Ειδήσεις

21/11/12 21:57

τελ. ενημ.: 21/11/12 21:57

Επιμένει στην πολιτική της για την ΕΝΑ Χίου η Περιφέρεια

Στο μέτρο που της αναλογεί προτίθεται να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της έναντι της ΕΝΑ Χίου, καλύπτοντας δηλαδή, τη ζημία κατά περίπου 60% η Περιφερειακή Ενότητα Χίου. Τη θέση της Περιφέρειας αποσαφηνίζει ο αντιπεριφερειάρχης, με νέα του ανακοίνωση, έπειτα από την απάντηση Λαμπρινούδη ότι ο Δήμος θα ανταποκριθεί μόνο αν η Εταιρεία δε λυθεί. Στην ανακοίνωση αναλυτικά αναφέρεται:
«Με αφορμή πρόσφατη ανακοίνωση του Δήμου Χίου σχετικά με τη διαδικασία λύσης και εκκαθάρισης της ΕΝΑ Χίου Α.Ε. θεωρούμε αναγκαίο να διευκρινίσουμε τα εξής:
• Η λύση της εταιρείας ήταν υποχρεωτική με βάση το Νόμο μετά από συνεχείς ζημιογόνες χρήσεις (παρ. 9 του άρθρου 194 του Ν.3852/2010 «Καλλικράτης») όπως τονίζεται και σε σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.
• Η παραμονή των εργαζομένων στην υπό εκκαθάριση εταιρεία κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα ήταν αναγκαία για την εκτέλεση της εκκαθάρισης υπό την επίβλεψη των εκκαθαριστών της.
• Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου καθίσταται αναγκαία προκειμένου να καλυφθούν οι πάσης φύσεως υποχρεώσεις της εταιρείας προς τρίτους (ασφαλιστικά ταμεία, εργαζόμενοι, τοπική αγορά, τράπεζες κ.λπ.). Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου προτίθεται να ανταποκριθεί σ’ αυτές τις υποχρεώσεις στο μέτρο που της αναλογεί».

 

Σχόλια άρθρου: 0