Ειδήσεις

10/7/13 16:02

τελ. ενημ.: 10/7/13 16:02

Λήγουν οι συμβάσεις των ιατρών με τον ΕΟΠΥΥ της Χίου

ΣΗΜΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΡΩΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟ

Το θέμα των συμβάσεων των ιατρών της Χίου με τον ΕΟΠΥΥ επαναφέρει για μία ακόμη φορά στο προσκήνιο με ερώτησή του προς τους Υπουργούς Οικονομικών και Υγείας ο βουλευτής Χίου Κ. Τριαντάφυλλος.

Όπως τονίζει ο ίδιος παρά το γεγονός ότι η ίδρυση του ενιαίου φορέα ασφάλισης αποτελεί θετική πρωτοβουλία συνεχίζει να λειτουργεί με σημαντικά προβλήματα τα οποία έχουν άμεσες συνέπειες στον Έλληνα φορολογούμενο πολίτη.

«Πιο συγκεκριμένα και σε ό,τι αφορά τον ΕΟΠΥΥ στη Χίο, από τις αρχές του τρέχοντος μήνα ξεκινούν, ανάλογα με την ειδικότητα και την ημερομηνία υπογραφής, να λήγουν οι συμβάσεις  ιατρών, οι οποίες είχαν συναφθεί ανάμεσα στους τελευταίους και το ΙΚΑ, πριν από τη συγχώνευση των Ασφαλιστικών Ταμείων. Πρόκειται για ειδικότητες αιχμής και στην περίπτωση που οι συμβάσεις αυτές δεν ανανεωθούν ή δεν γίνει νέα προκήρυξη, θα υπάρξει μεγάλη δυσλειτουργία στην εξυπηρέτηση χιλιάδων ασφαλισμένων στο νησί.

Ερωτώνται οι κύριοι Υπουργοί

Υπάρχει σχεδιασμός για νέα προκήρυξη, για τη σύναψη νέων συμβάσεων ιατρών με τον ΕΟΠΥΥ, κατόπιν της λήξης των προηγούμενων και αν, ναι, ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα;».

Σχόλια άρθρου: 0