28.3.2012 9:44

Δικαίωμα υπαγωγής ως δυο κατώτερες ασφαλιστικές κατηγορίες για τους ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ

 
Ένα από τα κορυφαία αιτήματα των ελευθέρων επαγγελματιών κάνει αποδεκτό ρύθμιση που προβλέπεται στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας «Κανονισμός Ασφάλισης ΙΚΑ και άλλες διατάξεις», που κατατέθηκε ήδη στη Βουλή. Με τη ρύθμιση, δίδεται η δυνατότητα στους ασφαλισμένους του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών να ζητήσουν την υπαγωγή τους κατά μια ή και δύο κατώτερες ασφαλιστικές κατηγορίες από αυτήν που βρίσκονται, εφόσον δεν οφείλουν ληξιπρόθεσμες οφειλές ή έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση και καταβάλλουν τις δόσεις τους με συνέπεια. Η ισχύς της διάταξης λήγει τον Ιανουάριο του 2015.
Προβλέπεται επίσης, η ασφάλιση στον ΟΑΕΕ των ιδιοκτήτων που ενοικιάζουν περισσότερα από 6 δωμάτια αλλά και όλων όσοι τοποθετούν φωτοβολταικά συνολικής ισχύος 20 κιλοβάτ. Με άλλες ασφαλιστικές ρυθμίσεις, οι εργαζόμενοι στα Βαρέα και Ανθυγιεινά των οποίων η ειδικότητα αποχαρακτηρίστηκε, μπορούν να εξαγοράσουν έως 1.200 πλασματικά ένσημα ώστε να συμπληρώσουν τα 3.600 που απαιτούνται για συνταξιοδότηση με καθεστώς Βαρέων και Ανθυγιεινών.
Παράταση ρύθμισης για ΙΚΑ
Με βάση το νομοσχέδιο, από την 1-7-2012 καθίσταται μηνιαία η υποχρέωση υποβολής της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (Α.Π.Δ.), η οποία υποβάλλεται από τον εργοδότη και περιλαμβάνει πληροφορίες ή στοιχεία, που αφορούν το χρόνο απασχόλησης κάθε ασφαλιζομένου, την αμοιβή, τους κλάδους ασφάλισης, καθώς και το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών.
Παρατείνεται επίσης μέχρι 30 Απριλίου η δυνατότητα ρύθμισης των καθυστερημένων ασφαλιστικών εισφορών προς το ΙΚΑ. Για όσους έχουν ρυθμίσει ή πρόκειται να ρυθμίσουν τις οφειλές τους παρατείνεται η αναστολή μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης μέχρι 31.12.2013. Στους συνεπείς εργοδότες παρέχονται κίνητρα όπως 5% έκπτωση επί των ασφαλιστικών εισφορών και η δυνατότητα, για μια φορά μέσα στη διετία, να μην καταβάλουν τις ασφαλιστικές εισφορές και να τις εξοφλήσουν σε 6 μήνες χωρίς πρόστιμο και προσαυξήσεις.
Ευνοϊκές ρυθμίσεις για τους δανειολήπτες
Το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας προβλέπει σειρά ευνοϊκών ρυθμίσεων για την ανακούφιση των δανειοληπτών. Μεταξύ των άλλων, προβλέπεται η εξαίρεση της πρώτης κατοικίας από τη ρευστοποίηση σε περίπτωση υπερχρέωσης προς τις τράπεζες, και καθιερώνεται ακατάσχετο στον τραπεζικό λογαριασμό, για τον ατομικό λογαριασμό έως τα 1.500 ευρώ και για κοινό τραπεζικό λογαριασμό έως τα 2.000 ευρώ. Το όριο αυτό υπολογίζεται με βάση το σύνολο των καταθέσεων του οφειλέτη. Ακόμη, επεκτείνεται έως και 35 έτη, από 20 που ισχύει, το χρονικό διάστημα της ρύθμισης χρέους ανάλογα με την οικονομική κατάσταση του οφειλέτη. Δίνεται επίσης η δυνατότητα να υπαχθούν στο νόμο για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά και έμποροι που ασκούν την εμπορική τους δραστηριότητα μέσα από την προσωπική τους εργασία και καθίσταται προαιρετική για τον οφειλέτη η επιδίωξη εξωδικαστικής ρύθμισης των χρεών πριν από την κατάθεση της αίτησης. Η περίοδος ρύθμισης των χρεών που θα ανέρχεται σε πέντε έτη θα αρχίζει με την κατάθεση της αίτησης, ενώ στις περιπτώσεις οφειλετών με πλήρη αδυναμία καταβολής η περίοδος αναμονής για απαλλαγή από τα χρέη μπορεί με απόφαση του δικαστηρίου να περιοριστεί στα τρία έτη.
Όποιος δηλαδή επειδή είναι χρόνια άνεργος, έχει προβλήματα υγείας, μικρό εισόδημα, είναι συνταξιούχος με μικρή σύνταξη και δεν του περισσεύει κάποιο ποσόν πέραν της κάλυψης των βιοτικών αναγκών για να δίνει στους πιστωτές, θα μπορεί να απαλλάσσεται από τα χρέη στα 3 έτη (αντί για 5). Καθορίζεται χαμηλότερο κόστος για τις επιδόσεις δικογράφων και επιτρέπεται η αναστολή της αναγκαστικής εκτέλεσης, σε περίπτωση που η πρωτόδικη απόφαση είναι απορριπτική, μέχρι την έκδοση εφετειακής απόφασης
 
Γονικές άδειες
 
Σημαντικές είναι και οι αλλαγές που επέρχονται με το νέο νόμο στο καθεστώς της γονικής άδειας, με την ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο της οδηγίας 2010/18/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 8ης Μαρτίου 2010. Ο χρόνος της γονικής άδειας αυξάνεται από 3,5 μήνες, που ισχύει σήμερα, σε 4 μήνες. και επεκτείνεται η δυνατότητα λήψης της άδειας σε γονείς που έχουν παιδιά μέχρι 6 ετών, ενώ μέχρι σήμερα η άδεια χορηγείται μόνο σε γονείς με παιδιά μέχρι 3,5 ετών.
Μόνη προϋπόθεση για τη χορήγηση της γονικής άδειας είναι η συμπλήρωση συνεχόμενης ή και διακεκομμένης εργασίας επί ένα χρόνο στον ίδιο εργοδότη ενώ υπάρχουν ειδικές προβλέψεις για εργαζόμενους γονείς παιδιών με αναπηρία, με μακροχρόνια ή αιφνίδια ασθένεια και των μονογονέων, οι οποίες αντιμετωπίζονται με απόλυτη προτεραιότητα. Στην περίπτωση που και οι δύο γονείς απασχολούνται στον ίδιο εργοδότη, ορίζεται ότι επιλέγουν με κοινή τους συμφωνία ποιος από τους δύο θα προηγηθεί στην άσκηση του δικαιώματος αυτού.
Αποσαφηνίζεται, ότι η γονική άδεια ανατροφής καλύπτει κάθε εργαζόμενο, λόγω της γονεϊκής του ιδιότητας, ανεξάρτητα από την οικογενειακή κατάσταση. Μέχρι τώρα το δικαίωμα της γονικής άδειας είχε μόνο ο γονέας που είχε την επιμέλεια. Στις περιπτώσεις που ένα παιδί στερείται παντελώς τον ένα γονέα λόγω θανάτου, μη αναγνώρισης του από τον πατέρα, ή στην περίπτωση που ο ένας εκ των γονέων έχει καθ' ολοκληρία στερηθεί τη γονική μέριμνα, ορίζεται ότι τη γονική άδεια, δικαιούται στο διπλάσιο ο άλλος γονέας.
θεσμοθετείται ειδική γονική άδεια 10 εργασίμων ημερών το χρόνο με αποδοχές, γονέων παιδιών που πάσχουν από νεοπλασματικές ασθένειες και άλλα σοβαρά νοσήματα, και ειδική άδεια μέχρι 30 μέρες το χρόνο για τη νοσηλεία του παιδιού, μέχρι δέκα οκτώ ετών. Η άδεια αυτή είναι μεν χωρίς αποδοχές, χορηγείται ωστόσο χωρίς άλλη προϋπόθεση εφόσον έχει εξαντληθεί η τακτική γονική άδεια. Τέλος, διασφαλίζονται τα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα του εργαζόμενου γονέα, ιδιαιτέρως όσον αφορά στην επιστροφή του στη θέση εργασίας του και στην προστασία του έναντι καταγγελίας λόγω αίτησης ή λήψης των γονικών αυτών αδειών.
 
(πηγή: kathimerini.gr με πληροφορίες από ΑΜΠΕ)

Γίνε μέλος και μέρος του «π». Γίνε έντυπος Συνδρομητής. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα.

Ακολουθήστε το politischios.gr στο Google News

Το politischios.gr και στο Viber – Μπείτε στην ομάδα μας για να βλέπετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από τη Χίο και το Βόρειο Αιγαίο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο politischios.gr.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ