Οικονομία

10/2/20 15:10

τελ. ενημ.: 10/2/20 15:12

Οι νόμιμες και οι παράνομες υπερωρίες

Η υπερωριακή απασχόληση αποτελεί σύνηθες φαινόμενο στις περισσότερες εργασιακές σχέσεις. Ο νόμος λοιπόν επιτρέπει κατ’ εξαίρεση την υπέρβαση του ωραρίου απασχόλησης αλλά για σοβαρούς λόγους, εντός ορισμένων χρονικών πλαισίων και με τη προϋπόθεση να έχουν τηρηθεί οι πρέπουσες διατυπώσεις. Επιπρόσθετα, ο εργοδότης δεν επιτρέπεται να αναγκάσει τον εργαζόμενο να εργασθεί υπερωριακά αλλά θα πρέπει και αυτός να συναινεί.

Είναι σημαντικό να επισημανθεί πως υπερωριακή εργασία είναι αυτή που υπερβαίνει το ημερήσιο νόμιμο ωράριο, άσχετα με το αν η εβδομαδιαία συνολική απασχόληση δε ξεπερνά το εβδομαδιαίο νόμιμο ωράριο. Δεν επιτρέπεται δηλαδή ο συμψηφισμός των ωρών απασχόλησης από τη μία σε άλλη μέρα της ίδιας εβδομάδας, εκτός αν υπάρχει ειδική πρόβλεψη από τον νόμο. Ποιες είναι όμως οι προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος για να είναι νόμιμη η υπερωρία;

Α) θα πρέπει να υπάρχει σοβαρός λόγος που την επιβάλλει, όπως είναι για παράδειγμα η εργασία για πρόσληψη ατυχημάτων ή η εργασία τις παραμονές των εορτών.

Β) θα πρέπει η υπερωρία να έχει διάρκεια που να μην υπερβαίνει τα όρια που βάζει ο νόμος. Στη βιομηχανία το ανώτατο όριο υπερωριών ορίζεται κάθε χρόνο από τον Υπουργό Εργασίας, ενώ για τους υπαλλήλους το όριο ανέρχεται σε 2 ώρες τη μέρα και όχι περισσότερο από 120 ώρες το χρόνο.

Γ) είναι αναγκαίο να υπάρχει έγγραφη αναγγελία στην Επιθεώρηση Εργασίας που να αναφέρει το διάστημα της υπερωρίας και αν στη περιοχή δεν υφίσταται τέτοια υπηρεσία να προσκομίζεται η έγγραφη αναγγελία στο αστυνομικό τμήμα. Σε μερικές περιπτώσεις μάλιστα δεν αρκεί η αναγγελία και είναι απαραίτητη η άδεια της Επιθεώρησης Εργασίας για να επιτραπεί η υπερωριακή απασχόληση του εργαζόμενου.

Δ) για να είναι η υπερωρία νόμιμη είναι αναγκαίο να γίνει καταχώρηση της σε ειδικό βιβλίο υπερωριών, το οποίο βέβαια θα πρέπει να είναι θεωρημένο από την Επιθεώρηση Εργασίας.

Ε) μια νόμιμη υπερωριακή απασχόληση θα πρέπει να είναι οπωσδήποτε αμειβόμενη.

Πότε όμως οι υπερωρίες χαρακτηρίζονται ως παράνομες; Προφανώς όταν δε τηρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις. Οι παράνομες υπερωρίες απαγορεύονται και δημιουργούν ποινικές ευθύνες στον εργοδότη. Δυστυχώς όμως παράνομες υπερωρίες αποτελούν συχνό φαινόμενο στην εργασιακή καθημερινότητα. Ο εργαζόμενος όμως έχει τη δυνατότητα να αξιώσει το ωρομίσθιο του προσαυξημένο κατά 100% αν απασχολήθηκε σε παράνομη υπερωρία. Η αξίωση που έχει ο μισθωτός από τη παράνομη υπερωριακή του απασχόληση είναι ανεξάρτητη από το έγκυρο ή μη της συμβάσεως εργασίας, γεγονός που σημαίνει πως η αξίωση του ισχύει ακόμα και όταν η σύμβαση εργασίας του είναι άκυρη.

Τέλος, είναι σημαντικό να λεχθεί πως ο εργατολόγος έχει τη κατάλληλη νομική παιδεία να σας ενημερώσει για τα δικαιώματα σας αλλά και να πραγματοποιήσει τις αναγκαίες νομικές διαδικασίες που θα σας προστατεύσουν από αυθαίρετες εργοδοτικές πρακτικές.

 

Σχόλια άρθρου: 0
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση