Ειδήσεις

30/9/16 17:48

τελ. ενημ.: 30/9/16 17:48

Α. Μιχαηλίδης: Ερώτηση για τη μη μεταστέγαση του ΕΟΠΥΥ στο κτίριο του ΙΚΑ

Ερώτηση προς το Υπουργείο Υγείας σχετικά με την καθυστέρηση που παρατηρείται στην μεταστέγαση του ΕΟΠΥΥ Χίου κατέθεσε ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Ανδρέας Μιχαηλίδης. Επανερχόμενος στο χρονίζον αυτό πρόβλημα μετά από ανάλογη Ερώτηση που είχε καταθέσει και στις 28-12-2015, ο βουλευτής ζητά να ενημερωθεί γιατί δεν έχει ολοκληρωθεί η μεταστέγαση του ΕΟΠΥΥ, παρότι με τα νεότερα δεδομένα καθίσταται συμφέρουσα και από οικονομικής απόψεως για τον ΕΟΠΥΥ η στέγασή του στο κτίριο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Χίου.

Δείτε επίσης