Απόψεις

5/5/15 17:05

τελ. ενημ.: 5/5/15 17:05

Οι τροπολογίες του ΚΚΕ στο νομοσχέδιο για το Δημόσιο

Σειρά τροπολογιών στο σχέδιο νόμου «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση της γραφειοκρατίας και ηλεκτρονική διακυβέρνηση - Αποκατάσταση αδικιών κ.ά. διατάξεων» κατέθεσαν οι βουλευτές του ΚΚΕ:

-- Για την απαγόρευση της πολιτικής επιστράτευσης των εργαζομένων που βρίσκονται σε απεργιακές και άλλες κινητοποιήσεις.

-- Για την πρόσληψη των εργαζομένων στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι». Η απουσία πολιτικής βούλησης, τους κρατάει ομήρους επί δεκαπέντε χρόνια και διαιωνίζει τα χρόνια προβλήματα λειτουργίας του προγράμματος, όπως κάλυψη κενών θέσεων εργαζομένων που έχουν αποχωρήσει, ανανέωση του στόλου των αυτοκινήτων που πλέον είναι δεκαπενταετίας, επιμόρφωση προσωπικού κ.λπ.

-- Για την πιο ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του ζητήματος των διαδικασιών και των συνεπειών επανελέγχου της μετατροπής σε αορίστου χρόνου των συμβάσεων ή σχέσεων εργασίας ή έργου των υπαλλήλων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα.

-- Για την κατάργηση του θεσμού της εργασιακής εφεδρείας.

-- Για την άμεση επαναφορά όλων των εργαζομένων στην καθαριότητα των υπηρεσιών του υπουργείου Οικονομικών και αυτών που είχαν σχέση εργασίας αορίστου χρόνου και αυτών που είχαν σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου, σε θέσεις 8ωρης απασχόλησης, με πλήρη εργασιακά και μισθολογικά δικαιώματα.

-- Για την αναπροσαρμογή της διαδικασίας πειθαρχικού ελέγχου στους ΟΤΑ, που αφορά την κατάργηση της πειθαρχικής ευθύνης λόγω της μη άσκησης ένδικων μέσων, όταν εκτελούνται αποφάσεις συλλογικών οργάνων.

-- Για τη σύσταση εκ νέου του ΙΓΜΕ και του ΕΚΠΑΑ ως αυτοτελών νομικών προσώπων.

-- Για την επανασύσταση θέσεων και κλάδων όπως και θέσεων προσωπικού των ασφαλιστικών ταμείων και ΟΑΕΔ, που καταργήθηκαν με την παρ. 1 του άρ. 90 του Ν.4172/2013.

-- Για τη δημοτική αστυνομία. Με δεδομένο ότι μια σειρά υπάλληλοι της πρώην δημοτικής αστυνομίας με αυξημένα τυπικά εργασιακά προσόντα έχουν διατεθεί ήδη σε άλλες διοικητικές θέσεις στους δήμους που ανήκουν, ενώ άλλοι έχουν καταλάβει θέσεις σε άλλους τομείς, ενδέχεται να μην επιθυμούν την επάνοδό τους είτε στην υπηρεσία της δημοτικής αστυνομίας, είτε στο δήμο. Η τροπολογία του ΚΚΕ διευκολύνει και τα Δημοτικά Συμβούλια, εφόσον το θέλουν, να μην επανασυστήσουν τη δημοτική αστυνομία ως υπηρεσία και οι υπάλληλοι να μην αναστατωθούν για μια ακόμη φορά, αλλά να συνεχίσουν να εργάζονται στη σημερινή θέση τους.

-- Για να αντιμετωπιστεί το παράδοξο φαινόμενο εργαζόμενοι που περιλήφθηκαν σε προσωρινούς πίνακες διοριστέων των δήμων να μην έχουν πλήρως διασφαλισμένα εργασιακά δικαιώματα, μολονότι εδώ και χρόνια παρέχουν κανονικά τις υπηρεσίες τους σε ΟΤΑ.

-- Για την αδυναμία δήμων και νομικών προσώπων να ισοσκελίσουν τους προϋπολογισμούς τους λόγω οφειλών και αδυναμίας εσόδων.

-- Για την ουσιαστική «ομογενοποίηση» των εργασιακών σχέσεων στο δημόσιο τομέα, με τον καθορισμό μίας ενιαίας εργασιακής σχέσης δημοσίου δικαίου και την ταυτόχρονη πλήρη κατοχύρωση των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζομένων.

-- Για την πλήρη επαναφορά διαθέσιμων και απολυμένων υπαλλήλων φορέων του Δημοσίου που δεν καλύπτονται από τις ρυθμίσεις του Σχεδίου Νόμου, που κατέθεσε η κυβέρνηση.

-- Για την πρόσληψη των καθαριστριών στα δημοτικά σχολεία, καθώς τον Ιούνη του 2015 λήγει με βάση το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο η δυνατότητα ανανέωσης των συμβάσεων που για χρόνια ανανεώνουν 8,5 χιλιάδες περίπου καθαρίστριες στα σχολεία της χώρας, με βάση το νόμο 4186/2013 άρθρο 50 παρ. 1.

-- Για τους συμβασιούχους εργαζόμενους στον ΟΔΙΕ. Μεταξύ άλλων προτείνεται: «Για το προσωπικό που απασχολείται κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου με σύμβαση μιας μέρας και με διαδοχικές συμβάσεις εργασίας που δεν έχουν μετατραπεί σε αορίστου χρόνου, οι συμβάσεις εργασίας του μετατρέπονται από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου σε συμβάσεις αορίστου χρόνου. Με αυτούς τους όρους απασχόλησης γίνεται στη συνέχεια η μετάταξή τους με την απόφαση του επόμενου εδαφίου».

Σχόλια άρθρου: 0
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση