25.9.2019 11:05

Τράπεζα Χίου: Ίδρυση και πορεία στην οικονομία και την ανάπτυξη της χώρας στο ξημέρωμα του 20ου αιώνα

Το εμβληματικό υποκατάστημα της Χίου στη συμβολή των οδών Βενιζέλου και Κανάρη. (Τη φωτογραφία δανειστήκαμε από το 13ο τεύχος του περιοδικού ΠΕΛΙΝΝΑΙΟΝ).

Από το ιστορικό Αρχείο σήμερα της Τραπέζης Πειραιώς

Η Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία Τράπεζα Χίου Α.Ε. συστήθηκε με το Β.Δ. της 15ης Ιουλίου 1919, με το οποίο εγκρίθηκε το καταστατικό της που καταρτίσθηκε με την υπ’ αριθ. 25857/1919 πράξη του συμβολαιογράφου Αθηνών Κων. Δ. Ιωάννου. Η Τράπεζα συνέχισε τις εργασίες της ετερόρρυθμης τραπεζικής εταιρείας Τράπεζα Αδελφών Πασπάτη & Σία (έτος ίδρυσης 1918), η οποία με τη σειρά της αποτέλεσε τη συνέχεια της ομόρρυθμης τραπεζικής εταιρείας Δ. Ι. Σαμιωτάκης & Σία (ιδρύθηκε το 1903). Έδρα της επιχείρησης ορίστηκε η Αθήνα, με κεντρικό κατάστημα επί της οδού Αριστείδου 4, σε ιδιόκτητο μέγαρο και υποκατάστημα στη Χίο. Η διάρκεια λειτουργίας της ομόρρυθμης εταιρείας παρατάθηκε για 50 έτη, ξεκινώντας από τις 23 Ιουλίου 1919. Σύμφωνα με το καταστατικό, σκοπός της Τράπεζας ήταν «η δι’ ίδιον ή διά λογαριασμόν τρίτων ή και εν συνεταιρισμώ μετά τρίτων επιχείρησις πάσης φύσεως τραπεζιτικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ναυτικών εργασιών… Όθεν πάσα καθαρώς τραπεζιτικής φύσεως εργασία επιτρέπεται εις την Τράπεζαν, απαγορευομένης μόνον της δι’ ίδιον λογαριασμόν επιχειρήσεως καθαρώς κερδοσκοπικών πράξεων εκ των ονομαζομένων συνήθως χρηματιστικών».

Μετοχικό Κεφάλαιο και Διοίκηση

Το μετοχικό κεφάλαιο προσδιορίστηκε σε 1.000.000 δρχ. και καταβλήθηκε τοις μετρητοίς, διαιρούμενο σε 10.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών εκάστη. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 11ης Μαΐου 1920 αυξήθηκε κατά 1 εκατ. δρχ., με την έκδοση 10.000 νέων μετοχών, τιμή έκδοσης εκάστης 135 δρχ. και καταβλήθηκε τοις μετρητοίς. Η επόμενη αύξηση ύψους 2 εκατ. δρχ., που καταβλήθηκαν τοις μετρητοίς, αποφασίστηκε από το Δ.Σ. στις 19 Σεπτεμβρίου 1924. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 16ης/12/1935 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε περαιτέρω κατά 1 εκατ. δρχ. Κατά την ίδια συνεδρίαση καθορίστηκε η ονομαστική αξία των μετοχών της Τράπεζας σε 500 δρχ. εκάστη, σύμφωνα με τον Ν. 5076 «περί Ανωνύμων Εταιριών και Τραπεζών». Ακολούθως, με απόφαση του Δ.Σ. της 30ής/12/1942 και σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 2021/1942 Ν.Δ., το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 500.000 δραχ. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Τράπεζας της 11ης Ιανουαρίου 1943 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε εκ νέου κατά 10 εκατ. δρχ. Το εταιρικό κεφάλαιο ανήλθε σε 15.500.000 δρχ., διαιρούμενο σε 31.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 500 δρχ εκάστη. Η διοίκηση της τράπεζας ανατέθηκε σε Διοικητικό Συμβούλιο, αποτελούμενο από 5 έως 9 μέλη προερχόμενα από τους μετόχους και εκλεγμένα από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων με τριετή θητεία. Το πρώτο Δ.Σ. συγκρότησαν οι Νικόλαος Γεωργίου Πασπάτης (Πρόεδρος) και οι Σύμβουλοι Παύλος Π. Κατσογιάννης, Αλέξανδρος Γεωργίου Πασπάτης και Φίλιππος Λ. Χρυσοβελόνης (Αντιπρόεδρος, συν. Δ.Σ. 3/15.10.1919 - ανακοίνωση θανάτου, συν. Δ.Σ. 344/11.07.1945). Το 1923 υπηρετούσαν δύο επιπλέον ακόμα Σύμβουλοι, οι Λεων. Μ. Καλβοκορέσης και Γεώργιος Ι. Πετράκης Το ίδιο έτος εντάσσεται, ακόμα, ο Σύμβουλος Μιλτιάδης Μ. Νεγρεπόντης.

Αντικείμενο εργασιών

Οι εργασίες της Τράπεζας αφορούσαν στην αγορά και πώληση συναλλάγματος και ξένων χαρτονομισμάτων, την εκτέλεση χρηματιστηριακών εντολών, την είσπραξη γραμματίων και φορτωτικών, την έκδοση επιταγών, πιστωτικών επιστολών και την αποστολή χρηματικών ποσών με τηλεγραφικές ή ταχυδρομικές εντολές. Προσέφερε, επίσης, τη δυνατότητα καταθέσεων όψεως, προθεσμιακές και καταθέσεις ταμιευτηρίου, σε δραχμές και ξένο νόμισμα, δάνεια με ενέχυρο χρεόγραφα, υπηρεσία φύλαξης χρεογράφων και θυρίδες προς ενοικίαση. Στην έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 23ης/2/1929 καταγράφεται η ολοκλήρωση των εργασιών εγκατάστασης του Θησαυροφυλακίου στο κτίριο της οδού Αριστείδου 4 και η έναρξη λειτουργίας του Καταστήματος Χίου.

 
Το Κεντρικό Κατάστημα της Τραπέζης Χίου στην οδό Αριστείδου 4 στην Αθήνα και σήμερα ιδιοκτησία της Τραπέζης Πειραιώς μετά τη συγχώνευση των δύο πιστωτικών ιδρυμάτων.

Ακολουθήστε το politischios.gr στο Google News

Το politischios.gr και στο Viber – Μπείτε στην ομάδα μας για να βλέπετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από τη Χίο και το Βόρειο Αιγαίο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο politischios.gr

Γίνε μέλος και μέρος του «π». Γίνε Συνδρομητής

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ