Ειδήσεις

14/8/14 16:04

τελ. ενημ.: 14/8/14 16:04

Στα 4,7 εκ. ευρώ το ταμειακό υπόλοιπο του Δήμου

Στα 4.738.190,55 ευρώ διαμορφώνεται το ταμειακό υπόλοιπο του Δήμου σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου Χίου. Το συγκεκριμένο ποσό αφορά στο χρονικό διάστημα μέχρι και 31 Ιουλίου.

 

Γενικός λογαριασμός

Υπόλοιπο Έναρξης

Σύν.Εισπράξεων

Σύν.Πληρωμών

Ταμειακό Υπόλοιπο(έως 31/07/2014)

ΤΑΚΤΙΚΑ

1.186.646,36€

10.309.039,92€

10.865.611,97€

630.074,31€

ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ

406.197,71€

382.382,38€

305.626,17€

482.953,92€

ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ

3.756.751,28€

2.848.174,15€

2.979.763,11€

3.625.162,32€

ΣΥΝΟΛΟ

5.349.595,35€

13.539.596,45€

14.151.001,25€

4.738.190,55€

 

Δείτε επίσης