Ειδήσεις

24/3/12 12:50

τελ. ενημ.: 24/3/12 12:50

Σωματείο … φωτοβολταϊκόπληκτων!

 
Είδαν και αποείδαν οι συμπολίτες μας που επένδυσαν σε φωτοβολταΪκά από την ανικανότητα ή αδυναμία της ΔΕΗ και όλου του συστήματος να ανταπεξέλθει σε πολλά τεχνικά και θεσμικά ζητήματα και αποφάσισαν
τη δημιουργία σωματείου, ώστε να μπορούν να εκφραστούν με πιο αποτελεσματικό τρόπο.
Για το σκοπό αυτό προσκαλούν τους κατόχους φωτοβολταϊκών συστημάτων, όσους ενδιαφέρονται για το αντικείμενο και τους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στο χώρο, να συμμετάσχουν στο υπό ίδρυση Σωματείο για την από κοινού αντιμετώπιση των τεχνικών και θεσμικών θεμάτων που συχνά παρουσιάζονται .
Πληροφορίες στο τηλ. 6945150937 (Κ. Κλήμης).

Σχόλια άρθρου: 0