Ειδήσεις

14/7/15 12:29

τελ. ενημ.: 14/7/15 12:29

Δείτε το πολυνομοσχέδιο με τα μέτρα που κατατίθεται στη Βουλή

Με τίτλο «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη διαπραγμάτευση και σύναψη συμφωνίας με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης (EMS)».

Χωρίζεται σε τρία κεφάλαια και περιλαμβάνει

- Λήψη φορολογικών μέτρων
- Ρύθμιση θεμάτων της Κοινωνικής Ασφάλισης.
- Αναδιάρθρωση του Φ.Π.Α.
- Λήψη μέτρων για την αύξηση της εισπραξιμότητας,
- Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης
- Ρυθμίσεις για την σταδιακή κατάργηση των πρόωρων συντάξεων από 01.07.2015 έως το έτος 2022. Ενταξη όλων των Ταμείων και των τομέων επικουρικής Ασφάλισης στο ΕΤΕΑ
- Διατήρηση της κρατικής επιχορήγησης στα ασφαλιστικά ταμεία μέχρι το 2021 στα επίπεδα 2015 σε ονομαστικούς όρους (§1)
- Αύξηση εισφορών υγειονομικής περίθαλψης στις κύριες συντάξεις από 4% στο 6%
- Επιβολή κράτησης 6% στις επικουρικές (§2).
- Νομοθετική εξουσιοδότηση στον αρμόδιο Υπουργό για την κοινωνική ασφάλιση, να ρυθμίζει θέματα αναγκαία για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Γ, με υπουργικές αποφάσεις.
  
Διαβάστε την αιτιολογική έκθεση

Διαβάστε το Σχέδιο Νόμου

Σχόλια άρθρου: 0