Απόψεις

3/12/15 15:06

τελ. ενημ.: 3/12/15 15:06

Να σταματήσει η υποβάθμιση

Η Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία (Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Ειδικές ανάγκες )εορτάζεται στις 3 Δεκεμβρίου από το 1992, επειδή εκείνη την ημέρα η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ υιοθέτησε το Πρόγραμμα δράσης για τα ΑΜΕΑ. Η Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες δίνει την ευκαιρία στις κυβερνήσεις, στους οργανισμούς και στις κοινωνίες να εστιάσουν την προσοχή τους στα δικαιώματα και τις δυνατότητες των ανθρώπων με αναπηρία.

Οι Φυσικοθεραπευτές με την παρέμβαση τους,αποδεδειγμένα συμβάλλουν στη μεγιστοποίηση των δυνατοτήτων σε  άτομα με αναπηρία και αποτελούν ένα απότα σημαντικότερα βοηθήματα για την ισότιμη ένταξη τους στη κοινωνία.

Η Διοικούσα Επιτροπή του Περιφερειακού τμήματος Λέσβου Χίου Σάμου  του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών Ν.Π.Δ.Δ καλεί την πολιτεία όχι μόνον να σταματήσει την υποβάθμιση  των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τα άτομα με αναπηρία, αλλά να τις αναπτύξει στηρίζοντας τις υποβαθμισμένες και  υποστελεχομένες δομές και υπηρεσίες αποκατάστασης για τα άτομα με ειδικές ανάγκες

Κατανοούμε τα προβλήματα τους, παλεύοντας, δίπλα τους για μεγιστοποιήσουμε και να βελτιώσουμε τις δυνατότητες τους.

 

Σχόλια άρθρου: 0
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση