10.2.2016 8:58

Σε πρόγραμμα για την καταπολέμηση του trafficking ο Δήμος Χίου

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΩΜΑΤΕΜΠΟΡΙΑ

Σε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα με ιδιαίτερη βαρύτητα για την διαχερίση τοπικά του προσφυγικού ζητήματος και κυρίως των ανήλικων προσφύγων, φιλοδοξεί να συμμετάσχει ο Δήμος Χίου, καθώς με πρόταση του δημάρχου Μαν. Βουρνού, το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να εγκρίνει την τελική στάση που θα κρατήσει ο Δήμος στο θέμα. 

Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα αφορά στην ενθάρρυνση δράσεων για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων (trafficking) και κυρίως την ένταξη των θυμάτων σε χώρες υποδοχής.

Ειδική προτεραιότητα της συγκεκριμένης πρόσκλησης συμμετοχής είναι ο εντοπισμός και προστασία των ενήλικων θυμάτων trafficking όλων των μορφών εκμετάλλευσης υψηλού κινδύνου (π.χ. γεωργία, αλιεία, κατασκευές, κλωστοϋφαντουργία, οικιακή εργασία).

Η προτεινόμενη πρόταση υποβολής στοχεύει στη σύνδεση των προσφυγικών ροών με φαινόμενα εκμετάλλευσης και trafficking. Πιο συγκεκριμένα Θα εξεταστεί - αποτυπωθεί η κατάσταση, θα χαρτογραφηθούν οι εμπλεκόμενοι τοπικοί φορείς και θα δημιουργηθεί ένα δίκτυο φορέων για την έγκαιρη αναγνώριση των θυμάτων trafficking. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από την εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση κοινωνικών επαγγελματικών φορέων αλλά και στελεχών της δημόσιας διοίκησης.

Η πρόταση οργανώνεται σε πέντε πακέτα εργασίας τα οποία αφορούν:  1) έρευνα σε μια σειρά πόλεις και σημεία εισόδου 2) εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση τοπικών υπηρεσιών και στελεχών της διοίκησης 3) δικτύωση μεταξύ των εμπλεκομένων μερών 4) επικοινωνία και διάδοση αποτελεσμάτων στις τοπικές κοινωνίες 5) lobbying για τα αποτελέσματα σε κεντρικές υπηρεσίες και υπουργεία.

Οι προτεινόμενες δράσεις θα υλοποιηθούν σε μια σειρά Ευρωπαϊκών πόλεων και σε ότι αφορά την Ελλάδα, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και στο βαθμό που υπάρξει σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ και στη Χίο, με στοχευμένες δράσεις ευαισθητοποίησης σε κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς και στελέχη της διοίκησης.

Ο συνολικός προτεινόμενος  προϋπολογισμός της πρότασης ανέρχεται στις 350.000 ευρώ για χρονικό διάστημα 24 μηνών. Το συνολικό ποσοστό ίδιας συμμετοχής για το σύνολο των εταίρων ανέρχεται σε 15% παρέχοντας ωστόσο τη δυνατότητα έμμεσης συνεισφοράς αντί χρημάτων. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της πρότασης είναι η 16η Φεβρουαρίου του τρέχοντος έτους. Η έκφραση σύμφωνης γνώμης για συμμετοχή του Δήμου Χίου στην υποβολή της συγκεκριμένης πρότασης δεν αποτελεί ανάληψη νομικών δεσμεύσεων για το Δήμο.

Σε περίπτωση έγκρισης θα ζητηθεί εκ νέου η σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού συμβουλίου για την υπογραφή του συμφωνητικού υλοποίησης του έργου.

 

 

Ειδήσεις σήμερα

Μπείτε στην ομάδα μας στο Viber και δείτε όλες τις ειδήσεις από τη Χίο και το Βόρειο Αιγαίο. Ακολουθήστε μας στο Google News. Σχολιάστε στην σελίδα μας στο Facebook.

Ο Πολίτης είσαι εσύ. Γίνε συνδρομητής της εβδομαδιαίας έντυπης έκδοσης.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ