Ειδήσεις

20/11/12 10:35

τελ. ενημ.: 20/11/12 10:36

«Μόνη λύση η εκκαθάριση!»

Ανακοίνωση – απάντηση εξέδωσε πριν από λίγη ώρα η Περιφέρεια, απαντώντας ουσιαστικά στις υπόνοιες που άφησε ο Δήμος Χίου αναφορικά με τα περιθώρια λειτουργίας και διατήρησης της ΕΝΑ Χίου. Σε αυτήν αναφέρει ότι η μοναδική λύση για την πρώην Αναπτυξιακή  της Νομαρχίας Χίου.
Στην απάντησή της αναφέρει:
«Με αφορμή πρόσφατη ανακοίνωση του Δήμου Χίου σχετικά με τη διαδικασία λύσης και εκκαθάρισης της ΕΝΑ Χίου Α.Ε. θεωρούμε αναγκαίο να διευκρινίσουμε τα εξής:
• Η λύση της εταιρείας ήταν υποχρεωτική με βάση το Νόμο μετά από συνεχείς ζημιογόνες χρήσεις (παρ. 9 του άρθρου 194 του Ν.3852/2010 «Καλλικράτης») όπως τονίζεται και σε σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.
• Η παραμονή των εργαζομένων στην υπό εκκαθάριση εταιρεία κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα ήταν αναγκαία για την εκτέλεση της εκκαθάρισης υπό την επίβλεψη των εκκαθαριστών της.
• Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου καθίσταται αναγκαία προκειμένου να καλυφθούν οι πάσης φύσεως υποχρεώσεις της εταιρείας προς τρίτους (ασφαλιστικά ταμεία, εργαζόμενοι, τοπική αγορά, τράπεζες κ.λπ.). Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου προτίθεται να ανταποκριθεί σ’ αυτές τις υποχρεώσεις στο μέτρο που της αναλογεί».

Preferences

 

Preferences

 

 

Preferences

 

Preferences

 

Preferences

§

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

-

=

Backspace

 

Tab

q

w

e

r

t

y

u

i

o

p

[

]

 

Return

 

 

capslock

a

s

d

f

g

h

j

k

l

;

'

 

shift

`

z

x

c

v

b

n

m

,

.

/

shift

 

 

English

 

 

Deutsch

 

Español

 

Français

 

Italiano

 

Português

 

Русский

 

alt

alt

 

 

Preferences

Σχόλια άρθρου: 0