Γεώργιος Στρογγυλούδης

Γεώργιος Στρογγυλούδης

• Γραμματέας Συνεταιρισμού Μαστιχοπαραγωγών Πατρικών