορά, διότι τα χρήματα που θα εξοικονομηθούν μπορούν να διατεθούν για την επίλυση δεκάδων αιτημάτων με προβλήματα των δημοτών σε ύδρευση, αποχέτευση και όμβρια.

Η ΔΕΥΑΝΧ είναι μια ανταποδοτική υπηρεσία, δεν χρηματοδοτείται ούτε από το Κράτος, ούτε από κανέναν άλλο παρά μόνο από τους δημότες μέσω των λογαριασμών της ύδρευσης.

Οι δαπάνες λοιπόν των υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης είναι ανταποδοτικές και πληρώνονται δια νόμου μόνο από τους δημότες.

Οι προβληματισμοί αυτοί καλώς υπάρχουν πάντα σε όλες τις Διοικήσεις που θέλουν να λειτουργούν υπεύθυνα και όχι με λαϊκισμό, φορτώνοντας στους επόμενους δυσβάστακτα οικονομικά βάρη.

Για αυτό οι αποφάσεις για οριστική λύση θέλουν σοβαρή, ειλικρινή και τεκμηριωμένη κουβέντα με στοιχεία και επιχειρήματα με την Διοίκηση της ΔΕΥΑΝΧ, το Συμβούλιο της Τ.Κ και τους κατοίκους της περιοχής.

Ο διάλογος, η ενημέρωση και η ανταλλαγή απόψεων έγιναν έστω και περιορισμένα λόγω της πανδημίας και ασφαλώς θα συνεχιστεί μέχρι να βρεθεί η καλύτερη λύση.

Είναι κρίμα να χαθεί μια σημαντική ευκαιρία με την χρηματοδότηση ενός σπουδαίου έργου υποδομής, που θα αντικαταστήσει τον υπάρχοντα βιολογικό καθαρισμό που έγινε στα τέλη της δεκαετίας του 1980, ως πρωτοβάθμιος βιολογικός καθαρισμός, από πρωτοπόρους του κοινοτικού συμβουλίου τότε.

Μέχρι σήμερα έχει επισκευαστεί και εκσυγχρονιστεί δύο φορές.

Μέσα στις πολύπλευρες λειτουργίες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι αιρετοί πρέπει να βρίσκουν χρήματα και να προσπαθούν να εκτελούν χρήσιμα έργα προς όφελος των δημοτών.

 

Αυτό προσπαθούμε συλλογικά μέσα από τις αποφάσεις του Δ.Σ της ΔΕΥΑΝΧ.

Ειδήσεις σήμερα

Μπείτε στην ομάδα μας στο Viber και δείτε όλες τις ειδήσεις από τη Χίο και το Βόρειο Αιγαίο. Ακολουθήστε μας στο Google News. Σχολιάστε στην σελίδα μας στο Facebook.

Ο Πολίτης είσαι εσύ. Γίνε συνδρομητής της εβδομαδιαίας έντυπης έκδοσης.

Tags: ΔΕΥΑΝΧ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ