Οικονομία

6/6/19 14:38

τελ. ενημ.: 6/6/19 14:39

Πίσω στα επίπεδα του 2014 ο τουρισμός στο Βόρειο Αιγαίο

Ειδική μελέτη από τη Financial Business Systems

Στις μεγάλες απώλειες των διανυκτερεύσεων κυρίως των Ελλήνων αλλά και στη μείωση του χρόνου παραμονής των αλλοδαπών, στα καταλύματα του Βορείου Αιγαίου εστιάζει έρευνα της εταιρείας Financial Business Systems, σημειώνοντας ότι το επίπεδο πωλήσεων έχει πέσει στα επίπεδα του 2014.

« Ο περιορισμός του κύκλου εργασιών με σταθερά τα λειτουργικά έξοδα περιόρισε τη λειτουργική κερδοφορία. Ήδη πολλές επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν σήμερα προβλήματα βιωσιμότητας και συνεπώς βρίσκονται σε αναζήτηση της αύξησης της λειτουργικής κερδοφορίας.

Το παραπάνω θέμα είναι αρκετά δύσκολο με τις παρούσες συνθήκες να αντιμετωπισθεί αν δεν γίνουν ουσιαστικές παρεμβάσεις στον οργανωτικό και λειτουργικό ιστό της επιχείρησης», καταλήγει η έρευνα.

Μελέτη για τον τουρισμό του Βορείου Αιγαίου.pdf
Αρχείο pdf
Σχόλια άρθρου: 0
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση