30.3.2015 11:11

Περιφέρεια Ν.Αιγαίου: "ανοίγει" το ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων την τουριστική περίοδο

Με στόχο την εξασφάλιση υψηλότερων εσόδων για τους επαγγελματίες των νησιών η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου αποφάσισε να παρατείνει το ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων.

Σε αντίθετο δρόμο βαδίζει ως φαίνεται το υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού καθώς ο υπουργός Γιώργος Σταθάκης αφήνει μεν πρωτοβουλίες σε Περιφέρειες και Δήμους για το θέμα, κατευθύνεται δε σε γενικότερο περιορισμό του αριθμού των Κυριακών που θα έχουν τη δυνατότητα να μένουν ανοιχτά τα καταστήματα σε περιοχές που δεν υπάρχει ειδικό καθεστώς. Σημειώνεται σε πολλούς δημοφιλείς προορισμούς του εξωτερικού τα καταστήματα παραμένουν ανοιχτά τις Κυριακές αποκομίζοντας σημαντικά οικονομικά οφέλη από την εισερχόμενη τουριστική κίνηση.

Σύμφωνα με την απόφαση  της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου:

Α. Παρατείνεται το ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων κάθε είδους με εξαίρεση αυτά που αναφέρονται στο άρθρο 42 του Νόμου 1892/1990, στο άρθρο 14 του Ν.2194/1994 και στο άρθρο 10 παρ. 1 Ν.3377/05 για τον Νομό Δωδεκανήσου μέχρι τις 24:00 από Δευτέρα μέχρι και Σάββατο κάθε εβδομάδας και για την χρονική περίοδο έως τις 15 Νοεμβρίου 2015.

Β. Παρατείνεται το ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων κάθε είδους με εξαίρεση αυτά που αναφέρονται στο άρθρο 42 του Νόμου 1892/1990, στο άρθρο 14 του Ν.2194/1994 και στο άρθρο 10 παρ. 1 Ν.3377/05 για το Νομό Κυκλάδων ως εξής :

1) Για τη νήσο Αμοργό τη λειτουργία των καταστημάτων από Δευτέρα έως και Σάββατο και για τις εργάσιμες μέρες από τις 08:00 μέχρι τις 01:00 π.μ., για την περίοδο από 01/04/2015 έως 31/10/2015

2) Για τη νήσο Ανάφη προτείνουμε την λειτουργία των καταστημάτων από τις 08:00 μέχρι τις 24:00 για την περίοδο από 01/04/2015 έως 31/10/2015 από Δευτέρα έως και Σάββατο και για τις εργάσιμες μέρες

3) Για τη νήσο Άνδρο προτείνουμε την λειτουργία των καταστημάτων από τις 08:00 έως τις 24:00 για την περίοδο από 01/04/2015 έως 31/10/2015 από Δευτέρα έως και Σάββατο και για τις εργάσιμες μέρες

4) Για τη νήσο Αντίπαρο τη λειτουργία των εμπορικών και καταστημάτων καθώς και των καταστημάτων που εξυπηρετούν την τουριστική κίνηση για την περίοδο από 01/04/2015 έως 31/10/2015 από Δευτέρα έως και Σάββατο και για τις εργάσιμες μέρες από τις 08:00 μέχρι τις 01:00 και την λειτουργία των καταστημάτων τροφίμων και ποτών - κάβες για την περίοδο από 01/04/2015 έως 30/10/2015 από Δευτέρα έως και Σάββατο και για τις εργάσιμες μέρες από τις 08:00 μέχρι τις 01:00.

5) Για τη νήσο Θήρα την λειτουργία των καταστημάτων για την περίοδο από 01/04/2015 έως 31/10/2015 από Δευτέρα έως Σάββατο και για τις εργάσιμες μέρες από τις 07:30 μέχρι τις 02:00 π.μ.

6) Για τη νήσο Ίο προτείνουμε την λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων καθώς και των καταστημάτων που εξυπηρετούν τουριστική κίνηση για την περίοδο από 01/04/2015 μέχρι τις 31/10/2015 από Δευτέρα έως Σάββατο και για τις εργάσιμες μέρες από 09:00 μέχρι 02:00 π.μ. και την λειτουργία των καταστημάτων τροφίμων και ποτών – κάβες από τις 08:30 μέχρι τη 01:00

7) Για τη νήσο Κέα την λειτουργία των καταστημάτων από Δευτέρα έως και Σάββατο για το διάστημα από 01/04/2015 μέχρι τις 31/10/2015 και για τις εργάσιμες μέρες και ώρες από τις 08:00 π.μ. μέχρι τις 24:00 π.μ..

8) Για τη νήσο Κίμωλο την λειτουργία των καταστημάτων από _ευτέρα έως και Σάββατο και για τις εργάσιμες μέρες για το διάστημα από 01/04/2015 μέχρι 31/10/2015 από τις 08:00 μέχρι τις 15:00 και από τις 17:00 μέχρι 23:00

9) Για τη νήσο Κύθνο την λειτουργία των καταστημάτων από τις 8:00 μέχρι τις 24:00 για την περίοδο από 01/04/2015 έως 31/10/2015 από Δευτέρα έως και Σάββατο και για τις εργάσιμες ημέρες,

10) Για τη νήσο Μήλο την λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων καθώς και των

καταστημάτων που εξυπηρετούν τουριστική κίνηση από τις 08:00 μέχρι τις 24:00 για την περίοδο από 01/06/2015 έως 30/09/2015 από Δευτέρα έως και Σάββατο και για τις εργάσιμες ημέρες και την λειτουργία των καταστημάτων τροφίμων και ποτών – κάβες από τις 08:00 μέχρι τις 23:00 για το ίδιο διάστημα

11) Για τη νήσο Μύκονο την λειτουργία των καταστημάτων για το διάστημα από 01/04/2015 μέχρι 31/10/2015 από Δευτέρα έως και Σάββατο και για τις εργάσιμες ημέρες από τις 08:00 μέχρι τις 01:00 π.μ.

12) Για τη νήσο Νάξο και για τις μικρές Κυκλάδες (Σχοινούσα, Δονούσα, Ηρακλειά και Κουφονήσια) την λειτουργία των καταστημάτων για το διάστημα από 01/04/2015 μέχρι 31/10/2015 από Δευτέρα έως και Σάββατο και για τις εργάσιμες ημέρες από τις 08:00 μέχρι τις 24:00

13) Για τη Νήσο Πάρο την λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων καθώς και των

καταστημάτων που εξυπηρετούν τουριστική κίνηση για το διάστημα από 01/04/2015 έως 31/10/2015 από Δευτέρα έως και Σάββατο και για τις εργάσιμες ημέρες από τις 10:00 μέχρι τις 24:00 και την λειτουργία των καταστημάτων τροφίμων και ποτών – κάβες από τις 08:00 π.μ. μέχρι τις 21:00 για το ίδιο διάστημα

14) Για τη Νήσο Σέριφο την λειτουργία των καταστημάτων από τις 08:00 μέχρι τις 24:00 για την περίοδο από 01/04/2015 έως 31/10/2015 από Δευτέρα έως και Σάββατο και για τις εργάσιμες ημέρες

15) Για τη Νήσο Σίκινο την λειτουργία των καταστημάτων από τις 08:00 μέχρι τις 24:00 για την περίοδο από 01/04/2015 έως 31/10/2015 από Δευτέρα έως και Σάββατο και για τις εργάσιμες ημέρες

16) Για τη νήσο Σίφνο την λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων καθώς και των

καταστημάτων που εξυπηρετούν τουριστική κίνηση για την περίοδο από 01/04/2015 έως 31/10/2015 από Δευτέρα έως Σάββατο και για τις εργάσιμες ημέρες από τις 09:00 μέχρι τις 24:00 και την λειτουργία των καταστημάτων τροφίμων και ποτών – κάβες από τις 08:00 μέχρι τις 24:00

17) Για τη Νήσο Σύρο την λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων καθώς και των

καταστημάτων που εξυπηρετούν τουριστική κίνηση από τις 08:30 μέχρι τις 24:00 και την λειτουργία των καταστημάτων τροφίμων και ποτών – κάβες από τις 08:30 μέχρι τις 21:00 για την περίοδο από 01/04/2015 έως 31/10/2015 από Δευτέρα έως και Σάββατο για τις εργάσιμες ημέρες

18) Για τη Νήσο Τήνο την λειτουργία των καταστημάτων για το διάστημα από 23/03/2015 έως 31/10/2015 από Δευτέρα έως Σάββατο για τις εργάσιμες ημέρες από τις 08:00 π.μ. μέχρι τις 24:00 π.μ.,

19) Για τη Νήσο Φολέγανδρο την λειτουργία των καταστημάτων για το διάστημα από 01/04/2015 έως 31/10/2015 από Δευτέρα έως και Σάββατο για τις εργάσιμες ημέρες από τις 08:00 π.μ. έως τις 24:00 π.μ.

 

Ειδήσεις σήμερα

Γίνε Συνδρομητής στον Έντυπο «π». Αποστολή σε όλη την Ελλάδα με 25€/εξάμηνο

Μπείτε στην ομάδα μας στο Viber και δείτε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από τη Χίο και το Βόρειο Αιγαίο

Ακολουθήστε το politischios.gr στο Google News

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ