Ειδήσεις

9/5/13 15:29

τελ. ενημ.: 9/5/13 16:18

Ρότα προς μια σύγχρονη ναυτική εκπαίδευση

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟY ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΚΩΣΤΗ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗ, ΣΕ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Στην καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών των ναυτικών και του εμπορικού μας στόλου με την παροχή ολικής, σταθερής και ομοιόμορφης ποιότητας επιλογών ναυτικής εκπαίδευσης αλλά και την προσέλκυση επενδύσεων και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, εκτός από το σχεδιασμό που υλοποιεί για την αναβάθμιση του οργανωτικού και λειτουργικού πλαισίου της Δημόσιας Ναυτικής Εκπαίδευσης και την πλήρη εναρμόνισή της με τα νέα πρότυπα εκπαίδευσης, στοχεύει το νοσμοσχέδιο του υπουργείου Ναυτιλίας, όπως αναφέρει ο ίδιος ο υπουργός σε σχετική απάντηση του στην κοινοβουλευτική αναφορά βουλευτών του ΚΚΕ (Διαμάντω Μανωλάκου, Χρήστος Κατσώτης, Γιάννης Γκιόκας) για τη λειτουργία των ιδιωτικών σχολών Ναυτικής Επαγγελματικής Κατάρτισης και επιμόρφωσης, καθώς και για γενικότερα θέματα που αφορούν τον κλάδο.

Ο υπουργός ακόμη αναφέρεται στο πρόγραμμα «Νέαρχος» τονίζοντας πως αυτό αποτελεί πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής άσκησης επί πλοίου κατά τη διάρκεια του οποίου οι ασφαλιστικές εισφορές ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης καλύπτονται από πόρους του προγράμματος.

Σχόλια άρθρου: 0