Οικονομία

27/2/13 14:53

τελ. ενημ.: 27/2/13 14:53

Παράβολο για τις προφυγές

Περιορισμό των μαζικών προσφυγών κατά δημόσιων έργων, που οδηγούν σε μεγάλες καθυστερήσεις, επιχειρεί να βάλει η κυβέρνηση.

Μέσω του νέου αναπτυξιακού θεσπίζει παράβολο για την υποβολή ενστάσεων ίσο με το 0,05 επί τοις χιλίοις (0,05 ‰) επί της προϋπολογισμένης αξίας του έργου (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ), το ύψος του οποίου δεν μπορεί να είναι μικρότερο των διακοσίων πενήντα (250) ευρώ και μεγαλύτερο των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ. Με τον τρόπο αυτό εκτιμά ότι θα περιοριστούν οι προσφυγές.

Σχόλια άρθρου: 0
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση