4.3.2013 14:43

Επίθετα Καλαμωτής

(Τα επίθετα που ακολουθούν ευρίσκονται στους κώδικες της Καλαμωτής στη Βιβλιοθήκη Κοραή (Χειρ. 145, 147 και 148) και με τους λοιπούς στα Γενικά Αρχεία του Κράτους, Αρχεία Ν. Χίου.)
Αγγελής, νικόλαος 1681 (67-41v)
Ακερόρης, ξένος 1680 (67-31r), γιώργης 1735 (148-17r)
Ακοπανιστάκιν, γιώργης 1682 (67-95r)
Ακοπάνιστο[υ], κόστα 1699 (70-85v), Ιω –ς 1736 (148-52r)
Αλατένης, γιάνης 1701 69-22r), 1726 (119-94r)
Αληθινός, γεώργης 1680 (67-7v)(1)
-κόστας –γλυφτρός 1683 (145-122r)
-π” νεαμονίτης –γλυφτρούδιν 1687 (68-6r)
-σήδορος --  καρονάκης 1684 (145-165v)
-σίδερου --  καρονά 1700 (70-123r), Ιω --  καρονακιού 1725 (1191-63r)
-Ιω --  καταργός 1688 (68-87v)
-μιχάλης --  του καταργόσα 1688 (68-122r)
-γεώργιος --  νομικός 1682 (67-92v)
-σταμάτης --  σκαθάκιν 1725 (1191-73v)
-μιχάλης --  σκαθής 1687 (68-19r), 1700 (70-97r)
-γεώργης  --  σπανός 1700 (70-97v)
-γεώργης --  χερομητάκιν (Υπογραφή) 1688 (68-116r)
Αμήρης, π”νικόλας 1683 (145-115r), μονής 1744(1162-77r)
-π” νικόλας  γαλάτουλας – 1683 (145-116r)
-του ληώ τ’ – ποτε μηχάλη το τερτάρτην 1706 (71-129v)
Αντρέτας, κόστας (Υπ) 1687 (68-68r), 1745 (1192-145r)
-κόστας σμυρναίος – 1687 (68-72r)
Αντρητάκιν, μιχάλης 1735 (148-38v)
Αντριότι, το χαρτί του διμίτρι τ’ – 1709 (69-109r)
Απλοχαίρις, π” γεόργις (Υπ) 1687 (68-17r)
-μιχάλις πνευματικός – (Υπ) 1727 (1191-119v)
Αρβανίτις, π”μιχάλις --  του ποτέ Ιω από χοριόν παρπαριά 1746 (1191-195v)
Αργηρού, νηκόλας του --  από τον καθαράκτην 1703 (71-36r)
Αρζηνικούδι, νικόλας 1707 (69-58v), Ιω – από πατρικά 1723 (1191-8r)
Αρσενικούδιν, σταμάτις 1735 (148-8r), κηριακος 1717 (72-14v)
Αρσίνικος, μιχάλις (Υπ) 1683 (67-118r)
Αρτζήνηκου, καλή τα’ --  1688 (68-89v), 1744 (1192-107v)
Αρφανός, νηκόλας 1683 (145-117r), μιχάλης 1735 (148-8r)
-γιόργης – του ποτέ γηάνη μελαχρινού από μέσα δηδήμα 1702 (71-18v)
Ασίμι, π”νικόλα 1725 (1191-56v)
Ασμανάδι, μιχάλις – του κόστα αντρέτα 1730 (147-34)
Αφτηαδι, γιανη 1704 (71-60r)
Βαρλά, μαρού του μαυροθέρη – 1684 (145-174r), γεόργις 1745 (1192-149r)
Βαρλάδη, παντέλης (Υπ) 1698 (70-28r), 1737 (148-96r)
Βασιλάκιν, σταμάτιος 1735 (148-10r)
Βερεσές, Ιω 1726 (1191-88r), 1735 (148-8v)
Βεργίτζης, νικόλαος 1680 (67-21v), π” Ιω 1735 (148-9r)
Βεστάρχης, π”νικόλας (Υπ) 1680 (67-10v), νικολής 1735 (148-10v)(2)
Βλαβλά, μιχάλις 1726 (1191-99r)
Βλαστό, γιάνη –ύ από αρμόλια 1704 (71-89r), 1726 (1191-104v) [στην κώμη]
Βλαχάκι, μιχάλις 1743 (1192-59v)
Βλάχος 1710 (69-98v), γεόργις 1735 (148-11v)
Βραχνός, στεφανής [πυργούσης] 1738 (147-167)
Βρουλή, μιχάλη 1698 (70-31v)
Βρουληώτης, π”μιχάλης 1683 (145-110v), λαμπρινός (Υπ) 1706 (71-153r)
Γαλάτουλας, γιώργης 1680 (67-5r), Ιω (Υπ) 1735 (148-9v)
-π” γεώργης – αμήρης (Υπ) 1683 (145-110v)
-π” νικόλας – γγηαούρης 1687 (68-38r)
-Ιωανης – γκθαούρης (Υπ) 1686 (145-228r)
-Ιωάνης – μαυροθέρης (Υπ) 1686 (145-228r), 1683 (145-114v), (Υπ) 1687 (68-15v)
Γανιαράκιν, σταμάτις 1687 (68-12v), νηκολής (Υπ) 1705 (71-105) πάροικος αρμολιών
Γαρδάση, ξενή του – 1684 (145-174v)
Γγηαουράκην, κόστας 1702 (71-25v), 1723 (1191-8r), κοσμάς μοναχός το επήκλιν ---- 1737 (148-105r)
Γγηαούρη, γηάνης 1683 (145-112r), ληός –ς 1736 (148-41r) (Βλέπε Γκιαούρης)
-π” νικόλας γαλάτουλας ---ς 1687 (68-38r)
Γεωργακιού, π” κυργιώργη --- 1719 (72-29v)
Γεωργαντάκης, μιχάλης 1683 (145-115v), 1708 (69-8v)
Γεωργαντή, λαίος 1724 (1191-31r), 1744 (1192-89v)
Γεραζούνης, στεφανίς 1746 (1192-199r) πατρικά[;]
Γιαλούρου, κόστα 1708 (69-68v) πυργί [;]
Γιανουλάκην, Ιω 1736 (148-66v)
Γιανούλης, γιανις 1743 (1192-27r)
Γιουστουνιάς, μησέ μπερουμέ --- του ποτέ πορή 1683 (145-121v)
Γκιαούρης, Ιω γαλάτουλας --- (Υπ) 1686 (145-228r), Ιω π” --- 1724 (1191-37v)
Γλαβάς, π” κόστας 1683 (145-113v), Ιωάννης 1735 (148-10r)
Γληφτρο, κώστα ---ύ 1688 (68-94v)
-κόσταν αληθινόν ---ν 1683 (145122r)
Γλιφτρούδιν, νικόλας 1719 (72-29v), μιχάλης 1735 (148-3)
-π” νεαμονίτης αληθινός --- 1687 (68-6r)
Γορδάτου, π” μιχάλης του --- από νένητα (Υπ) 1683 (145-133v) (3)
Γουβή, παντελής του --- 1701 (69-22r)
Γουστουνηάς, τουμαζής --- του ποτέ παρέση (Υπ) 1683 (145-133v)
Γρηπηότης, κοσταντίς 1737 (148-96v), πεθερός του ο γιανις ράλις, (Υπ) 1742 (1192-14r)
Δαμαλάς, γιώργης 1680 (67-7r), ξένος 1735 (148-8r), νηκολής --- επίτροπος του δεσπότη (Υπ) 1744 (1192-77r)
Δαφνούσης, μιχάλης 1708 (69-63r)
Δεμέστιχου, αγγελίνα του --- 1681 (67-78v)
Δευτεράκιν, μιχάλις 1737 (148-97r)
Δευτερεβόν, ---π” γεόργης μαγηστρος 1700 (70-95r)
Δευτερέου, αγγερού του ---  1708 (69 63v)
Διακάκιν, ξένος 1737 (148-71r)
Δρακόπουλος, γεοργακις (Υπ) 1703 (71-31r)
Δρόσος, γεώργης 1681 (67-46v)
Ευγενικο, π”μιχάλης –ύ 1687 (68-22r), μιχάλης 1723 (1191-14r)
Ζαβαλάκη, κόστας 1708 (69-60v), παντελίς 1796 (1192-188r)
Ζαβάλης, νικόλας 1687 (68-53v), 1744 (1192-85r)
Ζαγανάκη, σίδερος (Υπ) 1703 (71-59r), 1708 (69-62r)
Ζαγάνης, σίδερος 1726 (1191-94r), γιόργης 1735 (148-48)
Ζαμπατάκιν, γιανις 1735 (148-12v)
Ζαμπατής, Ιω 1736 (148-60r)
Ζανιμπατής, Ιω 1746 (1192-196v)
Ζαρίφη, σταμάτις του --- από το βουνόν 1705 (71-117r), 1701 (69-22r), νικολής 1746 (1192-196v)
Ζεβρούδιν, μεϊμέτης [χρηματοδάνειο] 1724 (1191-48v)
Ζομπήν, σταμάτην 1686 (145-210r)
Zοπής, μιχάλης (Υπ) 1704 (71-80r)
Ζοωπιός, κόστας 1726 (1191-107r), μιχάλης (Υπ) 1738 (147-188)
Θαλασομάχου, π” δημήτρης 1681 (67-40v), μιχάλης 1706 (71-144v)
Θαψούδιν, σήδορος 1736 (148-66v)
Θημηανούσης, αντόνης 1708 (69-63r), 1724 (1191-49v)
Θολοποταμούσης, κοσταντής 1737 (148-76r), 1745 (1192-145r)
Θράπας, σωτήρας 1683 (145-134v), σίδερος 1721 (72-56r)
Ιουστουνιάς, μισέ περής --- του ποτέ φραγγούλη 1688 (68-141v)
Καζάδιν, γεροδιάκον 1698 (70-34v), μιχάλης 1744 (1192-85r)
Καζανόβας, ζορζής (Υπ) 1705 (71-116r)
Καζάς, μιχάλης 1681 (67-76r), (Υπ) 1735 (148-35r)
-μιχάλης κριτής --- 1704 (71-88v)
Καζουλήση 1736 (148-41r) [Βλέπε Κατζουλήσης]
Καθαρακτούσης, γηάνης (Υπ) 1683 (145-115v), μιχάλη 1724 (1191-45v)
Καλαφάτης, μαστραντόνης 1736 (148-63v)
Καλεργάκη, παντελής 1710 (69-104r), λαίος ---ν 1736 (148-48v)
Καλέργης, γιώργης 1680 (67-35r), νικόλας 1735 (148-15v)
-γεόργης μονομάχος --- (Υπ) 1684 (145-165v), 1686 (145-224r)
Καλεύγενος, Ιω --- του ποτέ μιχάλη (Υπ) 1680 (67-10r), μιχάλης 1744 (1192-79r)
-γηάνις --- λιονάκιν (Υπ) 1684 (145-164r), κόστας --- λιονάκιν (Υπ) 1706 (71-129r)
Καλησπέρη, π” σταμάτην πρόην ---ν από μέσα δηδήμα 1702 (71-18v)
Καλογεράκιν, κοσταντίς [αρμόλια] 1687 (68-3r)
Καλογόργη 1737 (148-84v)
Καλουδάκι, μαρού του --- 1708 (69-63v), γεόργις ---ν 1735 (148-15r)
Καλούδις, σταμάτις 1742 (1192-17r)
Καμάκη, μόσκος του ---ροδήτης 1703 (71-30V)
Καμπαδόνης, 1706 (71-130r), γιόργις (Υπ) 1717 (72-16v)
Καμπούση, μαρού του ---  1710 (69-113r)
Κανάριου [τοποθεσία] 1689 (68-163r), [ως επώνυμο] 1689 (68-164v)
Κανάριος, μιχάλης (Υπ) 1710 (69-89r)
Καπάσας, ο 1708 (69-63v), μαρού του ποτέ ξένου --- 1736 (148-43v)
Καπούδιν, Ιω 1735 (148-38r)
Καρηότης, νηκολής (Υπ) 1683 (145-112r), 1688 (68-96v)
-ζαχαρίας τζάχος --- (Υπ) 1711 (69-115v)
Καρμάτης, Ιω από παρπαρηάν (Υπ) 1744 (1192-103v)
Καρονάκης, σήδορος αλιθηνός --- 1684 (145-165v)
Καρονά, σίδερος ---ς 1688 (68-98v), χήρα αγγέλικα ---  1682 (145-83r)
Καρούσης, 1696 (69-12r)
Κατακαλός, Ιω 1680 (67-15r), μιχάλης 1735 (148-8v)
-γιάνης --- καθαρακτούσης 1687 (68-46r)
Καταργόδιν, γεόργης 1723 (1191-9v)
Καταργός, γιάνης (Υπ) 1687 (68-38r), στέφανος 1748 (1192-276r), ανού του ---ε 1706 (71-155v)
Καταφαγάς, κώστας 1680 (67-21v), 1737 (147-124)
Κατεργόδιν, στεφανίς 1735 (148-31r), 1745 (1192-129v)
Κατζηκάκην, το 1709 (69-111v)
Κατζηλήσης, κώστας 1696 (69-10r), 1725 (1191-72r)
Κατζουλήσης, Ιω κριτής --- 1681 (67-73v), μιχάλις 1744 (1192-78r)
Κηβαρούδενα, γρια 1703 (71-54r)
Κηνιγός, π” μιχάλης (Υπ) 1683 (145-116r), λέος (Υπ) 1745 (1192-160r)
-πρόης π”μιχάλης --- 1689 (68-178r)
-γιώργης --- τρηποληώ δην 1700 (70-103v)
Κηπριωτης, γεώργης (Υπ) 1703 (71-26r), κυριάκος 1735 (148-9r)
Κηπρέως, μιχάλης (Υπ) 1683 (145-116v)
Κηρ καλού, καλή θυγατέρα του γηάνη --- 1684 (145-190r) Βλέπε Κυρκαλός
Κληδά, ληονής του μαστροζανή 1703 (71-33r), 1703 (71-33r), Μαστροζανής ---ς (Υπ) 1706 (71-72r)
Κλητά, χήρα μαρού του --- 1710 (69-113r), γιώργης ---ς 1716 (72-104)
Κλιτάδιν, γιόργης 1737 (148-84r)
Κοκηράκην, μιχάλην 1684 (145-152v)
Κοκολάκην, παντελής από καθαράκτην 1705 (71-97v)
Κολαράτου, κώστας 1680 (67-7v)
Κοληκά, καλή του --- 1703 (71-29r)
Κονταράς, π”μιχάλης 1683 (145-113v)
Κονταράτος, μιχάλης (Υπ) 1687 (68-53v), π”γεόργης 1708 (69-64r), κόστας 1744 (1192-79v)
-μιχάλης --- γεοργαντάκιν 1684 (145-164v)
-μιχάλης --- γεοργαντάκιν 1684 (145-164v)
-μιχάλης --- ζαρήφης 1710 (69-93v)
-γηάνης --- κρητάκην 1706 (71-131v)
-μιχάλης --- μονεζάκη 1703 (71-28v)
-μιχάλης --- προτοψάλτης (Υπ) 1684 (145-148r)
Κορέση, μησε φισεζή --- 1680 (67-8R), 1704 (71 63V) (4)
Κορέσης, νικόλαος (Υπ) 1683 (145-133V)
Κορνάρη, μονής του --- 1720 (72-41V), 1742 (1192-8V)
Κορνιαράκην 1687 (68-53V), μονής 1704 (71-61R)
Κορνιάρης, γιάνης 1689 (68-154V), 1739 (147-20)
Κοστάζος, στέφανος 1701 (69-23V)
Κοστάκι, γηανης ---ν 1735 (148-8R), παντελής του --ύ από καλημασιά 1697 (70-18V)
Κοστασάκιν , κόστας 1735 (148-29V)
Κοστάσι, μιχάλις του --- 1708 (69-60V), γεόργις ---ς 1745 (1192-145R)
Κοταράτος, μιχάλης (Υπ) 1680 (67-11R), 1737 (148-81R)
Κουβακάκην, χήρα από του γηόργη --- από καθαράκτην
Κουλούμπου, π”μιχάλης 1704 (71-64V), απέ πυργίν 1704 (71-75R), Ιεροδιάκος --- (Υπ) 1735 (148-39V) (5)
Κουμελάς, Ιω (Υπ) 1680 (67-27R), (Υπ) 1704 (71-64R)
-γηάνης --- σούβλης 1706 (71-130R)
Κουρκούτη, νηκόλας του Ιω --- από μεστά 1727 (1191-113R)
Κουρτικάκη, γιάνης 1701 (69-22V)
Κριτάκι, Ιω (Υπ) 1698 (70-27R), στέφανος 1737 (148-91R)
Κριτής, γεώργης 1680 (67-8V), 1735 (148-12R)// το μιχάλην του κριτή τον         λεγόμενον καζάν 1681 (67-87V)
-Ιω --- κατζουλήσης 1681 (67-73V)
-γηάνης --- μουστάκας 1683 (145-115R)
-κηριακή θυγατέρα --- φοτινού 1686 (145-251R)
-μιχάλης --- φοτινός 1688 (68-97R)
Κυπρέων, μηχάλη 1683 (67-114R)
Κυπριοτακιν, μικαίς 1724 (1191-36V)
Κυρκαλός, λέων 1703 (71-58V)
-ληος --- τρουλάκι 1704 (71-69V)
Λαβούκος, λιναρδής (Υπ) 1683 (145-133V)
Λαγηνάδης, γεώργης --- από καλημασηάν 1681 (145-71V)
Λαλά, Κυριακή του ---1701(69-23V),λέος του ποτέ Ιω --- απέ το πυργί 1721 (72-54R)
Λαφάκι, κοσταντής [καταράκτη] 1704  (71-73R)
Λεοδιν, λέως 1747 (1192-248R)
Λεονάκι, Ιω (Υπ) 1698 (70-36V), (Υπ) 1719 (72-33V) [ Βλέπε Ληωνάκιν)
Λεοτζίνης, μιχάλις 1745 (1192-134V)
Λέου, Ιω του --- 1725 (1191-81R)
Λεράκ, ξένος ---ιν 1708 (69-60V), κόστας ---ιν 1743 (1192-56V), μιχάλης ---ης 1739 (147-16)
Λερηότης, μηχάλης 1710 (69-113V)
Λερού, καλή του --- 1688 (68-134V), 1726 (1191-84V)
Ληκάκιν, γιώργης 1696 (69-11R), σιορός (Υπ) 1746 (1192-200R)
Λήκου, ξένου 1688 (68-137V),  διάκου --- 1716 (72-7R)
Ληκούζης, ο 1727 (1191- 119V)
Ληοτζινάκη, το 1707 (69-58R), γεόργης ---ν 1735 (148-30R)
Ληοτζίνις, γεοργίς (Υπ) 1725 (1191-60R)
Λήτρας, νικολής 1701 (69-24R), 1708 (69-64R)
Ληώδην, νηκολής 1683 (145-134V)
Ληωνάκιν, γιάνη (Υπ) 1682 (67-92R)
Ληωτζίνις, νικόλας (Υπ) 1736 (147-101)
Λικάκι, κόστας (Υπ) 1735 (148-22R), Ξένος ---ν 1744 (1191-79V)
Λίκος, διάκος 1735 (148-19R)
Λινός, ιεροδιάκος (Υπ) 1704 (71-78V), νικολής 1705 (71-111V)
Λιονάκιν, γηάνις καλεύγενος --- (Υπ) 1684 (145-164R)
Λογγή, χήρα αγγελίνα του --- 1705 (71-99V)
Λοσταράκιν, σίδερος 1724 (1191-21V)
Λόστας, μηχάλης 1686 (145-207V), Ιω 1719 (72-27R), Κυριακή του ---1726 (1191-107R) (6)
Λουριτζάκιν, γεόργης ---απέ τον καθαράκτη 1705 (71-93V)
Λώστας, μιχάλης 1681 (67-89V), νικόλας ---(Υπ) 1706 (71-137R)
Μαυρηκάκιν, π” μιχάλης 1699 (70-68V), 1736 (148-57V) και 1708 (69-73V) [πατρικά], π”νικολής --- απε τα πατρικά 1720 (72-50V)
Μαβρογορδάτος, κοσταντής 1704 (71-72V) [ Βλέπε Μαβρογορδάτος
Μαβροθέρι, κόστας  1709 (69-111V), 1735 (148-39R)
Μαγιούδη, π”μιχάλης 1705 (71-93V) [καθαράκτης]
Μάγιστρος, π” γεώργης 1680 (67-7V), π”ξένος 1716 (72-9R)
-δευτερεβόν π” γεόργης --- 1700 (70-95R)
Μαγουλάς, σταμάτης 1681 (67-42V), γεόργης --- από την μέσα διδύμαν (Υπ) 1703 (71-46V)
Μαήστρος, π” γεόργης 1683 (145-113R), νικόλαος 1745 1191-152R)[Βλέπε Μαϊστρος
Μαθηούην, σταμάτης --- από το θολοποτάμι 1697 (69-15R)
Μανές, του στεφάνου (Υπ) 1689 (68-152R) [αρμόλια(;)], π”μιχάλης του --- 1724 (1191-24R) [αρμόλια(;)]
Μαρκόπουλος, μισέ μικές --- 1687 (68-55V), κονστής --- (Υπ) 1726 (1191-99V)
Mαστορούκλα, μαρού του --- 1696 (69-12R), μιχάλης ---ς  1735 (148-11V)
Μαστορουκλάκι, μιχάλης 1708 (69-61V), κόστας (Υπ) 1703 (71 41R)
Μαστραπάς, νηκολής δάσκαλος 1724 (1191-45R)
Μαστρομιχαλάκιν, στεφανίς 1744 (1192-80R)
Μαυρηκάκι, π”μηχάλις 1736 (148-57V)
Μαυρογένι, λέον 1701 (70-131V)
Μαυρογορδάτο, […..] (Υπ) 1686 (145-235R), να δίνη το πάκτος της στα χέρια του μισέ κοσταντί ---υ 1737 (148-112V) (7)
Μαυροθεράκιν, γιώργης 1723 (1191-1V)
Μαυροθέρης, μηχάλης 1683 (145-113R), (Υπ) 1735 (148-9V), μηχάλης 1745 (1192-128R)
-μαρού του --- του βαρλά 1684 (145-174R)
-γιάνης γαλάτουλα ---  1683 (145-114V), (Υπ) 1686 (145-228R)
Μαυρόκαλος, π”σταμάτης αρμολούσης (Υπ) 1716 (72-13R)
Μαύρου, μησέ παντελή του ---  1702 (69-25R)
Μαυρωθέρις, π”Ιω 1686 (145-251R)
Μεγαλ(ή/ι)τερος, αντώνης 1680 (67-13R), π”αντώνης (Υπ) 1710 (69-102R), π”γεώργιος 1735 (148-10R), γεώργης ---  ψίνας 1684 (145-166V)
Μελαχρινό, ποτέ γιάνη --- από μέσα δηδήμα 1702 (71 18V), π”στεφανίς  ---ς (Υπ) 1706 (71-136R), π”στέφανος (Υπ) 1723 (1191-12V), νικολίς --ς 1744 (1192-81R)(8)
Μελισινός, σίδερος 1680 (67-8V), π”Ιω 1680 (67-5R), νικόλας 1744 (1192-79V)
-Ιωανης --- μπουγάδιν 1723 (1191-6R)
-κόστας --- πασιάς 1709  (69-82R)
Μενδόνης, π”νεαμονίτης 1681 (145-71V)
-μιχάλης --- του ποτέ κοστα κορνιαράκην 1689 (68-178V)
Μεντόνης, νικόλας 1735 (148-30V)
Μεντώνης, μονεός --- κορνιαράκιν 1700 (70-169V)
Μερτουμέ, μησέ --- γηουστουνιά του ποτέ παρή 1683 (145-121V)
Mεταξάς, σίδερος 1680 (67-38R), 1719 (72-22R)
-σίδερος --- λερός 1710 (69-93V)
Μηλωνά, αγγελίνα σιβύα κωνσταντή --- 1743 (1192-35V)
-κωσταντής γρηπηώτης ---ς (Υπ) 1736 (148-65R)
Μήχαλου, κόστας του --- 1701 (69-22V), νηκολής του --- πάροικος καλαμωτής 1704 (71-87R)
-γεώργης του ---  1735 (148-48), χοράφιν του --- [αρμόλια]1687 (68-71R)
Μηχαλάκιν, σταμάτις 1736 (148-43R)
Μηχαλουτζάκι, ξένος 1708 (69-62R)
Μιλονάδιν, σίδορος 1746 (1192-175R)
Μονέζης, στεφανής (Υπ) 1721 (72-57V)
Μονίαρος, γιάνις 1747 (1192-214V)
Μονιαρούδη, γιάνις 1738 (147-80V)
Μονομάχος, γεώργης 1680 (67-13R), 1683 (145-127R) (9)
-γεόργις --- καλέργις (Υπ) 1684 (145-165V), 1686 (145-224R)
Μορτάκη, σταμάτης 1704 (71-59V)
Μόρτου, νικολή 1704  (71-73V), 1720 (72-34V)
Μουλάη, γεώργης 1732 (147-56)
Μουλάς, μιχάλης 1742 (1192-10R), 1745 (1192-132V)
Μουνεζάκιν, μιχάλης 1697 (69-15V), στεφανής 1705 (71-111V)
Μουνέζης, γιανης 1708 (69-63V), στέφανος 1744 (1192-78R)
Μουντουβέλη, τα χοράφια του --- 1705 (71-106R), στον ευρισκόμενον ---ν πάχτος κατά την τάξιν 1736 (148-67R) [αλλά και Μουντουβελήδηκα)
Μουντουβελήδη, του 1705 (71-101R)
Μουσαϊλάκι, παντελής 1708 (69-61V), ξένος  1746 (1192-175R)
Μουσαϊλης, παντελής 1701 (69-22V), παντελής 1724 (1191-52R)
Μουσαούλης, ξένος 1742 (1192-7V)
Μουστάκα, του ---  1702 (71-24R), αγγερού του --- 1726 (1191-101V)
-γιάνης κριτής ---ς 1683 (145-115R)
Μπαρμπάκιν, μιχάλη καθαρακτούση[;] 1703 (71-40R)
Μπατής, ζανής 1684 (145-153V)
Μπενέτου, γιάνης του γιώργη --- (Υπ) 1703 (71-42V)
-κόστας του π”Ιω --- [πυργί]1707 (181-9V)!
Μπερνή, μησέ παντελήν ρεκανέ του ποτέ --- 1686 (145-249V)
Μπουγά, μιχάλης του --- 1689 (68-162R), γεόργης ---ς 1735 (148-10R)
Μπουγάδι, γιανις 1708 (69-62V), Ιω ---ν 1744 (1192-79R)
-μιχάλης μελησινός --- 1704 (71-91R)
Μπουλαζέρη, του ---του μιχάλη 1707 (69-58R), γιανις ---ς (Υπ) 1735 (148-22V)
Μυλονάς, σίδερος1744 (1192-88R)
Νεραζάτο, μαρού του ---υ 1701 (69-23V), Ιω  του ξένου ---υ 1742 (1192- 12R)
Νεφελάκι, γηάνης 1705 (71-93V) [καθαράκτη]
Νησιώτης, μιχάλις 1683 (145-132V)
-μιχάλης --- τζούκος 1680 (145-47V), 1687 (68-21V)
Νικοληαζούδι, γιάνης 1701 (69-22R),  γιόργης 1737 (148-95V)
Νομικό, γεόργης ---ς 1683 (145-113V), Ιω ---ς αρμολούσις (Υπ) 1720 (72-52V)
-ξένος ---ς (Υπ) 1735 (148-31V), π”νικολής του ---ύ 1745 (1192-134R)
Νομικούδενα, αγγελίνα 1723 (1191-2R)
Ξενάκι, λαμπρινός [καλημασιώτης] 1697 (70-18V), μιχάλις ---ν (Υπ) 1723 (1191-1V)
-μιχάλης ---ν από φλάτζια 1724 (1191-51V)
Ξενούκλα, ---ς 1686 (145-179R), πετρή του ---  1696 (69-12R), 1724 (1191-36V)
Ξεντές, νηκολής 1732 (147-30V)
Οξωδηδιμούσης, σταμάτης 1717 (72-15R), από το μερμήγκη [χωράφι στις Μηλιές]
Παγγαλάκιν, νικολή 1688  (68-128R)
Παμπακά, καλή του 1708 (69-63V)
--γιανης σαματιανός ---ς 1703 (71-45V)
Παντελάκην, γιόργης από καθαράκτην (Υπ) 1703 (71-40R)
Παντελάρας, π”μιχάλης—από την κηνήν 1716 (72-13R)
Παντεληώδη, γηάνης 1704 (71-59V)
Παντιά, μησέ --- 1702 (69-25R)
Παπαδημητράκην 1696 (96-9V)
Παπαδόπουλος, π”μονηός --- πυργούσης 1685 (145-205R)
Παπαζής, νηκολής 1720 (72-53) το χωράφι του Βαρβασιού και τα μαντροστάσια
Παπαληώδης, κόστας 1737 (147-123)
Παραδήση, γρηγόριος μοναχός το κατά κόσμον ---από καλιμασιά 1684 (145-191V)(10)
Παρέση, τουμαζής γηουστουνηάς του ποτέ --- 1683 (145-133V)
Παρικακ, μαρού του ---ιού 1681 (67-78R), μαστροληός ---ην (Υπ) 1702 (71-15R)
Πασάδη, Ιω ---ν 1726 (119-82V), γιανης (Υπ) 1736 (148-62V)
Πασηάς, κόστας 1701 (69-22V), (Υπ) 1711 (69-115V)
Πατεράκη, μηχάλης (Υπ) 1723 (1191-14R), γιώργης (Υπ) 1737 (148-84R)
Πατέρας, μιχάλις 1735 (148-9R)
Πατρόπουλος, στεφανίς [πυργί]1725 (1191-57V)
Παχνή, μαστρομηνάς του --- από την όξω δηδήμα (Υπ) 1713 (69-119R)
Πεζεργέκην, σταμάτης  1700 (70-97V)
Περουλάκι 1701 (69-21R)
Περουλής, μηχάλης 1704 (71-63V), γιανις 1737 (148-115V)
Πετρίς, σταμάτης της --- 1747  (1192-263R)
Πετροκόκινου, πράξεις του μησέ ληονή --- 1725 (1191-68V)
Πευκάκιν, κόστας 1706 (71-138R), νικόλας 1726 (1191-94V)
Πεύκος, κόστας 1703 (71-52R), τον διδιμούση του ---1736 (148-45R)
Πιρικάκιν [αρμόλια] 1727 (1191-120R)
Πιρίκον, παναγιότιν 1727 (1191-120R)
Πνευματκού, παντελίς του ---(Υπ) 1726 (1191-91R) [Βλέπε Απλοχέρις]
Πογή, ζαχαρίας του --- (Υπ) [από αρμόλια] 1726 (1191-90V)
Πορόνε, γιανις του κόστα --- 1736 (147-1030
Πορταριάς, μηχάλης της --- 1707 (69-59R)
Πράκη, γεόργης  1704 (71-77R), 1708 (69-60V)
Πρίνος, γεόργης […] στη θέση δεμονοφλιά 1720 (72-38R)
Πρόην, νικόλας (Υπ) 1703 (71-37V), π” νικόλας (Υπ) 1710 (69-94R)
Πρόης, π”μιχάλης κηνηγός --- 1719 (72-26R)
-π”μιχάλις ---το επίκλιν κονταράτος 1747 (1192-271R)
Πρ(ο/ω)το ψάλτης, λέος 1683 (145-116V), μιχάλις 1736 (148-58V)
-γεόργης του ---βλαχός 1724 (1191-43V)
-μηχάλης κονταράτος – (Υπ) 1684 (145-148R)
Ράγγος 1696 (96-11V), Ιωάνις 1736 (148-42V)
Ραλάκη, γιάνης ---ν (Υπ) 1706 (71-137V),  γιάνης 1708 (69-63R)
Ράλης 1701 (69-21R), νικολής του ράλη (Υπ) 1735 (148-17R)
Ρεκανέ, μησέ παντελή ---του ποτέ μπερνή 1686 (145-249V)
Ρηδάκιν, μιχάλης ---από την μέσα διδύμα 1682 (67-100R)
Ρήλη, αγγελική του Ιω ---1736 (148-43R)
Ροβήθης 1735 (148-8R), Ιω 1745 (1192-133R)
Ροδήτης, μόσκος 1706 (69-42R)
-μόσκος του καμάκη --- 1703 (71-30V)
Ροδοφήλης, νηκολής 1683 (145-139V) (11)
Ρουδωφήλης, νικόλας 1681 (67-42R)
Σαλιαράκιν, Ιω 1698 (70-54R)
Σαλιάρης, γιανης 1687 (68-45R) [αρμόλια]
Σαλονικέως, Ιω (Υπ) 1680 (67-25), 1703 (71-41V)
Σαλονικιώς, γερωδηάκως (Υπ) 1683 (145-125R), Ιω 1735 (148-17R)
Σαματιανός, σήδορος 1684 (145-178V), (Υπ) 1735 (148-9V)
-μιχάλης--- καπάσας 1705 (71-108V)
Σαραντινός, π”μιχάλης (Υπ) 1680 (67-18V), μιχάλης 1744 (1192-101R)
Σγούρενα, καλή της ---ς 1743 (1192-37R)
Σγούρος, γεώργης 1687 (68-38R)
Σέψης, λέος (Υπ) 1680 67-13V), σταμα΄της 1744 (1192-94R)
Σηναδινός, ηεροδιάκος (Υπ) 1683 (145-115V),, γεόργης 1735 (148-8R)
Σηργηώδην, σήδορος  από το χαρκειός (Υπ) 1688 (68-149R) και (Υπ) (68-150R)
Σηρηκάκην, μιχάλης 1704 (71-89R)
Σκαθάκι, γεόργης 1705 (71-108V), σταμάτης ---ν 1736 (148-53R)
Σκαθής, κόστας 1708 (69-61V), pantel;iw 1744 (1192-163V)
Σκαμπαδόνης, γεώργιος 1701 (69-21V), 1747 (1192-266V)
Σκορδαλούδιν, ξένος 1701 (69-22R), 1708 (69-60V)
Σμηρνέος, γιάνης 1683 (145-142R), 1686 (145-259R)
Σμιρνιούδιν, σταμάτη 1746 (1192-199R) [πατρικά]
Σμυρνέος, γεόργις 1680(67-10R), γιάνης 1708 (69-64R)
Σωτηράκην, παντελή [καταράκτης] 1705 (71-98R), Ιω απέ καλαμοτήν 1743 (1192-28V)
Σοτίρα, Κυριακή του ---1745 (1192-149R), o ---ς 1708 (69-64R)
Σουβλάκην, Ιω 1736 (148-67R)
Σούβλη, νικολάου 1688, (68-139R), καλή σηβία του γιάνι ---1747 (1192-159R)
Σούβλος 1696 (69-9V), Ιω 1745 (1192-120R)
Σπανός, γεόργης 1683 (145-127R), 1736 (148-76R)
Σπανούδιν, σίδερος 1717 (72-14V), 1746 (1192-187R)
Σταματάκιν, γεόργις 1747 (1192-267V)
Σταμάτης, γιώργης 1709 (69-78R), 1735 (148-31R)
Σταματιανός, νικόλας 1680 (67-16R), λέος 1683 (145-116V)
Σταυρινούδην, νικολήν από μέσα δηδήμα 1702 (71-18V)
Στέκα, νικόλα 1689 (68-150V), καλή του --- 1736 (148-61V)
Στεκάκιν, το 1708 (69-134R), νηκόλα 1709 (71-121R)
Στελιανός, κόστας 1681 (67-65R)
Στελιανούδιν, κόστας 1681 (67-69V)
Στεφάνου, νηκόλας του --- 1684 (145-188V)
Στρογγηλούδιν, νηκολής 1736 (148-57V), κοσταντίς 1746 (1192-169V) [πατρικά]
Στρογγυλός, κοσταντής πατρικούσης 1681 (145-57V)
Στρονκηλού, νηκολής [πατρικά]1720 (72-50V)
Σφηρήδης, νηκολής 1680 (145-251V)
Σωτηράκιν, Ιω 1744 (1192-107R) (Βλέπε Σοτηράκην)
Τζαγγαράκι, π”Γεοργις [καταράκτης] 1704 (71-73R)
Τζαμπής, Ιω 1744 (1192-98V)
Τζελεπάκι, γεόργης 1710 (69-93R), κιριάκος 1747 (1192-214V)
Τζηγγρούδιν, μιχάλις (Υπ) 1710 (69-102R), 1736 (148-60R)
Τζηκρού, του 1687 (68-74V)
Τζηλιακόδιν, Ιω 1724 (1191-24R) (χοράφι στη βρουλιά)
Τζικρός, μηχάλις 1736 (147-102)
Τζιράκη, νικόλας 1696 (69-10V), δραγάτης νικόλας --- 1704 (69-34R)
Τζουκάκι, νικόλας 1708 (69-63R), μιχάλις ---ν (Υπ) 1736 (147-108)
Τζούκος, κόστας 1735 (148-9R), μιχάλης 1747 (1192-223V)
-μιχάλης νησιώτης --- 1680 (145-47V), 1688 (68-134R)
Τζουργία [τοπωνύμιο]1688 (68-95V)
Τουμαζής, --- γηουστουνηάς του ποτέ παρέση (Υπ) 1683 (145-133V)
Τρηποληόδην, στέφανος 1699 (70-69V) (Βλέπε Τριπολιόδιν)
-γιώργης κινυγός 1700 (70-103V)
Τρηποληός, κόστας 1696 (69-10V)
Τρητεάκιν, γιόργης 1696 (69-10R), 1708 (69-61R)
Τρητέου, γιώργης 1703 (71-32R), μηχάλης του γιώργη --- 1720 (72-51V)
Τριαντάφηλος, π”νικόλας 1680 (67-33R), 1679 (145-28V), κόστας 1735 (148-12R)
Τριπολιόδιν, κόστας 1730 (147-27)
Τριπολέος, κόστας 1716 (72-9R), κόστας 1745 (1192-158R)
Τριτεάκη, κόστας μαϊστρος --- 1710 (69-92V)
Τριτέος 1742 (1192-11V), 1743 (1192-61V) (Bλέπε Τρητέος)
Φαλιέρης, ζωρζής (Υπ) 1683 (145-119R)
Φαμελιώτης, ζανί μπατής --- (Υπ) 1680 (67-25)
Φησεζή, μησέ --- κορέση 1684 (145-188R)
Φηστάκιν, το --- τα’ αρφανόν 1708 (69-63V), νικολίς 1735 (148-10V)
Φήστις, νικολίς (Υπ) 1736 (148-40R), μιχάλις 1744 (1192-92V)
Φιλιμάτις, π”Ιω --- του δεφτερέβου
Φιτίλις, ζανής 1705 (69-138V)
Φιφάκι, γεόργις ---θολοποταμούσης (Υπ) 1681 (67-43R)
Φλαμούνι, καλί του ---1701 (69-23V), αγγερού του ---1723 (1191-6R)
Φορτζάκι, γηάνης 1708 (69-62R), Ιω ---ν (Υπ) 1725 (1191-72V)
Φόρτζο, ανού θιγάτηρ του μιχάλι ---υ 1687 (68-73R), γιάνις  ---ς (Υπ) 1736 (148-59V)
Φοτηνός, μιχἀλις (Υπ) 1681 (67-54V)    (Βλέπε Φοτινού)
-μιχάλις κριτής --- 1718 (72-18R)
Φοτινού, κηρηακή θυγ. μηχάλη κρητή --- 1686 (145-151R) (Βλέπε Φωτηνός)
Φούρναρη, ποτέ γεώργη --- 1746 (1192-187R)
Φραγγιάς, γεώργις από τα αρμόλια 1725 (1191-71V)
Φραγγουλάκιν, μισέ περήν --- 1688 (68-131R), γεωργις 1726 (1191-100R)
Φραγγούλη, μισέρ ---ν του ποτέ μισε του μίνικου στελή 1699 (70-64R)
-μηχάλις ---ς (Υπ) 1736 (148-59R)
Φραγκογεώργη, μαρού 1687 (68 …….)
Φράγκου, του 1724 (1191-36V) και το χοράφι του ---1726 (1191-107R)
Φραζεσκάκιν, καλόγερος [κοινή ;] 1710 (69-87R), μαρού του φρατζέσκου 1702 (71-23R)
Φραζέσκου, μαρού  του ---1717 (72-14V), καλή του ---1726 (1191-104V)
Φρακογεοργάκιν, νικόλας 1681 (67-66R)
Φρεζούδιν, παντελίς --- από καλιμασιά 1697 (70-18V)
Φρεζούς, παντελής --- από χορίον καθαράκτη 1698 (70-53V)
Φωτηνός (Βλέπε Φοτηνός)
Χαγγής, νικόλας 1701 (69-22V), 1724 (1191-44R)
-Ιω σαματιανός 1725 (1191-54V)
Χαγιάνι, ανού του --- 1708 (69-63V)
Χαζηράκι, μιχάλις από κοινή 1698 (70-26R)
Χαζήρις, π” κλίμις κατά κόσμον --- 1746 (1192-189V)
Χαλαμοτούσις, γιάσοφος --- παραστεκάμενος της Ν.Μονής 1746 (1192-189V)
Χαλιάδιν, ξένος 1745 (1192-157V)
Χανγγίς, π” γεώργις --- του Ιω αληθινού 1745 (1192-133R)
Χαρκοματάς, σίδερος 1701 (69-22R), 1719 (72-30R)
Χαρκουσάκι, γεώργης 1719 (72-22V)
Χαρκούσης, στέφανος 1687 67-34R), γιώργης 1736 (148-40V)
Xαροκοπάκι, Ιω (Υπ) 1698 (70-36V), νικόλας 1705 (71-116V)
-νικολής σαλονικιός ---- 1699 (70-64V)
Χαροκόπος, π”μαθέος ιερομόναχος ---(Υπ) 1735 (148-7V)
-π” μανθέος κατάκαλος ιερομόναχος το επίκλιν ---1744 (1192-101R)
Χαροκόπου, παιδιά π” ---1684 (145-168R), 1735 (148-8R)
Χασζησταμάτη, γιάνη 1716 (72-7V)
Χηρομητάκη, νικόλας 1716 (72-9R)
Χηρομήτη, γεόργις 1707 (69-58R), Ιω 1745 (1192-134R)
Χρησολουράς, ξένος 1725 (1191-60V), σταμάτης 1748 (1192-284V)
Χρουσωλουράς, νικόλας (Υπ) 1680 (67-16V), π” νικόλας 1710 (69-101R)
Ψαλήδης, π” --- 1705 (71-95R), π” σταμάτης 1742 (1192-8V)
Ψαλιδάκιν, 1724 (119-45V), ξένος 1737 (148-84R)
Ψαρούδην, ο νηκόλας παντελή κοσταντάκι λεγόμενον --- [καθαράκτη] 1704 (71-23R)
Ψηλάκιν, νηκολή από χορήον θολοποτάμι 1705 (71-98V)
Ψηνάς, μιχάλης 1701 (69-24R)
Ψήχας, μιχάλης 1735 (148-39R)
Ψιλάκι, κοσταντίς (Υπ) 1732 (147-48), Ιω 1719 (72-22R)
Ψίλου, σήδερος του π” --- 1708 (69-134R)

(1)Ph. Argenti: Chiuw Vincta cxxxviii. Embassy(αποστολή στην Κων/λη) 1566 Manole Alithino representing Greek commerc ial classes.
(2) διμίτρις του ποτέ νικολί βεστάρχι αποχορίον κοινίς 1685 [κώδιξ χωρίου Κοινής σ.115 (Κ. Κανελλάκης “ Χιακά Ανάλεκτα σ. 413)]
(3) Ιωάννης 1622 (18-27) Βέσσας
(4) Nicola Coresi: Ιδιοκτήτης χωραφιού στο Θολοποτάμι το 1348 (Argenti: The occupation of Chiow by the Genoese)
(5) Ιω του γεώργοι κουλούμπου 1628 [(Βέσσας (18-16)]
(6) γεόργις Λοστάρα 1645 εν τω χορίο της Βέσσης (Κώδιξ Αγ. Γεωργίου σ. 54. Κ. Κανελλάκης “Χιακά Ανάλεκτα s. 398).
(7) μισέρ νικολάου μαυρογορδάτου από Σμύρνην // (Υπ) φιλάρετος μοναχός μαυρογορδάτος αψνθ΄(1759) (Από σελ. 18 κώδικος Μονής Μουνδών, Κ. Κανελλάκη, ό.π.π. σελ. 426)
(8) Έβαλε (ο Σωφρόνιος ιερομόναχος Σέψης στο μοναστήρι Αγ. Γεωργίου Συκούση) δε και αξίους ανθρώπους δια Γεωργούς, να δουλεύσωσιν εμπιστεμένα, τον Μιχάλην από το Πυτιός, τον κυρ Ιω. Κασφίκην από τα Αυγώνυμα και Γεωρ. Κατζαρούδην από τον Λιθί Λιμένα και Γεώργιον Κατζανίδην από τυο Βερβεράτο και Γεώργιον του Μιχάλη Χαρκή από το Πυργί, και Θεοτόκην Καστανάδην και Μονιόν Μελαχρινόν … να πέρνωσιν όποιους θέλουσιν ανθρώπους να δουλεύσωσι τα πράγματα του Μοναστηρίου …… 1518 (Εκ κώδικος Αγ. Γεωργίου, Κ. Κανελλάκη, ό.π.π. σ.390.

(9) Dimitri Monomacho : Ιδιοκτήτης έκτασης στο Θολοποτάμι 10 Σεπτ. 1348 (Ph. Argenti : The occupation of Chios by the Genoese and administration of thw island Vol. III p. 523.
(10) Ο οσιώτατος εν μοναχοίς κυρ Νεόφιλος Παραδείσης εζήτησεν έκδοσιν και θέλημα από τους πατέρες διά να υπάγη εις άπαντα κόσμον να ζητήση και να μαζώξη διά το μοναστήριον […] και να γοδιάσουν εις την ζωοτροφίαν της εκκλησίας  α.χ.κ.β΄ (1622) (Μονής Μουνδών σελ.64, Κ. Κανελλάκη ό.π.π. σ.415)
(11)1634 στον κώδικα Βέσσας ΓΑΚ ΑΒΕ 18 σ. 48.

Ειδήσεις σήμερα. Μπείτε στην ομάδα μας στο Viber και δείτε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από τη Χίο και το Βόρειο Αιγαίο. Ακολουθήστε μας στο Google News. Σχολιάστε στο Facebook Page μας.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ