Ειδήσεις

30/4/15 11:42

τελ. ενημ.: 30/4/15 11:44

Με 34 θέματα συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο

ΤΕΤΑΡΤΗ 6 ΜΑΗ Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

 
34 θέματα περιλαμβάνονται στην Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 6 Μάη στις 18.30 το απόγευμα. 
Αναλυτικά τα θέματα που περιλαμβάνονται είναι: 
 

-Προγραμματική Σύμβαση ΔΕΥΑΝΧ, Δήμου Χίου για την υλοποίηση της πράξης "Συντήρηση και επισκευή των υδραυλικών εγκαταστάσεων των υποδομών της Νότιας Χίου".          

Τροποποίηση Ο.Ε.Υ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου.         

-Τροποποίηση προϋπολογισμού.     

-Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο μηνών για την κάλυψη επειγουσών και εποχικών αναγκών.  

-Εκδίκαση ένστασης κατά ειδικής της παρ. 2, του άρθρου 71, του Ν.3669/2008 του έργου "Προσθήκη Βελτίωση Γυμνασίου - Λυκείου Καλλιμασιάς Δ. Χίου".          

-Εκδίκαση ένστασης κατά της επιβολής ρητρών, του άρθρου 49, του Ν.3669/2008 του έργου "Προσθήκη Βελτίωση Γυμνασίου - Λυκείου Καλλιμασιάς Δ. Χίου".          

-Εκδίκαση ένστασης κατά ειδικής διαταγής της παρ. 3, του άρθρου 60, του Ν.3669/2008 του έργου "Προσθήκη Βελτίωση Γυμνασίου - Λυκείου Καλλιμασιάς Δ. Χίου".          

-Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου "Εσωτερική οδοποιία Δ.Ε. Αγ. Μηνά".      

-Χορήγηση παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου "Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου ανοικτού θεάτρου Δ.Ε. Καρδαμύλων Δ. Χίου".           

-Χορήγηση παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών για το έργο "Εσωτερική Οδοποιία Δημοτικής Ενότητας Ιωνίας".    

-Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου "Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στην περιοχή Παμπόρι Άνω Καρδαμύλων.           

-Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου "Αγροτική Οδοποιία Δ.Ε. Ομηρούπολης έτους 2012"      

-Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου "Αγροτική οδοποιία Δ.Ε. Καρδαμύλων" έτους 2014.  

-Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου "Ανάπλαση παραλιακού μετώπου Οινουσσών".         

-Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου   "Αποκατάσταση χώρου ανεξέλεγκτης διάθεσης απόβλητων (Χ.Α.Δ.Α.) στην θέση ''Ατσιγγάνου'' Δήμου Οινουσσών".  

-Γνωμοδότηση υποκατάστασης κ. Πασχαλίδη Αδαμαντίου,  μέλους της αναδόχου σύμπραξης εκπόνησης της μελέτης : " Νέο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ.) Δήμου Χίου ", λόγω συνταξιοδότησής του.         

-Έγκριση προμηθειών, υπηρεσιών κ.λ.π.    

-Ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων Δ.Χίου.  

-Τροποποίηση αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου.        

-Καταχώρηση του Δ. Χίου στον τουριστικό οδηγό explorechios.gr.        

-Κατάληψη κοινοχρήστων χώρων. 

-Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού.          

-Έγκριση αποφάσεων Ν.Π. Δ. Χίου.  

-Μετακινήσεις.          

 
Σχόλια άρθρου: 0