30.6.2012 14:37

Διεκδικούν αναβάθμιση των σχολών τους

 
«Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
ευχόμαστε η ανάληψη του Υπουργείου Ναυτιλίας & Αιγαίου από εσάς να δώσει το στίγμα της μεγάλης αλλαγής για να μπορούν να ελπίζουν οι ναυτικοί της Πατρίδος, ότι η Ναυτιλία μας θα βρει το δρόμο που της αξίζει. Γνωρίζοντας το ενδιαφέρον και τη μέχρι τώρα δράση σας, με το παρόν υπόμνημά επιτρέψτε μας να σας εκφράσουμε, ορισμένα από τα ζητήματα, που αφορούν τη ναυτική εκπαίδευση.  
Είμαστε σπουδαστές από την ΑΕΝ Μηχανικών Χίου. Η Χίος, είναι ένα παραδοσιακά ναυτικό νησί, με μεγάλη προσφορά στην εμπορική ναυτιλία, όπου φοιτούν σπουδαστές από όλη την Ελλάδα. Σκοπός μας είναι να γίνουμε ικανοί και μελλοντικοί αξιωματικοί, για να συνεχίσουμε την παράδοση που μεταδίδεται από γενιά σε γενιά. Σπουδάζοντας σε αυτήν την σχολή, είμαστε σε θέση να επισημάνουμε και να προτείνουμε σημεία που θεωρούμε σημαντικά, όχι μόνο για το δικό μας μέλλον, αλλά και το μέλλον όλων των νέων που θα ακολουθήσουν τα βήματά μας. Οι προτάσεις μας ανά τίτλους επισημαίνονται παρακάτω, ενώ αναλύονται στη συνέχεια.
 
1.             Ενημέρωση και αναβάθμιση της ύλης και των βιβλίων.
2.             Εξασφάλιση φοιτητικών πάσων για τις μετακινήσεις των σπουδαστών.
3.             Σίτιση σπουδαστών.
4.             Ίδρυση Σχολής Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων στη Χίο.
5.             Αύξηση επισκέψεων και συμμετοχών σε διεθνή συνέδρια και επιμορφωτικά σεμινάρια.
6.             Κατάργηση απουσιών.
7.             Έγκαιρη πρόσληψη ωρομισθίων καθηγητών.
8.             Αριθμός εισακτέων ανάλογα με τις ανάγκες της αγοράς.
9.             Ολοκληρωμένος επαγγελματικός προσανατολισμός στους μαθητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
10.         Έκδοση πιστοποιητικού γνώσης Ναυτικών Αγγλικών.
11.         Έκδοση πιστοποιητικού εξάσκησης στον Προσομειωτή Μηχανοστασίου.
12.         Έκδοση βεβαίωσης γνώσης χειρισμού Η/Υ.
13.         Αναγνώριση Μαθημάτων από πτυχιούχους ΑΕΙ και ΤΕΙ.
14.         Αλλαγή στον τρόπο βαθμολογίας και των εξετάσεων προόδου.
15.         Μέριμνα.
Αναλυτικά:
                                                                                                                                          -1-                 
Ενημέρωση και αναβάθμιση της ύλης και των βιβλίων
 
Το πρόγραμμα σπουδών καθώς και τα βιβλία που χρησιμοποιούνται ακολουθούνται επί δεκαετίες ολόκληρες χωρίς ουσιαστικές παρεμβάσεις. Είναι αναγκαίο να μας παραχθεί ένα αναβαθμισμένο αναλυτικό ωρολόγιο πρόγραμμα με ανανεωμένο, στο βάθος, περιεχόμενο σπουδών, ώστε το πτυχίο των ΑΕΝ να είναι πραγματικά αντάξιο των ΑΕΙ και ΤΕΙ και να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες συνθήκες.
Ο Αξιωματικός, απόφοιτος της ΑΕΝ, πρέπει να είναι έτοιμος πάνω σε ζητήματα, πέρα από αυτά που απαιτεί η παραδοσιακή ναυτοσύνη. Για να γίνει κάτι τέτοιο χρειάζεται συνεχής ενημέρωση και επιμόρφωση, γιατί όπως είναι γνωστό αυτό που χαρακτηρίζει τη Ναυτιλία και την κάνει ενδιαφέρουσα είναι η δυναμικότητα και όχι η στατικότητα.
Σημαντικό ρόλο στην αναβάθμιση της Εκπαίδευσης παίζει και η γνώση της σύγχρονης τεχνολογίας. Αντίθετα, τα μαθήματα που δεν σχετίζονται με την ναυτική εκπαίδευση πρέπει να ελαττωθούν. Διότι το ναυτικό επάγγελμα θέλει άρτιο συνδυασμό τεχνογνωσίας και εμπειρίας. Θέλει γνώσεις και ναυτοσύνη. Κατ’ αυτό τον τρόπο δίνεται η δυνατότητα στους μελλοντικούς διαχειριστές του πλοίου, διοίκηση ή τεχνικό μέρος, να ανταπεξέλθουν τις κρίσεις που απαιτεί το ναυτικό επάγγελμα.
 
                                                                                                                                          -2-                 
Εξασφάλιση φοιτητικών πάσων για τις μετακινήσεις των σπουδαστών
 
Μέχρι πρότινος οι σπουδαστές των ΑΕΝ δεν έχουν αποκτήσει φοιτητικό πάσο, χωρίς να έχουν έτσι μία έκπτωση σε όλες τις μετακινήσεις τους. Αυτό πιθανότατα συνέβη γιατί η Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Δελτίου Ειδικού Εισιτηρίου δεν συμπεριλαμβάνει τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού.
 
                                                                                                                                          -3-                 
Σίτιση σπουδαστών
 
Αξίζει να σημειώσουμε ότι σε όλα τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα υπάρχει μέριμνα για την σίτιση ενός μέρους των σπουδαστών. Έτσι και στις ΑΕΝ πρέπει να ληφθεί μέριμνα για την σίτιση των σπουδαστών ή να επιτρέπεται η χρήση του εστιατορίου από τους σπουδαστές για την παρασκευή προσωπικής σίτισης.
 
                                                                                                                                          -4-                 
Ίδρυση Σχολής Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων
 
Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι η υποδομή, η κτιριακή εγκατάσταση, η θέση της σχολής αλλά και η συνεχής υποστήριξη της σχολής μας από τους αξιοσέβαστους ευεργέτες Χιώτες εφοπλιστές, μπορούν να επιτρέψουν την λειτουργία Σχολής Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων εξυπηρετώντας τους ναυτικούς ολόκληρου του Αιγαίου.
 
                                                                                                                                          -5-                 
Αύξηση επισκέψεων και συμμετοχών σε διεθνή συνέδρια
και επιμορφωτικά σεμινάρια
 
Να δοθούν κίνητρα είτε με τη μορφή εκπαιδευτικών εκδρομών, είτε με τη μορφή εκπαιδευτικών σεμιναρίων, για αύξηση των επισκέψεων στις SULZER – WÄRTSILÄ, MAN B&W και WMU.
                                                                                                                                          -6-                 
Κατάργηση απουσιών
 
Πιστεύοντας ότι διαθέτετε την απαραίτητη γνώση και εμπειρία, θα θέλαμε να προτείνουμε η υποχρεωτική παρακολούθηση να παραμείνει μόνο στα εργαστήρια (συμπεριλαμβανομένου και του προσομοιωτή). Οι σπουδαστές είναι ενήλικοι και βρίσκονται στις Ακαδημίες με την θέλησή τους. Η απόδειξη των γνώσεών τους σε κάποιο μάθημα έρχεται με τον γραπτό βαθμό στις εξετάσεις. Η υποχρεωτική παρακολούθηση εξισώνει την ανώτατη παιδεία με τη μέση. Τέλος, η πλήρης ανομοιογένεια των σπουδαστών εμποδίζει τη σωστή διεξαγωγή του μαθήματος. Πρέπει να υπάρχει ελευθερία στην παρακολούθηση. Άλλωστε ένας απόφοιτος αξιωματικός του εμπορικού ναυτικού, που θα είναι έτοιμος να αναλάβει τόσες ευθύνες, αν μη τι άλλο, θα πρέπει να έχει τη συνείδηση της εκπαίδευσής του.
 
                                                                                                                                          -7-                 
Έγκαιρη πρόσληψη ωρομισθίων καθηγητών
 
Κατά την έναρξη κάθε χειμερινού εκπαιδευτικού εξαμήνου η πρόσληψη των ωρομίσθιων καθηγητών, λόγω των γραφειοκρατικών διαδικασιών, γίνεται καθυστερημένα, με αποτέλεσμα, στο τέλος κάθε εξαμήνου να γίνονται αναπληρώσεις μαθημάτων και παράταση του εξαμήνου, με αρνητική επίπτωση στο χρόνο της θαλάσσιας υπηρεσίας του εκπαιδευόμενου.
 
                                                                                                                                          -8-                 
Αριθμός εισακτέων ανάλογα με τις ανάγκες της αγοράς
 
Αισθανόμαστε την ανάγκη να τονίσουμε ότι ο αριθμός των εισακτέων σε κάθε σχολή πρέπει να είναι ελεγχόμενος, ώστε να εξασφαλίζεται ότι όλοι οι σπουδαστές θα μπορούν να εκπληρώσουν τα εκπαιδευτικά τους ταξίδια αλλά και την ομαλή συνέχιση των σπουδών τους.
 
                                                                                                                                          -9-                 
Ολοκληρωμένος επαγγελματικός προσανατολισμός
στους μαθητές δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 
Συνήθως γίνεται μονομερής ενημέρωση στους μαθητές Γ’ λυκείου για το ναυτικό επάγγελμα, από διάφορους φορείς. Η ενημέρωση εστιάζεται στις οικονομικές απολαβές που θα έχουν αν επιλέξουν αυτό το επάγγελμα. Η ενημέρωση πρέπει να είναι πλήρης και να παρουσιάζονται και οι δύο πλευρές του επαγγέλματος.
Έτσι, με την οργανωμένη εικόνα των πραγμάτων ο νέος κατανοεί την πραγματική λειτουργία του ναυτικού επαγγέλματος, θέτει στόχους και αγωνίζεται για την πραγμάτωσή τους, αποφασίζει ώριμα για το μέλλον του και την επαγγελματική του σταδιοδρομία. Με τον σωστό επαγγελματικό προσανατολισμό ο νέος προβληματίζεται, εμβαθύνει, αναλύει και αντιλαμβάνεται καλύτερα το ναυτικό επάγγελμα, αναπτύσσει την πρωτοβουλία, ερευνά, πληροφορείται και επιδιώκει ν’ αποκτήσει ολοκληρωμένη ενημέρωση. Μ’ αυτόν τον τρόπο προσεγγίζει το ιδανικό της γνώσης, διευρύνει τους πνευματικούς του ορίζοντες και βρίσκεται σε συνεχή επαγρύπνηση ελευθερώνοντας τον εαυτό του από την άγνοια.
 
 
                                                                                                                                        -10-               
Έκδοση πιστοποιητικού γνώσης Ναυτικών Αγγλικών
 
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται απ’ τις ΑΕΝ στην εκμάθηση των Αγγλικών σε όλα τα εξάμηνα σπουδών, καθώς η γνώση τους κρίνεται απαραίτητη για μια αξιόλογη σταδιοδρομία στο χώρο της διεθνοποιημένης Εμπορικής Ναυτιλίας. Για το λόγο αυτό, προτείνουμε  οι ΑΕΝ να προσδίδουν ανεξάρτητο πιστοποιητικό γνώσης Ναυτικών Αγγλικών, κατά την ολοκλήρωση των σπουδών ενός σπουδαστή. Η έκδοση του πιστοποιητικού καλό θα ήταν να γίνεται υπό προϋποθέσεις, για παράδειγμα όταν ο μέσος όρος των βαθμών επίδοσης στα μαθήματα των αγγλικών είναι  μεγαλύτερος ή ίσoς του 7.
 
                                                                                                                                        -11-               
Έκδοση πιστοποιητικού εξάσκησης στον προσομειωτή μηχανοστασίου
 
Η ΑΕΝ Μηχανικών Χίου διαθέτει προσομοιωτή μηχανοστασίου, νέας γενιάς τελευταίας τεχνολογίας, πιστοποιημένο με ISO 9001:2010 (Γερμανικός Νηογνώμονας). Με την απόκτηση του διπλώματος Γ’ μηχανικού είναι αναγκαίο ένα ανεξάρτητο πιστοποιητικό χρήσης του προσομειωτή, έτσι ώστε τα ιδιωτικά πιστοποιητικά χρήσης του προσομειωτή να είναι προαιρετικά και όχι υποχρεωτικά.
 
                                                                                                                                        -12-               
Έκδοση βεβαίωσης γνώσης χειρισμού Υπολογιστών
 
Στις ΑΕΝ διδάσκονται σε δύο εξάμηνα το μάθημα των ηλεκτρονικών υπολογιστών έτσι κατά την ολοκλήρωση των σπουδών ενός σπουδαστή προτείνουμε να του παρέχεται ανεξάρτητη βεβαίωση για την γνώση του στο χειρισμό του ηλεκτρονικού υπολογιστή, για τις αντίστοιχες ενότητες που διδάχθηκε και με τον αντίστοιχο βαθμό απόδοσής τους. Η έκδοση της βεβαίωσης προτείνομαι να γίνεται υπό προϋποθέσεις, για παράδειγμα όταν ο μέσος όρος των βαθμών επίδοσης στα αντίστοιχα μαθήματα είναι  μεγαλύτερος ή ίσoς του 7.
 
                                                                                                                                        -13-               
Αναγνώριση Μαθημάτων από πτυχιούχους ΑΕΙ και ΤΕΙ
 
Μέχρι και σήμερα, κανένας νόμος ή διάταγμα δεν προβλέπει την αναγνώριση μαθημάτων στις ΑΕΝ, όπως ισχύει σε όλα τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας. Το ζήτημα έχει γίνει έντονο τα δύο τελευταία χρόνια, όπου εισέρχονται στις ΑΕΝ αρκετοί πτυχιούχοι ΑΕΙ – ΤΕΙ της Ελλάδας. Θα επιθυμούσαμε να εισηγηθείτε και για το θέμα αυτό. Να σημειωθεί ότι το αίτημα μας αφορά μαθήματα γενικών γνώσεων (μαθηματικά, φυσική, θερμοδυναμική κ.ά.),τα οποία τα έχουμε διδαχθεί ήδη σε πανεπιστημιακό επίπεδο και όχι μαθήματα ειδικότητας (ναυτικών γνώσεων).
 
                                                                                                                                        -14-               
Αλλαγή στον τρόπο βαθμολογίας και των εξετάσεων προόδου.
 
Μας προβληματίζει το γεγονός ότι οι πρόοδοι συμβάλλουν καταστροφικά στην επιτυχή εξέταση των μαθημάτων των σπουδαστών, αντί να ενισχύουν την προσπάθεια τους. Μέχρι τώρα ισχύει το εξής: ο τελικός βαθμός επίδοσης πρέπει να ξεπερνάει την βάση του 5 που είναι το ημιάθροισμα του προφορικού βαθμού (ουσιαστικά της προόδου) και του βαθμού της τελικής εξέτασης. Το αποτέλεσμα είναι ότι αν κάποιος μαθητής αποτύχει στην πρόοδο, για παράδειγμα αν γράψει 2, στην τελική εξέταση για να περάσει το μάθημα πρέπει να γράψει τουλάχιστον 8, κάτι που στην ουσία καταδικάζει τον σπουδαστή. Προτείνουμε η επίδοση στις προόδους να λαμβάνεται υπόψη μόνο όταν ο βαθμός της προόδου είναι άνω της βάσεως.
 
                                                                                                                                        -15-               
Μέριμνα
 
Μέριμνα για τους σπουδαστές της ΑΕΝ από τους τοπικούς φορείς. Οι σπουδαστές αποτελούν μέρος της τοπικής κοινωνίας κάθε τόπου και συνεισφέρουν σε αυτόν με κάθε τρόπο. Είναι επίσης το μελλοντικό δυναμικό στα πλοία που θα ταξιδεύουν στις θάλασσές μας. Χρειαζόμαστε κάθε συμπαράσταση και βοήθεια που θα κάνει πιο ομαλή την λειτουργία της σχολής και θα μας δώσει περισσότερες γνώσεις που θα ανταποκρίνονται στις συνθήκες που θα συναντήσουμε. 

Γίνε μέλος και μέρος του «π». Γίνε έντυπος Συνδρομητής. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα.

Ακολουθήστε το politischios.gr στο Google News

Το politischios.gr και στο Viber – Μπείτε στην ομάδα μας για να βλέπετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από τη Χίο και το Βόρειο Αιγαίο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο politischios.gr.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ