20.2.2016 21:38

“Καιρός τοῦ σιγᾶν καί καιρός τοῦ λαλεῖν”

 Ὁ Ἱερός Παρθενών τοῦ Ἁγ. Κωνσταντίνου καί Ἐλένης καί οἱ Ἁγ. Πατέρες, εἶναι ἀδελφά μοναστήρια, πνευματικά ἐξαρτημένα ἀπό τόν Ἁγ. Γέροντά μας Παχώμιο ἀπό τό 1900.

 Ἀκολουθοῦμε ἀνέκαθεν τό παλαιόν ἑορτολόγιον. Ὂχι ὡς ἡμερολάτρησες, ἀλλά ὡς ὀρθόδοξες μοναχές ἀσκούμενες στά μοναχικά ἰδεώδη μέ ἀπόλυτο σεβασμό στήν ἱερά παράδοση τῆς Ὀρθοδοξίας ἒξω ἀπό τό κίνημα τοῦ οἰκουμενισμοῦ.

 Ὁ Ἁγ. Γέροντάς μας, Παχώμιος, ἢτανε μεγάλος μαχητής τῆς ὀρθοδοξίας, τοῦ ὀποίου τά συγγράματα ἒως σήμερα προβληματίζουν κάθε καλοπροαίρετο χριστιανό.

Αὐτή τήν παράδοση κράτησαν καί ἀκολούθησαν καί οἱ ἐπόμενοι γέροντες, μετά τόν Ὃσιο Παχώμιο, ὁ Ἀνδρόνικος,ὁ Γερμανός, ὁ Θεόδουλος τόν ὁποῖον εἶχε χειροτονήσειν ὁ Στρουμπῆς, ὃπως τό ἀναφέρατε καί στό δικαστήριο πού ἒγινε στίς 23/10/15.

Νά γνωρίζεται ὃτι τόν μακαριστό γέροντα Θεόδουλο δέν τοῦ ἐπιτρέπαμε νά μπεῖ στόν Ἃγ. Κωνσταντίνο διότι εἶχε λάβει χειροτονία ἀπό τόν Μητροπολίτη τῆς Χίου μέχρι τήν στιγμή πού πῆγε καί ὁμολόγησε στήν Μητρόπολη τῆς Χίου ὃτι ἀνήκει στούς ΓΟΧ καί τόν στείλανε ἐξορία στόν  Ὑψηλό τῆς Μυτηλίνης, μέ ἂγριες συνθῆκες. Καί ὃταν πέθανε ὁ Φωστίνης, ἀνεκαλέσθη ἀπό τήν ἐξορία.

Ἃς σημειώσουμε ἐδῶ ὃτι ὃταν πῆγε ἐξορία εἶχε μαῦρα γένια, καί ὃταν γύρισε ἦρθε ἂσπρογένης, ἢτανε τόσο σκληρή ἡ ἐξορία. Τότε μόνον τοῦ ἐπιτρέψαμε νά μπῆ καί νά λειτουργῆ στό μοναστήρι καί νά χειροτονεῖ μοναχές.

Ἂλλωστε ἒχουμε καί τόσα παραδείγματα ἀπό τούς Ἁγίους νεομάρτυρας, οἱ ὀποίοι διά τόν φόβον τῶν βασάνων ἠρνήθησαν τόν Χριστόν μας, καί ἀφοῦ τόν ὀμολόγησαν ἡ ἑκκλησία τούς δοξάζει ὡς μεγάλους ἁγίους.

Ἐνδιαφέρθηκε ἡ Μητρόπολη ἐδῶ καί 120 χρόνια νά προσφέρη κάτι στό μοναστήρι; Ἐμεῖς ποτέ δέν ζητήσαμε οὒτε ὑλική, οὒτε πνευματική βοήθεια. Θυμόμαστε μαῦρες μέρες μέ τόν Φωστίνη και δέν θά ἐπιτρέψουμε νέους Φωστίνες νά μποῦνε στό μοναστήρι μας. Πότε εἶχε ἰδιαίτερη ἐπικοινωνία ὁ Γέροντας Ἀμβρόσιος μέ την Μητρόπολη της Χίου;

Ψεύδεστε. Οὐδέποτε!

Ἠτανε μεγάλος μαχητής τῆς ὀρθοδοξίας. Καί ὁ Παραδείσης πού πῆρε ὂρκο ψευδή, τί λόγο θά δώση στόν κριτή ἐν ὣρα τῆς κρίσεως;

Ἐμεῖς ἀνέκαθεν ἀπό τά γραφεῖα τῆς ἱερᾶς συνόδου τῶν ΓΟΧ μᾶς ἐξυπηρετούσανε καί μᾶς ἐξυπηρετοῦνε.

Στίς 25/8/2015 ὁ Σεβασμιώτατος τοποτηρητής μας, Μητροπολήτης Ἀττικῆς κ. Χρυσόστομος, χειροτόνησε στήν Ἱ. Σκήτη τῶν Ἁγίων Πατέρων ἱερέα τόν π. Ἀθανάσιο καί στίς 2/11/2015 τόν ἐνθρόνησε Ἡγούμενο τῆς ῾Ι. Σκήτης τῶν Ἁγίων Πατέρων, ὁ ὁποῖος εἶναι ἁγιορείτης μοναχός ἀπό τό κελί τῶν Χιωτῶν, τόν ὁποῖον ἀποδεχόμεθα ὡς κανονικότατον και πνευματικόν πατέρα τῆς μονῆς μας.

Μάλιστα, μοῦ τό εἶχε πῆ προσωπικά ἀείμνηστος Γέροντας Ἀμβρόσιος, ὃπως εἶχε συνεννοηθεῖ μέ τόν τοποτηρητή μας, ὃτι τό Πάσχα π. Αθανασιος θά ἣταν ἐδώ στή Χίο, ἀλλά βρέθηκε κάποιο ἐμπόδιο καί ἀργοπόρησε, ὁπότε μεσολάβησε καί ξαφνικός θάνατος τοῦ Γέροντα.

Λυπούμεθα πάρα πολύ γιά τήν θέση σας. Αὐτή τή στιγμή πού τό νησί μας, τό νησί τῶν Ἁγίων Μαρτύρων κατακλύζετε ἀπό ὀθωμανούς καί ἀνά πᾶσαν ὣραν καί στιγμή δέν γνωρίζουμε τό πῶς θά μᾶς ἀντιμετωπίσουν, ἐσεῖς κυνηγᾶτε τά μοναστήρια μας καί δημιουργῆτε σκανδαλώδεις καταστάσεις μέσα στό νησί.

Ἐάν ἡ Μητρόπολις Χίου ἀλλάξει τό πνευματικό ὑπάρχων καθεστώς τῆς Σκήτης τῶν Ἁγίων Πατέρων, τοποθετώντας δικούς της κληρικούς, ἂς γνωρίζει ὃτι θά μᾶς βρεῖ ἀπόλυτα ἀντίθετες.

 Ὁ Κύριος μας Ἰησοῦς ἡ Πάναγνος Μητέρα του ἡ Κυρία Θεοτόκος, ὁ Ἁγ. Κωνσταντίνος μας ὁ πρῶτος βασιλεύς τῶν χριστιανῶν νά φωτίζη καί νά εἰρηνεύη τίς ψυχές σας, καί νά μᾶς ἀξιώσει ὃλους ἀγαθοῦ τέλους. Ἀμήν.

Ἡ Ἡγουμένη Παρασκευή

καί ἡ σύν ἐμοί εν Χριστώ ἀδελφότης.

Ειδήσεις σήμερα

Μπείτε στην ομάδα μας στο Viber και δείτε όλες τις ειδήσεις από τη Χίο και το Βόρειο Αιγαίο. Ακολουθήστε μας στο Google News. Σχολιάστε στην σελίδα μας στο Facebook.

Ο Πολίτης είσαι εσύ. Γίνε συνδρομητής της εβδομαδιαίας έντυπης έκδοσης.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ