16.3.2017 13:10

13 διαβεβαιώσεις για το master plan

Διαβάζοντας το άρθρο σας σχετικά με την εκπόνηση του Master Plan, θα ήθελα να σας ενημερώσω τόσο εσάς όσο και τους σεβαστούς αναγνώστες σας για τα κατωτέρω:

Το Λιμενικό Ταμείο, όπως γνωρίζετε, δεν έχει δική του Τεχνική Υπηρεσία και γι αυτό το λόγο επικουρείται από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χίου. Όλα, τα έργα, οι προμήθειες, οι εργασίες εγκρίνονται από τον Διευθυντή της ΔΤΥ και από τους αρμόδιους υπάλληλους και στη συνέχεια έρχονται στη Λιμενική Επιτροπή για να εγκριθούν, όπως συμβαίνει και στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου.

Η ίδια ακριβώς διαδικασία ακολουθήθηκε και για την περίπτωση του Master Plan, όπου  το Λιμενικό Ταμείο ζήτησε από την Δ.Τ.Υ. Χίου να συνταχθούν οι προϋποθέσεις και οι τεχνικές περιγραφές για τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάθεση του.

Η Δ.Τ.Υ. και ο διευθυντής της, έπειτα από διεξοδική έρευνα, έλαβαν την απόφαση το MP να προκηρυχθεί ως παροχή υπηρεσιών και όχι ως μελέτη καθώς το νομικό πλαίσιο ήταν αόριστο σχετικά με την κατηγορία στην οποία ανήκει και ως παροχή υπηρεσιών είχε προκηρυχθεί και σε άλλες περιοχές της Ελλάδος.

Η απόφαση αυτή εγκρίθηκε και από τα  μέλη της Λιμενικής Επιτροπής και ακολουθήθηκε η διαδικασία ως είχε προταθεί και ως οριζόταν από το νόμο. Η υπηρεσία συμβασιοποίησε στον ανάδοχο και ξεκίνησαν οι εργασίες εκπόνησης του MP.

Τον Σεπτέμβριο του 2016 και ενώ σχεδόν όλα τα στάδια του MP είχαν ολοκληρωθεί, η υπηρεσία μας ενημερώθηκε για καταγγελία ενός μελετητή λιμενικών έργων της Αθήνας, ο οπαίος ουκ ολίγες φορές έχει ασχοληθεί με λιμενικά έργα στην Χίο, στο Σώμα Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης χωρίς όμως να γνωρίσουν στην υπηρεσία κάποιο πόρισμα. Η υπηρεσία έλαβε άμεσα νομική συμβουλή για το πως πρέπει να κινηθεί ώστε να εξασφαλιστεί τόσο η συνέχιση του έργου της όσο και να μην τεθεί κάποιο θέμα ούτε στα μέλη της, ούτε στον ανάδοχο.

Τόσο ο νομικός σύμβουλος του ΛΤ όσο και του αναδόχου συμφώνησα στα εξής:

 1. Ανεξάρτητα με τον τίτλο του διαγωνισμού, (εάν πρόκειται για παροχή υπηρεσιών ή για μελέτη) η διαδικασία έχει τηρηθεί κανονικά, με όλους τους περιορισμούς και όλες τις προδιαγραφές. Η μόνο τυπική διαφορά είναι ο τίτλος της.
 2. Το ΜΡ έχει εκπονηθεί στο σύνολο του και θα ακολουθηθούν όλες οι νόμιμες διαδικασίες για την ολοκλήρωση του.
 3. Θα παραδοθεί κανονικά από τον ανάδοχο στο ΛΤ για την κατάθεση του στην ΕΣΑΛ και την έγκριση του.
 4. Εάν το πόρισμα των Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, για τον οποιοδήποτε λογικό ή παράλογο λόγο ζητήσει την ανάκληση της απόφασης, τότε το MP θα παραδοθεί επίσης κανονικά από τον ανάδοχο για να μπορεί το ΛΤ να προχωρήσει στην έγκριση του και η πληρωμή του θα γίνει με δικαστική αίτηση του αναδόχου, όπως αρκετές φορές έχει συμβεί τόσο στο ΛΤ όσο και στον Δήμο.

Με αυτά τα δεδομένα συνεχίστηκε και ολοκληρώθηκε το ΜΡ και εντός των επομένων ημερών θα παραδοθεί στο Λιμενικό Ταμείο. Τίθενται όμως κάποια ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν καθαρά:

5. Το MP υφίσταται; Η απάντηση είναι σαφής, φυσικά και υφίσταται το ΜΡ, καθώς αυτό θα παραδοθεί στην υπηρεσία του ΛΤ εντός των επόμενων ημερών και η υπηρεσία θα  μεριμνήσει για την κατάθεση του στην ΕΣΑΛ και την έγκριση του.

 1. Υπάρχει περίπτωση να μην γίνει δεκτό από την ΕΣΑΛ λόγω του ότι ο διαγωνισμός είχε άλλο τίτλο από αυτό που κατά την άποψη των ελεγκτών δημόσιας διοίκησης έπρεπε να έχει; Καμία τέτοια περίπτωση, καθώς το ΜΡ θα έχει παραδοθεί στο ΛΤ και θα έχει όλες τις προδιαγραφές που απαιτούνται για την υποβολή και έγκριση του.
 1. Υπάρχει κάποια σκιά στην διαδικασία του διαγωνισμού; Σαφώς και δεν υπάρχει καθώς όλη η διαδικασία ορίζεται από τους αρμόδιους υπαλλήλους της ΔΤΥ και η Λιμενική Επιτροπή εγκρίνει αυτό που η ΔΤΥ εισηγείται.
 2. Υπήρξε αμέλεια από την ΔΤΥ; Φυσικά και όχι, καθώς για περισσότερο από ένα μήνα η ΔΤΥ διερευνούσε το συγκεκριμένο θέμα και μάλιστα προέκρινε αυτή την λύση βασιζόμενη σε αποφάσεις του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, της ΔΗΜΟΣnet και της Νομοτέλειας. Φυσικά για αυτό αρμόδιος για διευκρινήσεις είναι ο διευθυντής της ΔΤΥ.
 3. Προκύπτει νομικό θέμα για τα μέλη της Λιμενικής Επιτροπής; Σύμφωνα τόσο με την εισήγηση των νομικών όσο και με το πόρισμα του Ελεγκτή Δημόσιας Διοίκησης οι διαδικασίες τηρήθηκαν όλες στο ακέραιο. Δεν μπορούν να γνωρίζουν τα μέλη της Λιμενικής Επιτροπής για το ποιος τίτλος είναι ο καταλληλότερος για να πραγματοποιηθεί ένα έργο, αυτό που οφείλουν να κάνουν είναι να διασφαλίζουν τις διαδικασίες και να προχωρούν στην πολιτική απόφαση για την εκτέλεση τους. Υπάρχουν οι υπηρεσίες που αναλαμβάνουν την εκτέλεση, παρακολούθηση και υλοποίηση των έργων.
 4. Τελικά το «έργο βιτρίνα» της δημοτικής αρχής υφίσταται; Προφανώς και υφίσταται και θα προχωρήσει κανονικά με τη συνέχιση της διοίκησης του Λ.Τ..
 5. Τίθεται θέμα εκπόνησης του εξ’ αρχής; Κανένα τέτοιο δε τίθεται, καθώς το ΜΡ έχει ολοκληρωθεί και όπως σημειώθηκε και ανωτέρω σε λίγες ημέρες θα βρίσκεται στην διάθεση του ΛΤ, το οποίο θα πρέπει να μεριμνήσει για την άμεση κατάθεση του.
 6. Γνώριζε ο κ. δήμαρχος για αυτή την εξέλιξη; Φυσικά και γνώριζε όχι μόνο ο κ. δήμαρχος, αλλά και ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, ο διευθυντής της ΔΤΥ και αρμόδιος υπάλληλος που επέβλεπε το ΜΡ.
 7. Τίθεται ηθικό θέμα για το Ίδρυμα «Μαρία Τσάκος»; Το Ίδρυμα σε όλη αυτή την προσπάθεια λειτούργησε ως μία πλατφόρμα επάνω στην οποία είχαμε την δυνατότητα να συζητήσουμε με όλους τους εμπλεκόμενους, με όλους τους αρμόδιους, να ακούσουμε πολύ εξειδικευμένες απόψεις και προτάσεις από εταιρείες του χώρου της ναυτιλίας και σε συνεργασία με τους μελετητές να τα συμπεριλάβουμε στην τελική πρόταση. Το Ίδρυμα γνώριζε πολύ καλά ότι αυτή η προσπάθεια θα έχει δυσκολίες, αλλά στόχος είναι η ολοκλήρωση της και δεν προκύπτει από πουθενά το αντίθετο.

Αυτά είναι κάποια από τα ερωτήματα που είτε τέθηκαν είτε μπορεί ο κάθε αναγνώστης να αναρωτηθεί.

Η απάντηση μου είναι σαφής κανένα θέμα δεν υπάρχει με το Master Plan. Η τοποθέτηση μου επίσης σαφής, δεν μπορεί ένα τόσο σημαντικό έργο για το νησί μας να επιτρέψουμε για μία ακόμη φορά να γίνει παιχνίδι οποιασδήποτε πολιτικής σκοπιμότητας. 

Γίνε μέλος και μέρος του «π». Γίνε έντυπος Συνδρομητής. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα.

Ακολουθήστε το politischios.gr στο Google News

Το politischios.gr και στο Viber – Μπείτε στην ομάδα μας για να βλέπετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από τη Χίο και το Βόρειο Αιγαίο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο politischios.gr.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ