26.10.2023 14:31

Στη γειτονιά των Αγγέλων ο Δρ Κωνσταντίνος Μ. Παλαιός

Φάσγανος μοίρα έκοψε άπονα την 1η Οκτωβρίου 2023 το νήμα της ζωής τού διακεκριμμένου Επιστήμονα - Ερευνητή με διεθνή ακτινοβολία Δρος Κωνσταντίνου Παλαιού. Το πικρό κεντρί τού θανάτου έπληξε και πάλι τα φιλότοργα σπλάχνα της χιακής γης με την απώλεια ενός ακόμη πανάξιου τέκνου της.

Ο διαπρεπής Επιστήμονας με τη διεθνή ακτινοβολία Κωνσταντίνος Μ. Παλαιός γεννήθηκε το έτος 1941 στην εύανδρο και φιλόμουση Χίο, όπου γαλουχήθηκε με τα νάματα της Ορθοδοξίας κι ετίμησειδιαίτερα τη γενέθλιο γη, στηνοποία μεγάλωσε και έλαβε τις εγκύκλιες σπουδές του.

Το πτυχίο της Χημείας παίρνει από το Πανεπιστήμιο Αθηνών με υποτροφία από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών(ΙΚΥ) και κατά τα τέσσερα έτη των σπουδών του.

 Μετά τη στρατιωτική του θητεία με οδηγό την ακαταμάχητη επιθυμία του για περαιτέρω γνώσεις στην ανεξάντλητη επιστήμη της Χημείας, συνεχίζει τις μεταπτυχιακές σπουδές του στοPennsylvaniaStateUniversity και στη συνέχεια στο DrexelUniversityτης Φιλαδελφείας υπό την επίβλεψη του Καθ. Μ.M.Labes με αντικείμενο «Αντιδράσεις στην Υγρή Κρυσταλλική Φάση» - που αφορούσε στη σύνθεση νέων υγρών κρυστάλλων και τον χαρακτηρισμό των φάσεών τους - από όπου και τού απονέμεται ο τίτλος τού Διδάκτορος της Φιλοσοφίας στη Χημεία(PhD).

Και κατά τη διάρκεια των σπουδών του στις ΗΠΑ λαβαίνει επίσης υποτροφίες από την NationalAeronauticandSpaceAdministration (NASA) και το DepartmentofTheArmy, EdgewoodArsenal, ResearchLaboratories, Maryland, US.A.

Μετά την τριετή εργασία του στην AmocoChemical (Illinois) επιστρέφει στην Αθήνα.Με τη διδακτορική του πλέον διατριβή και τον άμετρο πλούτο των γνώσεών του προσλαμβάνεται από το Ερευνητικό Κέντρο Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος», όπου αφοσιώνεται με ζέση στις επάλξεις της επιστήμης του· εργάζεται άοκνα στους ευλογημένους θριγκούς της έρευνας και γνώσης και θέτει επάξια με τα καταπληκτικά επιτεύγματά του τη σφραγίδα του στο αντικείμενό του.

Την έρευνα στη Χημεία επιλέγει ο νέος επιστήμονας· εργάζεται κυρίως στην περιοχή των Οργανωμένων Μοριακών Συστημάτων, στοχεύει στην παρασκευή Υγρών Κρυστάλλων, καθώς και ποικίλων Νανο-υλικών, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται φορείς μεταφοράς βιοδραστικών ενώσεων για την αποτελεσματικώτερη αντιμετώπιση του θανάσιμου εχθρού τού ανθρώπου, της επάρατης νόσου, του καρκίνου, αλλά και άλλων σοβαρών ασθενειών.

Στο εργαστήρι τού ΕΚΕΦΕ με την ερευνητική του ομάδα και με συνεργό το υπομονετικό του μικροσκόπιο, τα φασματόμετρα και τους κρυσταλλογράφους σκύβει με εμβρίθεια επάνω τους και μελετά τα νέα του ευρήματα.

Ατελείωτος είναι ο χρόνος, που καταναλίσκει για την αναζήτηση κι αναδίφηση των ερευνητικών του δεδομένων, που αφορά στις επιδιώξεις του, με προσπάθεια πάντα την στοχευμένηκαταπολέμηση της νόσου ή έστω τη βελτίωση της ζωής των ασθενών, που πλήττονται από αυτή. 

Κι αφού διήλθε επιτυχώς όλες τις βαθμίδες του ερευνητή, του Διευθυντού Ινστιτούτου, του Αντιπροέδρου και του Προεδρεύοντος του ΔιοικητούΣυμβουλίου του ΕΚΕΦΕ « Δημόκριτος», εκλέγεται από διεθνή Επιτροπή Διευθυντής του Ινστιτούτου Φυσικοχημείας του ΕΚΕΦΕ « Δημόκριτος».

Διετέλεσε ακόμη, κατόπιν εκλογής μεταξύ των μελών του Δ.Σ. του «Δημόκριτου», Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΚΕΦΕ και περιστασιακά βάσει του Γαλλικού νόμου (RepubliqueFrançaise, JournalOfficiel, LoisetDecrets 13 Mars 1991/123 Année/No 62,p.3563) Επισκέπτης Καθηγητής Βαθμίδας στο Πανεπιστήμιο LouisPasteur στο Στρασβούργο.

Το επιστημονικό έργο του Δρ Κωνσταντίνου Παλαιού καλύπτει ευρεία περιοχή της Μοριακής και Υπερμοριακής Πειραματικής Χημείας

Έμπεδος και σταθερός και γεραρός, αφοσιωμένος στην έρευνά του αγωνίζεται να δώσει ελπίδες ζωής στους ασθενείς, να σώσει συνανθρώπους του. Πλούσιοι και αγλαοί οι καρποί του μόχθου του λαμπρύνουν τη σταδιοδρομία του.

Ο Δρ Κωνσταντίνος Παλαιός ως προσκεκλημένος Καθηγητής έχει δώσει Διαλέξεις σε πολλά Πανεπιστήμια του Εσωτερικού, Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Πατρών, Ιωαννίνων και του Εξωτερικού, στη Γαλλία, Αγγλία, στη Γερμανία, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής· και συμμετάσχει με 128 Διαλέξεις σε Διεθνή και Ελληνικά Συνέδρια και σε πολλά Επιστημονικά Προγράμματα, ενώ παράλληλα συνέχιζε την ερευνητική του δραστηριότητα.

Η επιστημονική του εργασία - μελέτη «Νανο-ϋλικών Οργανωμένης Υπερ-μοριακής Δομής», παρασκευή και χαρακτηρισμό νανοσωματιδίων, κυρίως δενδριτικών πολυμερών και λιποσωμάτων και το πλέον πολύπλοκο ερευνητικό θέμα που αντιμετωπίζει σήμερα η ερευνητική κοινότητα, δηλαδή την εξήγηση για την προέλευση της ζώσης ύλης-έχει κατοχυρωθεί με διπλώματα ευρεσιτεχνίας και έχει περιληφθεί σε 180 πρωτότυπες εργασίες και άρθρα ανασκοπήσεως, σε διεθνή περιοδικά υψηλού κύρους με μεγάλο συντελεστή απηχήσεως.

Το επιστημονικό του έργο έχει λάβει περισσότερες από 5100 αναφορές και h-index 38 (Google, Σεπτέμβριος 2017).

Με την υπόδειξη των θεμάτων και την επίβλεψή του δεκατρείς νέοι ερευνητές έλαβαν το διδακτορικό τους από το Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο με εργασίες, που διεξήχθηκαν στο εργαστήριο του· απένειμε επίσης επτά Masters σε μεταπτυχιακούς φοιτητές του εργαστηρίου του. Συμμετείχε ακόμη σε Επιτροπές απονομής Διδακτορικών των Πανεπιστημίων Κρήτης και Στρασβούργου καθώς και κριτής Προγραμμάτων ΝΑΤΟ και Growth της ΕυρωπαïκήςΈνωσης.

Μακροχρόνια συνεργασία είχε με συναδέλφους του οικείου Ινστιτούτου Φυσικοχημείας, αλλά και με επιστήμονες άλλων Ινστιτούτων σε διάφορες περιοχές· ομοίως ανέπτυξε πλούσια εκδοτική και συγγραφική δραστηριότητα. Δημοσιεύματά του, άρθρα ανασκοπήσεως, έχουν περιληφθεί σε πολλά αντίστοιχα καθιερωμένα περιοδικά, καθώς και πολλές Δημοσιεύσεις του σε παγκοσμίως ανεγνωρισμένα επιστημονικά περιοδικά.

Από το δημοσιευμένο έργο του υπάρχουν 2527 αναφορές σε διεθνή βιβλιογραφία. Έχει λάβει πολλές διακρίσεις και δέκα Διπλώματα Ερευσιτεχνιών. Υπήρξε ακόμη μέλος πολλών επιστημονικών εταιρειών. Το βιογραφικό του έχει συμπεριληφθεί στο Who 'sWhoinScienceandEngineeringτουΟίκουΜarquis (USA) καιστο "MenofAchievement" τουInternationalBiographicalCentre, Cambridge, England.

To επιστημονικό έργο του Δρος Κωνσταντίνου Παλαιού είναι απόλυτα ανεγνωρισμένο από τη Διεθνή Επιστημονική Κοινότητα της Μοριακής Χημείας και όχι μόνον.

Η θητεία του κοντά στον Καθηγητή J.M.Lehn του Πανεπιστημίου του Στρασβούργου, κατόχου του Βραβείου Νόμπελ στη Χημεία και η βράβευσή του από τον ίδιο συνετέλεσε, ώστε ο Καθηγητής Lehn να στείλει τον Απρίλιο του 2008 επιστολή με εμπεριστατωμένη ανάλυση του επιστημονικού έργου του Δρος Κωνσταντίνου Παλαιού προς την Ακαδημία Αθηνών, με την οποίαν επιστολή προτείνει, πως ο εξαίρετος Έλληνας Χημικός Ερευνητής πρέπει να αποτελέσει Μέλος της Ακαδημίας Αθηνών στο τμήμα της Νανοχημείας - Υπερμοριακής Χημείας.

Η επιστημονική φυσιογνωμία του Δρ Κωνσταντίνου Παλαιού έχει την ξεχωριστή Ευλογία του τελευταίου Αγίου του νησιού μας, του Αγίου Ανθίμου-είναι ανεψιός Του- και τη Χάρη της Παναγίας της Βοηθείας· ανασασμός, παρηγοριά και δύναμη φώτιση για τον λαμπρό Καθηγητή στη δύσκοληερευνητική πορεία της ζωής του. 

Γεγονός είναι ότι ο επιφανής Χίος ευπατρίδης Δρ Κωνσταντίνος Παλαιός, εκτός των άλλων διακρίσεων στη Επιστήμη του, ήταν προικισμένος με αναμφισβήτητες χριστιανικές αρετές· ήταν υπόδειγμα συζύγου και πατέρα, υπόδειγμα ευσέβειας, ήθους, σεμνότητας, εντιμότητας, καλοσύνης, ευγένειας, αγάπης προς τον συνάνθρωπον, αγάπη προς όλους.

Ιδιαίτερα και με πολλή αγάπη τιμούσε το λειτούργημά του. Και παρότι συνταξιούχος συνέχιζε να είναι υπεύθυνος διαρθρωτικών και ανταγωνιστικών Προγραμμάτων της Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του «Δημόκριτου», καθώς και της Ευρωπαïκής Ένωσης.

Αναμφίβολα η Διεθνής Επιστημονική Κοινότητα οφείλει ευγνωμοσύνη στον Δρ Κωνσταντίνο Παλαιό για τη μεγάλη του προσφορά στην Ανθρωπότητα.

Το θλιβερό γεγονός της εκδημίας του διαπρύσιου Καθηγητή κι εξαίρετου Επιστήμονα Δρα Κωνσταντίνου Παλαιού προς «Χώρα ζώντων» την Κυριακή 1ηΟκτωβρίου 2023 βύθισε σε βαθύτατο πένθος, την οικογένειά του, τους συγγενείς του, τους φίλους του, τους συμπατριώτες του, την αγαπημένη του Χίο· η Αγιοτόκος Χίος, ο τόπος που πρωτογνώρισε τον κόσμο κι έζησε τα πρώτα χρόνια της ζωής του, είναι υπερήφανη και επαίρεται για τις επιτυχίες του, αλλά και πιο φτωχή με την εκδημία του.

ΒΑΘΥΤΑΤΑ από καρδιάς είναι τα ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ μας

στην αγαπημένη του σύζυγο, την ακαταπόνητη σύντροφο της ζωής του ,

την Κυρία Μαρία και τα λατρεμένα του παιδιά,

τη Ματρώνα, την Ευαγγελία, τον Μάρκο.

Εύχομαι, όπως ο Κύριος της Αγάπης, ο Αναστημένος Ιησούς,

σταλάξει βάλσαμο παρηγοριάς και δύναμη

στην πονεμένη τους ψυχή.

Αλησμόνητος θα μείνει στη καρδιά όλων μας

ο σεμνός Επιστήμονας Δρ Κωνσταντίνος Παλαιός.

ΑΙΩΝΙΑ του η ΜΝΗΜΗ

στην ευδία του Π Α Ρ Α Δ Ε Ι Σ Ο Υ

στην αγκαλιά των Αγγέλων.

Ο έντυπος «πολίτης» ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα! Συμπληρώστε την διεύθυνση σας εδώ.

Ειδήσεις σήμερα. Μπείτε στην ομάδα μας στο Viber και δείτε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από τη Χίο και το Βόρειο Αιγαίο. Ακολουθήστε μας και στο Google News. Περιμένουμε τα σχόλια σας στο Facebook Page μας.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ