Ηγουμένη Παρασκευή

Ηγουμένη Παρασκευή

Ηγουμένη Ιεράς Μονής Αγίου Κωνσταντίνου 

20.02.2016 // 21:38

“Καιρός τοῦ σιγᾶν καί καιρός τοῦ λαλεῖν”

 Ὁ Ἱερός Παρθενών τοῦ Ἁγ. Κωνσταντίνου καί Ἐλένης καί οἱ Ἁγ. Πατέρες, εἶναι ἀδελφά μοναστήρια, πνευματικά ἐξαρτημένα ἀπό τόν Ἁγ. Γέροντά μας Παχώμιο ἀπό τό 1900.  Ἀκολουθοῦμε ἀνέκαθεν τό παλαιόν ἑορτολόγιον. Ὂχι ὡς ἡμερολάτρησες, ἀλλά ὡς ὀρθόδοξες μοναχές ἀσκούμενες στά μοναχικά ἰδεώδη μέ ἀπόλυτο σεβασμό στήν ἱερά παράδοση τῆς Ὀρθοδοξίας ἒξω ἀπό τό κίνημα τοῦ οἰκουμενισμοῦ.  Ὁ Ἁγ. Γέροντάς μας, Πα ...