5.10.2018 9:45

Έχεις χωραφάκι στο χωριό; Μην είσαι τόσο σίγουρος…

Χιλιάδες ακίνητα ειδικά στα χωριά κινδυνεύουν να δημευτούν αν δεν ταυτοποιηθούν στο Κτηματολόγιο

Στην κρισιμότερη φάση των τελευταίων ετών μπαίνει μέχρι το τέλος του χρόνου η σύσταση του Εθνικού Κτηματολογίου, μίας υπόθεσης που εκκρεμεί από το 1997.

Πρόκειται για το μεγαλύτερο και δυσκολότερο κομμάτι κτηματογράφησης, 18,5 εκατομμύρια δικαιώματα πανελλαδικά με τα 250.000 να αφορούν τίτλους ιδιοκτησίας που βρίσκονται στη γεωγραφική έκταση της Χίου, των Ψαρών και των Οινουσσών, εξαιρουμένων των περιοχών του Αγίου Μηνά, της Ιωνίας και των Πατρικών, όπου η κτηματογράφηση έχει ολοκληρωθεί στο παρελθόν, με λάθη που φθάνουν σε ποσοστό το 85% των βεβαιωμένων ιδιοκτησιών.

Το δύσκολο του εγχειρήματος έγκειται στο γεγονός ότι η τελευταία φάση της κτηματογράφησης αφορά αγροτικές περιοχές και αυτό δυσχεραίνει τα αποδεικτικά στοιχεία για τους πολίτες, που καλούνται μέσα σε λίγους μήνες να επιστρατεύσουν κάθε μέσο ώστε να αποδείξουν ότι τα περιουσιακά στοιχεία που δηλώνουν τους ανήκουν.

Εάν από την άλλη όμως φανούν αμελής, δεν θα μπορούν να ολοκληρώσουν καμία συμβολαιογραφική πράξη στο μέλλον, κάτι που θα αχρηστεύσει επί της ουσίας τα ακίνητά τους.

Ειδικότερα στα χωριά της Χίου η είδηση της τελικής φάσης της κτηματογράφησης παρακινεί τον κόσμο να ζητήσει την συνδρομή της παλαιάς γενιάς (γείτονες, παππούδες) ώστε στοιχειωδώς να αποτυπώσει τα όρια της περιουσίας του. Από το Κτηματολόγιο εκτιμούν ότι το ποσοστό αυτό στις υπό κτηματογράφηση περιοχές, που είναι κυρίως αγροτικές, μη καλλιεργήσιμες, θα είναι υψηλό.

Η άγνοια των πολιτών σε σχέση με τα περιουσιακά τους στοιχεία είναι και ένα από τα μεγαλύτερα αγκάθια της νέας γενιάς κτηματογράφησης, για αυτό και η «Ελληνικό Κτηματολόγιο» ετοιμάζεται να ξεκινήσει αρχές του φθινοπώρου μεγάλη καμπάνια ενημέρωσης, ώστε, όταν το Κτηματολόγιο χτυπήσει την πόρτα των πολιτών, εκείνοι να είναι σωστά ενημερωμένοι και καλά προετοιμασμένοι για να αντιμετωπίσουν την πραγματικότητα.

Γιατί ο κόσμος αδιαφορεί για το Κτηματολόγιο

Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που έχει συναντήσει το Κτηματολόγιο μέχρι σήμερα είναι η χαμηλή προσέλευση του κόσμου, η οποία μετά βίας φτάνει το 10%. Οι υπεύθυνοι του Κτηματολογίου υποστηρίζουν ότι ο κυριότερος λόγος είναι η κρίση και τα απανωτά βάρη που πέφτουν στην κτηματαγορά.

Αυτός είναι και ο κυριότερος λόγος που μέχρι σήμερα ο κόσμος αναβάλλει τις δηλώσεις στο Κτηματολόγιο και προσέρχεται στα κτηματολογικά γραφεία 1,5 χρόνο μετά την έναρξη των προγραμμάτων κτηματογράφησης.

Το εντυπωσιακό, όπως επισημαίνεται, είναι ότι οι δεσμοί του Έλληνα με τη γη παραμένουν πολύ ισχυροί, αφού ακόμη και σε εγκαταλελειμμένες ιδιοκτησίες, ο κόσμος προσπαθεί να βρει στοιχεία για να καταγράψει και να δηλώσει την περιουσία του.


Η ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

 • ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΣΤΑΔΙΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΟΙ ΧΙΩΤΕΣ

Η ανάρτηση των κτηματολογικών στοιχείων είναι κορυφαία διαδικασία της σύνταξης του Εθνικού Κτηματολογίου, καθώς με αυτήν δημοσιοποιείται η καταγραφή των ιδιοκτησιών που δηλώθηκαν στο πρώτο στάδιο της κτηματογράφησης και δίνεται σε όλους η δυνατότητα ελέγχου, επιβεβαίωσης ή και διόρθωσης τυχόν λαθών.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάρτησης, τα προσωρινά κτηματολογικά στοιχεία οριστικοποιούνται, τελειώνει η μελέτη κτηματογράφησης και ξεκινά να λειτουργεί το Κτηματολογικό Γραφείο στη συγκεκριμένη περιοχή στη θέση του παλαιού Υποθηκοφυλακείου.

Με την κτηματογράφηση συνδέονται τα δικαιώματα ενός ή περισσοτέρων ακινήτων της Χίου με κάποιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που κατοικεί εντός ή εκτός Χίου.

Τι είναι η κτηματογράφηση;

Η σύνταξη του κτηματολογίου, δηλαδή αυτό που αποκαλούμε κτηματογράφηση μιας περιοχής, ορίζεται ως η διαδικασία καταγραφής των εμπράγματων ή άλλων εγγραπτέων δικαιωμάτων (π.χ. πλήρης ή ψιλή κυριότητα, επικαρπία, προσημείωση ή άλλο εμπράγματο βάρος, κ.λπ.) που έχουν τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα σε ακίνητα σε Χίο, Ψαρά και Οινούσσες  και η σύνδεση των δικαιωμάτων αυτών με συγκεκριμένο(α) ακίνητο(α), όπως αυτά ορίζονται και απεικονίζονται κατόπιν διαδικασιών ελέγχου και τεχνικής επεξεργασίας στα κτηματολογικά διαγράμματα. Κατά την καταγραφή του αντίστοιχου δικαιώματος καταγράφονται επίσης και μια σειρά νομικών πληροφοριών (ληξιαρχικά στοιχεία και στοιχεία ταυτότητας του δικαιούχου, τρόπος απόκτησης του δικαιώματος, στοιχεία της πράξης με την οποία έχει αποκτηθεί το δικαίωμα κ.λπ.).

Επιπροσθέτως, τα γεωτεμάχια απεικονίζονται στα κτηματολογικά διαγράμματα κατά απόλυτο τρόπο με συγκεκριμένες συντεταγμένες κορυφών στο Εθνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς, οριογραμμές και εμβαδά. 

Συνεπώς, η διαδικασία κτηματογράφησης αποσκοπεί αφενός στη συλλογή, επεξεργασία και καταγραφή των εμπράγματων και άλλων εγγραπτέων δικαιωμάτων ανά ακίνητο και, αφετέρου, στη συλλογή και επεξεργασία στοιχείων που θα επιτρέψουν την κατά το δυνατόν ακριβέστερη απεικόνιση των γεωτεμαχίων στο κτηματολογικό διάγραμμα.

Η καταγραφή των γεωτεμαχίων, ιδιαίτερα στα χωριά, μέσω λεπτομερούς απεικόνισης, λύνει διά παντός το ιδιοκτησιακό καθεστώς σε πολλές περιπτώσεις.

Στάδια κτηματογράφησης

Η διαδικασία κτηματογράφησης έχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, που ξεκινά με την κήρυξη μιας περιοχής υπό κτηματογράφηση και ολοκληρώνεται με την έναρξη λειτουργίας του Κτηματολογικού Γραφείου στη συγκεκριμένη περιοχή. 

Συνοπτικά, περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια: 

 • Υποβολή δηλώσεων ιδιοκτησίας από τους δικαιούχους στα Γραφεία Κτηματογράφησης και καταχώριση των δηλώσεων σε ψηφιακή βάση.
 • Σύνταξη προσωρινών κτηματολογικών πινάκων και διαγραμμάτων με βάση τα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί από τη διαδικασία της υποβολής δηλώσεων και έχουν τύχει επεξεργασίας από νομικούς και τοπογράφους.
 • Προανάρτηση προσωρινών κτηματολογικών στοιχείων (πινάκων και διαγραμμάτων) στο Γραφείο Κτηματογράφησης, ενημέρωση των δικαιούχων μέσω e-mail για το αποτέλεσμα της επεξεργασίας της δήλωσής τους
 • Υποβολή αιτήσεων επανεξέτασης στοιχείων εντός προθεσμίας 45 ημερών,
 • Ενσωμάτωση των αιτήσεων επανεξέτασης στοιχείων στην κτηματολογική βάση
 • Ανάρτηση προσωρινών κτηματολογικών στοιχείων (πινάκων και διαγραμμάτων) στο Γραφείο Κτηματογράφησης και αποστολή αποσπασμάτων στους δικαιούχους προς ενημέρωσή τους.
 • Υποβολή αιτήσεων διόρθωσης/ενστάσεων – από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον -  εντός προθεσμίας δύο μηνών για τους κατοίκους εσωτερικού και τεσσάρων μηνών για τους κατοίκους εξωτερικού
 • Εκδίκαση ενστάσεων από ανεξάρτητες διοικητικές επιτροπές
 • Αναμόρφωση των κτηματολογικών στοιχείων μετά την εξέταση των ενστάσεων και των αιτήσεων διόρθωσης και σύνταξη των τελικών κτηματολογικών πινάκων και διαγραμμάτων. Οι εγγραφές που εμφανίζονται στους τελικούς κτηματολογικούς πίνακες ονομάζονται Αρχικές Εγγραφές, καθώς αποτελούν την πρώτη (αρχική) εγγραφή στο κτηματολόγιο.
 • Έναρξη λειτουργίας Κτηματολογικού Γραφείου στη συγκεκριμένη περιοχή στη θέση του παλαιού Υποθηκοφυλακείου. 

ΣΕ ΤΡΙΑ ΧΡΟΝΙΑ Η ΠΛΗΡΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΗΣ ΧΙΟΥ

 • ΠΑΝΩ ΑΠΟ 400.000 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΘΟΥΝ ΣΕ ΧΙΟ, ΣΑΜΟ ΚΑΙ ΙΚΑΡΙΑ

Πόσο δύσκολο είναι το εγχείρημα της κτηματογράφησης; Σε τοπικό επίπεδο η νέα διαδικασία, που αναμένεται να ξεκινήσει μέχρι το τέλος του 2018 θα αφορά τους Καποδιστριακούς Δήμους  Οινουσσών, Ψαρών, Αμανής, Καρδαμύλων, Ομηρούπολης, και τμήμα των  Δήμων Καμποχώρων και Μαστιχοχωρίων, αφού για όλες τις υπόλοιπες περιοχές η κτηματογράφηση έχει ολοκληρωθεί σε πρώτη φάση και αναμένονται κάποιες διορθώσεις για να τελειώσει η σχετική διαδικασία.

Ο νέος κύκλος κτηματογράφησης θα αφορά μόνο τις περιοχές του νησιού που μέχρι σήμερα δεν έχουν κτηματογραφηθεί.

Για τους υπόλοιπους Δήμους τη σχετική διαδικασία έχει αναλάβει από το Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο, ανάδοχος Κοινοπραξία  η οποία έχει ήδη ξεκινήσει να προετοιμάζει το έδαφος για την κτηματογράφηση του μεγαλύτερου τμήματος του νησιού, παρέχοντας σειρά συμβουλών στους ενδιαφερόμενους ιδιοκτήτες.

Μέχρι τον Δεκέμβριο

Όπως εξήγησε στον «π» εκ μέρους της Κοινοπραξίας η κ. Μαρία - Νίκη Τζίφα, η  έναρξη της διαδικασίας υποβολής δήλωσης αναμένεται μέχρι το τέλος του 2018. Η ακριβής ημερομηνία θα γίνει γνωστή σχεδόν 1,5 μήνα νωρίτερα από την ημερομηνία έναρξης της διαδικασίας μέσω επίσημων ανακοινώσεων.

 Η διαδικασία θα ξεκινήσει μέχρι τέλος του 2018 και η προθεσμία είναι 3 μήνες για τους κατοίκους του εσωτερικού και 6 μήνες για τους κατοίκους του εξωτερικού.

«Συνολικά υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα 3 χρόνων για να ολοκληρωθεί η κτηματογράφηση σε όλο το νησί. O χρόνος που προβλέπεται ως προθεσμία υποβολής δήλωσης για τους πολίτες είναι οι 3 μήνες από την ημερομηνία έναρξης που θα οριστεί για τους κατοίκους του εσωτερικού και οι 6 μήνες για τους κατοίκους του εξωτερικού. Είναι ένα ικανοποιητικό διάστημα ώστε ο κόσμος να έρθει σε επαφή με το γραφείο της Χίου και να υποβάλλει τη δήλωση για τα ακίνητά του», ανέφερε στον «π» η κα Τζίφα.

Όσο νωρίτερα τόσο το καλύτερο

Αναφερόμενη στη διαδικασία υποβολής δήλωσης, η κα Τζίφα σημείωσε ότι πρόκειται για μία σχετικά εύκολη και γρήγορη διαδικασία, για την οποία οι πολίτες θα πρέπει να ενδιαφερθούν το νωρίτερο δυνατό.

«Αυτό που ζητάμε εμείς από τους πολίτες είναι, μόλις ανακοινωθεί η ημερομηνία, να έρθουν στο Γραφείο Κτηματογράφησης της Χίου το συντομότερο δυνατό και να μην αμελήσουν αυτή τους την υποχρέωση. Αν έρθουν νωρίς, θα έχουμε όλο τον χρόνο να τους εξυπηρετήσουμε, να τους λύσουμε τις απορίες και να τους δώσουμε τις κατευθύνσεις που απαιτούνται. Θα τους παρέχουμε κάθε πληροφορία και κάθε βοήθεια χωρίς επιπλέον κόστος πέραν του τέλους Κτηματογράφησης», εξήγησε.


ΠΩΣ Η ΜΗ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΘΕΤΕΙ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΜΑΣ

 • ΧΡΗΣΙΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΙΩΤΕΣ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΗΣΙΟΥ

Τι πρακτικά σημαίνει η κτηματογράφηση και πως μπορεί να τεθεί το ακίνητό μας σε κίνδυνο από τη μη τήρηση της διαδικασίας σε εμπρόθεσμα πλαίσια; Τι βήματα πρέπει να ακολουθήσει κάποιος και από πού θα κάνει την αρχή; Σε αυτά τα χρήσιμα ερωτήματα απαντά η Ανάδοχος Κοινοπραξία που έχει αναλάβει τη διαδικασία κτηματογράφησης στο νησί μας, η οποία επιχειρεί να απαντήσει σε όλα τα βασικά ερωτήματα.

Πότε ξεκινά η διαδικασία υποβολής της δήλωσης;

 • Η διαδικασία υποβολής δήλωσης ιδιοκτησίας στο Κτηματολόγιο θα ξεκινήσει μέχρι το τέλος του 2018.

Πως θα εξυπηρετηθεί το κοινό και ποιες επιλογές επικοινωνίας έχει στη διάθεσή του;

 • Για την εξυπηρέτησή μας θα λειτουργήσει Γραφείο Κτηματογράφησης στη Χίο, ενώ θα υπάρχει η δυνατότητα εξυπηρέτησης και στην Αθήνα.
 • Η υποβολή της δήλωσης μπορεί να γίνει είτε στο Γραφείο Κτηματογράφησης που θα λειτουργεί στη Χίο, είτε στην Αθήνα, είτε ηλεκτρονικά (μέσω της ιστοσελίδας: www.ktimatologio.gr).
 • Είναι προς όφελος όλων μας να ενημερωθούμε το συντομότερο δυνατό για τη διαδικασία υποβολής δήλωσης. Για πληροφορίες και οδηγίες επισκεπτόμαστε από τώρα την ιστοσελίδα: www.ktimava.gr.
 • Για συνεχή και άμεση ενημέρωση κάνουμε like στη σελίδα στο facebook: Γραφείο Κτηματογράφησης Χίου.

Μπορεί να αντλήσει κάποιος πληροφορίες από τώρα;

Μπορούμε από τώρα να επικοινωνούμε για τυχόν απορίες με τους εξειδικευμένους Νομικούς και Μηχανικούς του Γραφείου Κτηματογράφησης, με τους εξής τρόπους:

Στο τηλέφωνο 2271500037 και 2103001872, στο e-mail: chios@ktimava.gr καθώς και μέσω Facebook στη σελίδα Γραφείο Κτηματογράφησης Χίου.

Ποια είναι η διαδικασία υποβολής της δήλωσης; Είναι εύκολη διαδικασία;

Η διαδικασία υποβολής δήλωσης είναι απλή και γρήγορη.

Για την υποβολή της δήλωσης στο Κτηματολόγιο δεν απαιτείται να έχει προηγηθεί η τακτοποίηση/νομιμοποίηση τυχόν αυθαιρεσιών.

Δεν είναι υποχρεωτική η σύνταξη νέου τοπογραφικού διαγράμματος. Μπορούμε να προσκομίσουμε με τη δήλωσή μας οποιοδήποτε τοπογραφικό τυχόν διαθέτουμε (έστω και παλαιάς χρονολογίας). Στην περίπτωση που δεν διαθέτουμε τοπογραφικό διάγραμμα, αρκεί να μπορούμε να υποδείξουμε την ιδιοκτησία μας στους χάρτες κατά την υποβολή της δήλωσης.

Για να κατοχυρώσουμε το δικαίωμά μας στο Εθνικό Κτηματολόγιο σε περίπτωση κληρονομιάς, δεν είναι απαραίτητο να συντάξουμε τώρα συμβόλαιο αποδοχής κληρονομιάς.

Εάν έχουμε αποκτήσει δικαίωμα κυριότητας στο ακίνητο με έκτακτη χρησικτησία, θα πρέπει να υποβάλουμε έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται η 20ετής νομή και κατοχή του ακινήτου (π.χ. Ε9, λογαριασμοί ΔΕΗ, ΟΤΕ, κ.λπ., μισθωτήρια, αποδεικτικά επιδότησης, πράξη αναγνώρισης ορίων κ.λπ.).

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την υποβολή της δήλωσης μπορούμε να βρούμε στην ιστοσελίδα: www.ktimava.gr

Γιατί πρέπει να υποβάλλω εμπρόθεσμα Δήλωση στο Κτηματολόγιο;

Με την εμπρόθεσμη υποβολή δήλωσης στο Κτηματολόγιο διασφαλίζουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ακίνητη περιουσία μας.

Στην περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμης δήλωσης προβλέπεται η επιβολή προστίμου  ανάλογα με το είδος και την αξία των ακινήτων.

Εφόσον δεν υποβάλλουμε δήλωση στο Κτηματολόγιο και δεν συμπεριληφθούμε στους Κτηματολογικούς Πίνακες, δεν θα μπορούμε να κάνουμε οποιαδήποτε πράξη στο μέλλον (π.χ. μεταβίβαση, γονική παροχή ή δωρεά, καθώς και έκδοση οικοδομικής άδειας). Η περιουσία μας θα καταγραφεί αρχικά ως ιδιοκτησίας «αγνώστου ιδιοκτήτη» και εφόσον δεν πραγματοποιηθούν οι σχετικές διορθώσεις στις προβλεπόμενες προθεσμίες, θα περιέλθει στο Ελληνικό Δημόσιο και θα χρειαστούν πολύχρονες και εξαιρετικά δαπανηρές διαδικασίες για την διεκδίκηση της.


ΑΚΡΙΒΗ ΜΟΥ ΔΙΟΡΘΩΣΗ

 • 700.000 ΕΥΡΩ ΘΑ ΚΟΣΤΙΣΟΥΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΟΙ ΛΑΘΟΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ

Τη στιγμή που η υπόλοιπη Χίος προετοιμάζεται για τη νέα φάση κτηματογράφησης, περιοχές των Δ.Ε. Αγίου Μηνά, Ιωνίας, Χίου και Πατρικών προσπαθούν ακόμη να αποκαταστήσουν τα λάθη που προηγήθηκαν κατά την πρώτη φάση της διαδικασίας και που έχουν ως αποτέλεσμα ολόκληρες ιδιοκτησίες να έχουν μπλοκαριστεί από το 1997 μέχρι και σήμερα.

Όπως εξηγεί στον «π» ο δημοτικός σύμβουλος Ιωνίας, Β. Μυριαγκός, στις προαναφερόμενες περιοχές το ποσοστό λαθών στη δήλωση ιδιοκτησιών είναι της τάξεως του 85%.

«Δυστυχώς ο κόσμος ήταν απροετοίμαστος, με αποτέλεσμα ο καθένας να δηλώνει ότι θέλει. Στα λάθη συνετέλεσαν η εταιρεία, οι κάτοικοι αλλά και η έλλειψη τίτλων ιδιοκτησίας, ειδικά στα χωριά, πρόβλημα που θα γίνει έντονα αντιληπτό και στην υπόλοιπη Χίο μόλις ξεκινήσει η κτηματογράφηση. Το καλό είναι ότι πλέον τα πράγματα έχουν αλλάξει, υπάρχουν σύγχρονοι ηλεκτρονικοί χάρτες όπου ο καθένας μπορεί να υποδείξει την ιδιοκτησία του με αποτέλεσμα στις νέες κτηματογραφούμενες περιοχές τα λάθη να είναι της τάξεως του 2%», εξήγησε ο κ. Μυριαγκός.

Στα προσεχώς η διόρθωση

Όπως επεσήμανε ο Β. Μυριαγκός, που παρακολουθεί στενά το θέμα, ήδη η διαδικασία της διόρθωσης των χαρτών σε Ιωνία, Άγιο Μηνά, Χίο και Πατρικά θα έπρεπε να έχει ξεκινήσει από τον Αύγουστο, ωστόσο δεν έχει υπάρξει ακόμα η σχετική εντολή από το Κτηματολόγιο προς τον ανάδοχο της εργολαβίας.

«Δυστυχώς η διόρθωση θα έπρεπε να έχει ξεκινήσει από τον Αύγουστο αλλά οι ανάδοχοι δεν έχουν έρθει ακόμη, με τις τελευταίες πληροφορίες να αναφέρουν ότι η διαδικασία θα ξεκινήσει μάλλον εντός του Οκτωβρίου. Η διαδικασία της διόρθωσης είναι μία επίπονη διαδικασία, γιατί πλέον οι διορθώσεις θα πρέπει να γίνουν στα χωράφια και όχι από τους χάρτες. Είναι γεγονός ότι στα χωριά το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα μεγάλο», ανέφερε.

Οι τυχεροί και οι άτυχοι

Εντύπωση ωστόσο προκαλεί το γεγονός ότι ακόμα και μετά τον εντοπισμό των λαθών η ανάδοχος εταιρεία έχει λάβει εντολή από το Δημόσιο προκειμένου να διορθωθεί μόλις το 60% των λαθών για λόγους οικονομίας.

«Στο 60% θα ανήκουν οι περιοχές στις οποίες εντοπίζονται τα περισσότερα λάθη. Για τις υπόλοιπες περιοχές δυστυχώς δεν θα υπάρξει κάποια άμεση διόρθωση με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Άρα θα πρέπει να ασκηθεί πίεση προκειμένου να υπάρξουν επιπλέον κονδύλια και για τις υπόλοιπες περιοχές, διότι η διόρθωση αποτελεί μία εξαιρετικά δαπανηρή διαδικασία. Μόνο για τις συγκεκριμένες εργολαβίες έχουν εγκριθεί 2 εργολαβίες 300.000 και 400.000 ευρώ», δήλωσε ο δημοτικός σύμβουλος.

Κομβικό σημείο τα οργανωμένα γραφεία

Τέλος, αναφερόμενος στη νέα διαδικασία κτηματογράφησης που ξεκινά για την υπόλοιπη Χίο, χαρακτήρισε ως «κλειδί» για την επιτυχία της διαδικασίας τη σωστή οργάνωση, ιδιαίτερα στα χωριά.

«Η εμπειρία 20 ετών έδειξε ότι δεν μπορεί να γίνει τίποτα σωστά αν δεν υπάρξει προηγουμένως οργάνωση. Ο ανάδοχος θα πρέπει να στήσει καλά τα γραφεία του και να φτιάξει έναν πολύ καλό μηχανισμό ώστε να υποδέχεται τον κόσμο, ιδιαίτερα στα χωριά, όπου τα προβλήματα, με την έλλειψη τίτλων ιδιοκτησίας, είναι μεγάλα.

Προσωπικά προτείνω στους κατοίκους πολλών ιδιοκτησιών, πριν πάνε στο Κτηματολόγιο, να έχουν φτιάξει όλα τους τα έγγραφα με μηχανικό και να πάνε πλήρως έτοιμοι για την υποβολή της δήλωσής τους. Να μην κάνει ο καθένας ότι θέλει μόνος του», κατέληξε.

 

Γίνε μέλος και μέρος του «π». Γίνε έντυπος Συνδρομητής. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα.

Ακολουθήστε το politischios.gr στο Google News

Το politischios.gr και στο Viber – Μπείτε στην ομάδα μας για να βλέπετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από τη Χίο και το Βόρειο Αιγαίο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο politischios.gr.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ