Κοινωνία

5/9/18 10:17

τελ. ενημ.: 5/9/18 10:20

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου στη λίστα με τα καλύτερα του κόσμου

Το Παν. Αιγαίου συμπεριλαμβάνεται στη λίστα με τα καλύτερα Πανεπιστήμια σε όλο τον κόσμο που ιδρύθηκαν την τελευταία 50ετία.

Πηγή: aegean.gr
Πηγή: aegean.gr

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της διεθνούς αξιολογικής κατάταξης Times Higher Education Young University Ranking 2018 των έγκυρων βρετανικών Times Higher Education (THE) το Πανεπιστήμιο βρίσκεται ανάμεσα στα κορυφαία του κόσμου.

Σε λιγότερα από τριάντα πέντε χρόνια από την ίδρυσή του το Πανεπιστήμιο έχει σημειώσει σημαντική άνοδο και όπως φαίνεται η αδιάκοπη προσπάθεια, με προσήλωση στους ακαδημαϊκούς στόχους και την εξωστρεφή διεθνοποιημένη ακαδημαϊκή λειτουργία, για περαιτέρω ανάπτυξη του Πανεπιστημίου Αιγαίου καρποφορεί ακόμη και σε περίοδο κρίσης.

Σύμφωνα με διεθνείς έγκυρες αξιολογήσεις το Πανεπιστήμιο Αιγαίου ευρίσκεται πλέον:

στη θέση [601-800] στον κόσμο το 2017, στο πλαίσιο του Times Higher Education University Ranking 2017,

στη θέση [447] στην Ευρώπη και [1.123] στον κόσμο, στη γενική κατάταξη μεταξύ των δεκάδων χιλιάδων Πανεπιστημίων στον κόσμο, στο πλαίσιο του Webometrics Ranking of World Universities 2017,

στη θέση [301-400] στον κόσμο, μεταξύ χιλιάδων Πανεπιστημίων, στις Κοινωνικές Επιστήμες (Social Sciences), στο πλαίσιο του Times Higher Education University Ranking 2017,

στη θέση [146] στον κόσμο, μεταξύ μεγάλου αριθμού Πανεπιστημίων Αναδυόμενων Οικονομιών (Emerging Economies University Rankings), στο πλαίσιο του Times Higher Education University Ranking for Emerging Economies 2017,

στη θέση [151-200] ανάμεσα στα καλύτερα Πανεπιστήμια σε όλο τον κόσμο που ιδρύθηκαν την τελευταία 50ετία, στο πλαίσιο του Times Higher Education Young University Ranking 2018.

 

Δείτε επίσης