26.5.2016 11:19

Αύξηση εισφορών ΕΛΓΑ

Μέσα σε όλα τα προβλήματα που ανέκυψαν πρόσφατα για την Μαστίχα και την Ενωσή μας ήρθε να προστεθεί κι αυτό του ΕΛΓΑ με τις , πράγματι, αυξημένες ασφαλιστικές εισφορές έως και 80% σε σχέση με πέρυσι.

Η διαδικασία σύναψης ενός ασφαλιστηρίου συμβολαίου, εν προκειμένω η ασφάλιση της ετήσιας παραγωγής Μαστίχας και των μαστιχόδεντρων του κάθε παραγωγού, είναι μια εξίσωση, που όπως όλες -οι εξισώσεις- έχει δύο μέρη :

Τι θα πληρώσω; & Τι θα πάρω ;

Η ασφαλιστική εταιρεία (δηλαδή ο ΕΛΓΑ) οφείλει να καθορίσει ένα ασφάλιστρο ώστε να είναι σε θέση να αποζημιώσει τον ασφαλισμένο με ένα απολύτως προ-συμφωνημένο ποσό σε περίπτωση μιας ζημιάς που θα είναι τέτοιας κλίμακας ώστε να ενεργοποιήσει την ασφάλιση (π.χ έντονη βροχόπτωση). Η σχέση ασφαλιστικής εισφοράς ( Τι πληρώνω) είναι πάντοτε ανάλογη με την "ασφαλιστέα αξία" (Τι παίρνω). 

Ομως είναι λάθος να σκεφτεί κάποιος ότι όσο περισσότερα πληρώσω τόσο περισσότερα θα πάρω. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να συμβεί σε ένα αποταμιευτικό ασφαλιστικό πρόγραμμα. Στην δική μας περίπτωση υπάρχει ένα απολύτως καθορισμένο όριο που είναι η ασφαλιστέα αξία. Δεν μπορεί η Μαστίχα που χάθηκε από μια βροχόπτωση να κοστίζει Χ? και εμείς να πάρουμε αποζημίωση 2Χ? .

Αρα, θα πρέπει να συμφωνήσουμε ότι το "Τι παίρνω" και για το οποίο πρέπει να υπολογισθεί το "Τι πληρώνω" δεν μπορεί σε καμμία περίπτωση να είναι αόριστο νούμερο. Το "Τι παίρνω" πρέπει να είναι απολύτως εξορθολογισμένο ποσό και να ισούται ακριβώς με το κόστος της ζημιάς την οποία έπαθα, από τη στιγμή που ξέρουμε πόσο κοστίζει το προιόν που επλήγει, και "πάνω" σε αυτό το ποσό θα υπολογισθεί το "Τι πληρώνω".

Συνεπώς η οργή των συναδέλφων Μαστιχοπαραγωγών, οι οποίοι εν μέσω φοροκαταιγίδας άμμεσης & έμμεσης, αύξησης εισφορών, καλούνται να πληρώσουν επιπλέον ένα σημαντικό ποσό ώς ασφαλιστική εισφορά, θα μπορούσε να μετριαστεί κατά πολύ εάν η αύξηση ασφαλιστικών εισφορών προς ΕΛΓΑ (τι πληρώνω) εξασφαλίζει ότι μετά από αυτή την παράλογη αύξηση εξασφαλίζεται ότι η καλλιέργειά μου είναι ασφαλισμένη 100% ( Τι παίρνω).

 

Είναι όμως έτσι ; Μάλλον όχι !! 

 

"Τι Πληρώνω"  : Οι ασφαλιστικές εισφορές στον ΕΛΓΑ υπολογίζονται με ένα πολύ απλό τρόπο  : 

                               Πρώτα καθορίζεται η ανώτατη ασφαλιστέα αξία, η οποία ισούται με το γινόμενο :

                                    Μ.Ο παραγωγής/ στρέμμα *  Τιμή ανά κιλό προιόντος * Συνολική δηλωθείσα έκταση= Ασφαλιστέα αξία

                           * Ο Μέσος Ορος (Μ.Ο) παραγωγής ανά στρέμμα είναι σταθερός κι έχει καθορισθεί στα 12kgr/στρέμμα

                           * Η Τιμή κιλού είναι επίσης σταθερή κι έχει ορισθεί στα 70 ?/ κιλό

 

                           Παράδειγμα : Παραγωγός με 10 στρέμματα Μαστιχοκαλλιέργεια :  

                                12kgr/στρ. * 70? * 10 στρέμματα= 8400? , Ασφαλιστέα Αξία

 

                           Έπειτα, επί της ασφαλιστέας αξίας επιβάλλεται ο ασφαλιστικός συντελεστής που καθορίζει το ύψος των ασφαλίστρων. Ο  

                           συντελεστής αυτός είναι σταθερός και έχει καθορισθεί στο 4% : 

                                     Ασφαλιστέα αξία*  4% = Συνολικό ετήσιο ασφάλιστρο.

 

                            Παράδειγμα : Ο παραγωγός με τα 10 στρέμματα Μαστιχοκαλλιέργεια θα πληρώσει:  

                                8400? , Ασφαλιστέα Αξία * 4% = 336? , ετήσιο ασφάλιστρο

 

Είδαμε πώς υπολογίζουμε το "Τι πληρώνω"

Για να δείτε, τι θα πληρώσετε εσείς : Πολλαπλασιάστε την συνολική δηλωθείσα έκταση Μαστιχοκαλλιέργειας στην ΕΑΕ με το ποσό 33,6?, που είναι το ασφάλιστρο ανά στρέμμα όπως προκύπτει από τον ανωτέρω μαθηματικό τύπο και το αποτέλεσμα είναι το συνολικό ασφάλιστρο που θα πληρώσετε.

 

Τι άλλαξε σε σχέση με πέρυσι στο κομμάτι του"Τι πληρώνω";

Αλλαγή 1η : Ο ΕΛΓΑ διατηρούσε μια πολιτική, μέσω της οποίας παρείχε έκπτωση στους παραγωγούς που δήλωναν μαστιχόδεντρα και ελαιώνες (το 90% από εμάς)  πληρώνοντας ταυτόχρονα ασφάλιστρα και για τα δύο. Αυτή η έκπτωση φέτος καταργήθηκε με αποτέλεσμα να αυξηθούν τα ασφάλιστρα.

Αλλαγή 2η : Από φέτος ο Μ.Ο παραγωγής ανά στρέμμα αυξήθηκε από τα 7κιλά/ στρέμμα στα 12 κιλά/στρέμμα. Αυτή η αλλαγή είναι ίσως ο κυριότερος λόγος της τόσο απότομης αύξησης των ασφαλιστικών εισφορών, αφού αυξήθηκε επίσης η ασφαλιστική αξία.

 

Θα μπορούσε λοιπόν κάποιος, παρά την αύξηση εισφορών, να νιώσει περιχαρής που αυξήθηκε η ασφαλιστική αξία της καλλιέργειάς του και θα πάρει περισσότερα μετά από μια θεομηνεία. Ομως πριν αυτός, χαρεί τόσο πολύ, θα πρέπει να λάβει υπόψιν όσα είπα παραπάνω ότι δηλαδή : "Η ασφαλιστική αξία δεν μπορεί να υπερβαίνει την πραγματική αξία της καλλιέργειας που είναι απολύτως καθορισμένη". Επίσης πρίν χαρεί ο οποιοσδήποτε, καλό είναι να παρατηρήσει ότι στον καθορισμό της ασφαλιστικής αξίας Δεν παίζει κανέναν απολύτως ρόλο ο αριθμός των δέντρων ή ο ΜΟ παραγωγής του κάθε δέντρου !!! 

 

Για να δώσω ένα απλό παράδειγμα ρωτώ : Η καλλιέργεια ενός παραγωγού έκτασης 20 στρεμμάτων, στην οποία έχει 1000 δέντρα που τα μισά είναι γέρικα και παράγει 150kgr Μαστίχα το χρόνο, μπορεί να έχει την ΙΔΙΑ ασφαλιστική αξία με την καλλιέργεια ενός άλλου παραγωγού με έκταση επίσης 20 στρεμμάτων, στην οποία έχει 2000 δέντρα νεαρής ηλικίας, φρεσοφυτεμένα από τα οποία παράγει (χαριστικά και χάριν συντομίας) 300kgr Μαστίχα το χρόνο; 

 

Η απάντηση είναι ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΧΙ !

 

Ομως σύμφωνα με τα ανωτέρω ΔΥΣΤΥΧΩΣ οι ανωτέρω καλλιέργειες έχουν ακριβώς την ίδια ασφαλιστική αξία και οι δυο παραγωγοί θα πληρώσουν ακριβώς τα ίδια ασφάλιστρα !!

 

Τι θα πάρουν όμως ;

 

" Τι παίρνω" (λοιπόν) : 

Καταρχήν πρέπει να συμφωνήσουμε ότι μια θεομηνεία, δεν σημαίνει ότι καταστρέφει το σύνολο της παραγωγής. Μετά από μια βροχόπτωση για παράδειγμα, τα αρμόδια κλιμάκια του ΕΛΓΑ θα εκτιμήσουν επί τόπου το μέγεθος της καταστροφής και θα ανακοινωθεί ένα ποσοστό είτε συνολικό είτε για κάθε περιφέρεια (χωριό) ξεχωριστά. Για χάριν συντομίας εμείς θα λάβουμε ώς δεδομένο για τα παραδείγματα που θα ακολουθήσουν, ότι η Νότια Χίος επλήγει από μια έντονη νεροποντή η οποία κατέστρεψε το 50% της παραγωγής σε όλα τα Μαστιχοχώρια.

 

Ο ΕΛΓΑ λοιπόν έκανε την αρχική / γενική εκτίμηση : "50% ζημιά σε όλα τα Μαστιχοχώρια" . 

 

Τι θα πάρει ο κάθε Μαστιχοπαραγωγός ώς αποζημίωση; Εάν δούμε ΕΔΩ ( http://www.elga.gr/images/stories/egxeiridia/elga_ent008027_mastixa.pdf  )  την μέθοδο που ακολουθεί ο ΕΛΓΑ για να εκτιμήσει την αποζημίωση που δικαιούται ο κάθε παραγωγός ξεχωριστά, θα διαπιστώσουμε ότι λαμβάνει υπόψιν ΚΑΙ τον αριθμό των δέντρων που έχει δηλώσει ο παραγωγός ΚΑΙτον μέσο όρο (Μ.Ο) παραγωγής των δέντρων του (εξατομίκευση) ΚΑΙ τον μέσο όρο (Μ.Ο) παραγωγής της περιφέρειας στην οποία ανήκει ο παραγωγός !!

 

Ομως εάν πάρουμε και πάλι ώς παράδειγμα τους δύο παραγωγούς που αναφέρθηκαν παραπάνω και χρησιμοποιήσουμε πλέον αριθμούς θα διαπιστώσουμε ότι :

 

Ο Παραγωγός με 20 στρ. / 1000 δέντρα / 150 κιλά Μαστίχα ανά έτος πλήρωσε : 672 ;  για ασφαλιστικη αξία 16800;

Ο Παραγωγός με 20 στρ. / 2000 δέντρα / 300 κιλά Μαστίχα ανά έτος πλήρωσε : 672 ; για ασφαλιστικη αξία 16800;

Δηλαδή, όπως είπαμε και παραπάνω έχουν τα ίδια στοιχεία. Και βεβαίως θα έπρεπε να πάρουν τα ίδια αποζημίωση, δηλαδή το 50% της ασφαλιστικής αξίας αφού τόση είναι η ζημιά, ήτοι 8400? έκαστος.

 

Εάν όμως για τον τελικό υπολογισμό της αποζημίωσης, παίζει ρόλο και ο αριθμός των δέντρων και η ποσότητα του παραγόμενου προιόντος που κοστίζει 70 ?/κιλό τότε θα πρέπει : 

 

Ο Παραγωγός με 20 στρ. / 1000 δέντρα / 150 κιλά Μαστίχα ανά έτος να λάβει : 150κιλά*70;=10500 ?*50%= 5250 ;

Ο Παραγωγός με 20 στρ. / 2000 δέντρα / 300 κιλά Μαστίχα ανά έτος να λάβει : 300κιλά*70;=21000 ?*50%= 10500 ;

 

Θα τα λάβουν;

Είναι δίκαιο να λάβουν διαφορετικά ποσά αφού πλήρωσαν για τα ίδια;

 

ΑΥΤΑ ΤΑ ΠΟΣΑ ΕΙΝΑΙ, ΠΑΡΟΛΑ ΑΥΤΑ, ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΕΝΑ & ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΟΥΝ ΠΛΗΡΩΣ ΤΗΝ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΓΕΙΣΑΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ! ΟΜΩΣ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΣΑΝ ΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΝ ΣΕ ΑΥΤΑ ΤΑ ΠΟΣΑ !! Ο ΠΡΩΤΟΣ ΠΛΗΡΩΣΕ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΚΑΙ Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΓΙΑ ΛΙΓΟΤΕΡΑ!!

 

Ο παραγωγός των 100 κιλών εάν λάβει 5250; θα είναι ικανοποιημένος αφού τόσα θα έπρεπε να πάρει.

Ο παραγωγός των 300 κιλών εάν λάβει 10500; θα είναι πάλι ευχαριστημένος αφού επίσης τόσο αξίζει η ζημιά που έπαθε. Αλλά μήπως πάρει το ανώτατο επιτρεπόμενο βάσει της ασφαλιστικής αξίας; δηλαδή 8400;

 

Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΕΠΙΔΙΩΚΩ ΝΑ ΣΑΣ ΚΟΥΡΑΣΩ με όλα αυτά τα ερωτήματα, αλλά είναι ο μόνος τρόπος ώστε ν'αποδείξω ότι ο τρόπος υπολογισμού είναι απολύτως λανθασμένος και ασαφής με αποτέλεσμα να χρήζει επανασχεδιασμό εκ'βάθρων.

 

Προτείνω, στη Διοίκηση της ΕΜΧ να εξαντλήσει κάθε περιθώριο ώστε ειδικά για το 2016 να πετύχει, ο συντελεστής ασφαλιστικής εισφοράς να μειωθεί στο 2% ώστε να γλιτώσουμε φέτος τα εγκεφαλικά και επειδή όπως πιστεύω να συμφωνήσατε, ότι αυτό δεν λύνει το πρόβλημα, πρέπει άμεσα να ξεκινήσει η συνεργασία με τον ΕΛΓΑ για τον σχεδιασμό ενός ΝΕΟΥ ασφαλιστικού πλάνου για την καλλιέργεια της Μαστίχας. Το νέο πλάνο πρέπει να βασίζεται όχι σε στρεμματικά κριτήρια, αλλά στον αριθμό δέντρων και την πραγματική παραγωγή, εξορθολογίζοντας τις εισφορές με την αποζημίωση. Πρέπει να είναι απλό και κατανοητό χωρίς ψιλά γράμματα και ασάφειες και απόλυτα συμβατό με τις δυνατότητες του περιβάλλοντος της ηλεκτρονικής εφαρμογής της ΕΑΕ.

 

Ελπίζω να βοήθησα.

Γίνε μέλος και μέρος του «π». Γίνε έντυπος Συνδρομητής. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα.

Ακολουθήστε το politischios.gr στο Google News

Το politischios.gr και στο Viber – Μπείτε στην ομάδα μας για να βλέπετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από τη Χίο και το Βόρειο Αιγαίο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο politischios.gr.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ