Εκλογές 2014

13/5/14 14:15

τελ. ενημ.: 13/5/14 14:15

200.000 ευρώ για τα σχολεία

Σύμβαση με το ιδιώτη ανάδοχο Ι. Κατολέων υπέγραψε ο Δήμος Χίου με αντικείμενο την επισκευή και τη συντήρηση των σχολικών κτιρίων του νησιού που χρήζουν επισκευαστικών εργασιών.

Ο προϋπολογισμός της μελέτης του έργου είναι 200.000 ευρώ, και τα κονδύλια διατίθενται μέσω ΣΑΤΑ σχολικών κτιρίων.

Σχόλια άρθρου: 0