Ειδήσεις

1/7/13 15:50

τελ. ενημ.: 1/7/13 15:50

Τι γίνεται με το «Βοήθεια στο σπίτι»;

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ Κ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

Το μέλλον του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» προσπαθεί να διερευνήσει ο Κ. Τριαντάφυλλος καταθέτοντας σχετική ερώτηση προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
  Συγκεκριμένα ο Χιώτης Βουλευτής ρωτά:
Υπάρχει σχεδιασμός για τη συνέχιση του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι, από τον Οκτώβριο του 2013 και μετά;
Στην περίπτωση που το πρόγραμμα συνεχιστεί, έχει εξασφαλιστεί χρηματοδότηση και αν, ναι, πως θα αντιμετωπιστούν οι καθυστερήσεις που μέχρι σήμερα σημειώνονταν, στην καταβολή των οφειλόμενων στους εργαζόμενους;

 
 
 

Σχόλια άρθρου: 0