25.5.2012 15:50

Περιφερειακό παρόν στην υιοθέτηση ανανεώσιμων πηγών

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΡΓΟ "EFFECT"

Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου συμμετέχει ως εταίρος στο Ευρωπαϊκό Έργο EFFECT: «Αναβάθμιση της Ενεργειακής Απόδοσης των Προμηθειών του Δημοσίου για μια ισόρροπη οικονομική ανάπτυξη στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ, 85%) και υλοποιείται στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας: Χώρος Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SEE).
Σκοπός του Έργου EFFECT είναι να ενεργοποιήσει την υιοθέτηση ευρωπαϊκών πολιτικών σε θέματα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και να συμβάλλει στην ανάπτυξη των ικανοτήτων των τοπικών αρχών και των φορέων που δραστηριοποιούνται σε θέματα ενέργειας προκειμένου να μοχλεύσουν Ενεργειακά Αποδοτικές Προμήθειες για το Δημόσιο τομέα. Οι Δημόσιες Προμήθειες της Ευρώπης αντιστοιχούν στο 16% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ και αποτελούν ένα σημαντικό εργαλείο για τους δημόσιους φορείς να εντοπίσουν αποτελεσματικές πολιτικές ενεργειακής απόδοσης οι οποίες προωθούν την παραγωγή και κατανάλωση ενεργειακά αποδοτικών προϊόντων και υπηρεσιών. Το EFFECT βασίζεται στην ανάγκη οι χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης να καινοτομήσουν και να ενεργοποιήσουν την ενσωμάτωση κριτηρίων ενεργειακής αποδοτικότητας έτσι ώστε να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκών Δημόσιων Προμηθειών και να συνεισφέρουν στην υλοποίηση των στόχων της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Στρατηγικής.
Το εταιρικό σχήμα αποτελείται συνολικά από 15 φορείς (Αναπτυξιακές Εταιρίες, Κέντρα Καινοτομίας, Ερευνητικά Ιδρύματα, Τοπικούς Φορείς και Επιμελητήρια) που προέρχονται από 8 χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης (Αυστρία, Ουγγαρία, Ρουμανία, Σλοβενία, Ιταλία, Βουλγαρία, Σερβία και Ελλάδα). Συντονιστής Εταίρος είναι το Ενεργειακό Κέντρο της Περιφέρειας του Abruzzo στην Ιταλία, ARAEN, ενώ η συνολική διάρκεια του Έργου είναι 36 μήνες, με ημερομηνία λήξης τον Μάρτιο του 2014.
Στα πλαίσια υλοποίησης του Έργου προβλέπονται δράσεις όπως:
1. Ανάλυση του υφιστάμενου θεσμικού και νομοθετικού πλαισίου και των εθνικών και περιφερειακών κανονισμών Δημόσιων Προμηθειών,
2. Καταγραφή των κριτήριων που εφαρμόζονται σε κάθε χώρα από την πλευρά του δημοσίου και τρόπος ανταπόκρισης από την πλευρά του ιδιωτικού τομέα.
3. Βελτίωση της ποιότητας του συστήματος μέσα από εκπαιδευτικές δραστηριότητες και τοπικές ομάδες επικοινωνίας, αξιολογώντας τα προσόντα, τις ικανότητες και τις γνώσεις των εμπλεκομένων στην εφαρμογή Κανόνων Δημόσιων Προμηθειών, τόσο από την πλευρά της ζήτησης (δηλαδή το δημόσιο τομέα), όσο και της προσφοράς (τον ιδιωτικό τομέα).
4. Σύνθεση ενός εγχειριδίου για την κατάρτιση Ενεργειακά Αποδοτικών Συστημάτων/Κανονισμών Δημόσιων Προμηθειών
5. Πιλοτική εφαρμογή των Κανόνων Ενεργειακά Αποδοτικών Προμηθειών με τη δημοσίευση ενός αναβαθμισμένου Τεύχους Προκήρυξης από πλευράς κάθε εταίρου.
6. Ρητές δεσμεύσεις των φορέων του δημοσίου σε κάθε Περιφέρεια ότι δέχονται να εισάγουν τις αρχές των Ενεργειακά Αποδοτικών Προμηθειών στην επόμενη προγραμματική περίοδο 2013-2020, κ.α.
Με την υλοποίηση του εν λόγω Έργου, η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου επιδιώκει να συμβάλει στην εξισορρόπηση της ζήτησης με την προσφορά ενεργειακά αποδοτικών προϊόντων και υπηρεσιών εξασφαλίζοντας την άμεση εμπλοκή δημόσιων και ιδιωτικών φορέων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο και ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα των ενεργειακά αποδοτικών προϊόντων και υπηρεσιών.

Ο έντυπος «πολίτης» ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα! Συμπληρώστε την διεύθυνση σας εδώ.

Ειδήσεις σήμερα. Μπείτε στην ομάδα μας στο Viber και δείτε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από τη Χίο και το Βόρειο Αιγαίο. Ακολουθήστε μας και στο Google News. Περιμένουμε τα σχόλια σας στο Facebook Page μας.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ