16.10.2012 19:25

100 Χρόνια αρχαιολογικού έργου στη Χίο

Με ενδιαφέρουσες εισηγήσεις και παρουσίαση έργου και αρχαιολογικής έρευνας, στο παρελθόν, έως και το πιο πρόσφατο, το συνέδριο που πραγματοποιείται  με τη σύμπραξη των δύο αρχαιολογικών υπηρεσιών, της Κ΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων και της 3ης Ε.Β.Α., ευελπιστεί να τύχει της ανταπόκρισης ευρύτερου κοινού και να καταστεί η απαρχή μιας νέας εποχής, όσον αφορά τη σχέση της κοινωνίας με το ιστορικό και πολιτιστικό παρελθόν της.
Διαπρεπείς επιστήμονες, πανεπιστημιακοί, αρχαιολόγοι και φιλόλογοι, θα παραθέσουν όλα εκείνα τα στοιχεία που αποδεικνύουν την πολιτισμική ταυτότητα της Χίου, αλλά και τις προσωπικότητες εκείνες, που από την απελευθέρωση του νησιού πριν 100 χρόνια, με ίδια μόνο μέσα, πολύ θέληση, πείσμα και μεράκι, διέσωσαν και διαφύλαξαν σημαντικές αρχαιότητες, θέτοντας τις βάσεις των συλλογών που σήμερα κοσμούν τα  μουσεία μας. 
Οι εργασίες του συνεδρίου ξεκινούν το απόγευμα της Παρασκευής 19 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το πρόγραμμα που δημοσιοποιήθηκε όπως δημοσιοποιήθηκε από τις αρχαιολογικές μας υπηρεσίες: 
 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19-10-2012                                                                                          1η Συνεδρία (Προεδρείο Α. Αρχοντίδου – Χ. Πέννας)
5.00μ.μ. – 5.20μ.μ.: Έναρξη – Χαιρετισμοί
5.20μ.μ. – 5.40μ.μ.: J. Boardman, Emporio: Excavating the History of Chios.
5.40μ.μ. – 6.00μ.μ.: L. Beaumont, A Century of Archaeological Research at Kato Phana: Changing Perspectives, Approaches and Outcomes.
6.00μ.μ. – 6.20μ.μ.: Άννα Λαιμού, Ριζάρη «…κάμινος αρχαία πλήρης υδριών ωπτημένων…».
6.20μ.μ. – 6.40μ.μ.: Ευ. Σημαντώνη – Μπουρνιά, Μαρτυρίες ανθρώπινης παρουσίας στο Αίπος κατά την αρχαιότητα.
6.40μ.μ. – 7.00μ.μ.: Διάλειμμα
 
2η Συνεδρία (Προεδρείο Α. Καββαδία – Α. Τσαραβόπουλος)
7.00μ.μ. – 7.20μ.μ.:  Άγγ. Ματθαίου, Χιακών επιγραφών απάνθισμα.
7.20μ.μ. – 7.40μ.μ.:  Γ. Μαλούχου,  Οι Χιακές επιγραφές και ο Αντώνιος Π. Στεφάνου.
7.40μ.μ. – 8.00μ.μ.:  Α. Ζαχαρού – Λουτράρη, Tο αρχαιολογικό έργο του Κων. Κανελλάκη (1840-1916) στη μετάβαση από την  οθωμανική κυριαρχία στην ελεύθερη Χίο.
8.00μ.μ. – 8.20μ.μ.: Μ. Βαττέ - Ρίτα Χατζή, Μελέτη και ψηφιοποίηση του αρχείου Αντωνίου Π. Στεφάνου.                                                                                     
8.20μ.μ. – 9.00: Συζήτηση
 
ΣΑΒΒΑΤΟ 20-10-2012
 
3η  Συνεδρία (Προεδρείο: J. Boardman – Β. Πέννα)
9.00π.μ. – 9.20π.μ.:    Α. Αρχοντίδου – Αργύρη, Έργα ανάδειξης της Κ΄ ΕΠΚΑ στη Χίο και τα Ψαρά κατά τα έτη 1990-2005.
9.20π.μ. – 9.40π.μ.:    Λ. Αχειλαρά, Ένας μακεδονικός τάφος στη Χίο.
9.40π.μ. – 10.00π.μ.: Δ. Τσαρδάκα, Στοιχεία για την Ιστορική Τοπογραφία της Χίου μέσα από τις σωστικές ανασκαφές και την επιφανειακή έρευνα.
10.00π.μ. –  10.20π.μ.: Ά. Τσαραβόπουλος – Ευ. Φράγκου, Χιώτικο κρασί και λάδι στις ακτές του Εύξεινου Πόντου και την ενδοχώρα του.                            
10.20π.μ. – 10.40π.μ.: Μ. Ανετάκης – Γ. Βήτος – Λ. Νικολαϊδη – Θ. Παλιούγκας -  Μ. Ραφτοπούλου -  Κλ. Φαίνη, Ανασκαφή υστεροκλασικού -  ελληνιστικού νεκροταφείου στο Ριζάρι της Χίου και ευρήματα από  ένα εκτεταμένο στρώμα απόθεσης.
 10.40π.μ. – 11.00π.μ.: Αστ.Αηδόνης, Ο τρυπανισμός της Χίου: το βιοαρχαιολογικό και ιστορικό πλαίσιο μιας χειρουργικής επέμβασης του 2ο αι. π.Χ.
11.00π.μ. – 11.30π.μ.: Διάλειμμα
 
4η Συνεδρία (Προεδρείο: L. Beaumont – Κ. Σκαμπαβίας)
11.30π.μ. – 11.50π.μ.: Κ. Ρούγγου, Η ανασκαφική έρευνα στο οικόπεδο Βασίλη στο Εμποριό κατά τα έτη 2002-2006: νέα αρχαιολογικά ευρήματα από το «ιερό του λιμανιού». 
11.50π.μ. – 12.10μ.μ.: Γ. Δεληγιώργη, Χάλκινα μυκηναϊκά αντικείμενα από το Αρχοντίκι Ψαρών
12.10μ.μ. – 12.30μ.μ.: Ι. Κουρτζέλλης, Δ. Πίτσιου, Αρχαίο χάλκινο κράνος από τη θαλάσσια περιοχή της Χίου. Μελέτη και συντήρηση
12.30μ.μ. – 12.50μ.μ.: Θ. Θεοδούλου - Δ. Κουρκουμέλης - Br. Foley, Η ενάλια έρευνα και τα αποτελέσματά της στην περιοχή της Χίου.
12.50μ.μ. – 13.10μ.μ.: Α. Ντάρλας – Μ. Κοντός, Το έργο της Εφορείας Παλαιοανθρωπολογίας - Σπηλαιολογίας Βόρειας  Ελλάδος στην έρευνα, προστασία και ανάδειξη των σπηλαίων της Χίου.                                                                                                                                                          
13.10μ.μ. – 13.30μ.μ.: Ερωτήσεις - Συζήτηση
 
Απογευματινή Συνεδρία
 
5η Συνεδρία (Προεδρείο: Λ. Αχειλαρά – Α. Λαιμού)
5.00μ.μ. – 5.20μ.μ.: Στ. Φασουλάκης, Η μέριμνα για τις αρχαιότητες στη Χίο και η προστασία τους κατά τα τέλη της τουρκοκρατίας και την Απελευθέρωση (ΙΘ’ και αχρές Κ’ αιώνα).
5.20μ.μ. – 5.40μ.μ.: Χ. Πέννας, Η έρευνα των βυζαντινών αρχαιοτήτων στη Χίο στα πρώτα χρόνια της 3ης ΕΒΑ.                     
5.40μ.μ. – 6.00μ.μ.: Κ. Σκαμπαβίας, Το έργο της 3ης ΕΒΑ κατά τα έτη 1991 – 2001.
6.00μ.μ. – 6.20μ.μ.: Α. Καββαδία, Το αρχαιολογικό έργο της 3ης ΕΒΑ στην περίοδο 2001 – 2010.
6.20μ.μ. – 6.40μ.μ.: Β. Αθανασοπούλου - Πέννα, Οικονομία και κοινωνία στην πρωτοβυζαντινή Χίο: ανασκαφικές μαρτυρίες.
6.40μ.μ. – 7.00μ.μ.: Διάλειμμα
6η Συνεδρία (Προεδρείο: Α. Ματθαίου – Ε. Σημαντώνη-Μπουρνιά)
7.00μ.μ. – 7.20μ.μ.: Ό. Βάσση, Oι περιπέτειες του Κάστρου της Χίου στον 20ο αιώνα.
7.20μ.μ. – 7.40μ.μ.: Π. Βαλάκου, Πολιτιστικές Δραστηριότητες της 3ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων. Ένα ακόμη βήμα προσέγγισης της χιακής κοινωνίας.
7.40μ.μ. – 8.00μ.μ.: Στ. Φαϊτάκη, Η Αρχαιολογία ως κοινωνική πρακτική: Αρχαιολογικές εκπαιδευτικές εφαρμογές από  τη 3η Εφορεία Βυζαντινών  Αρχαιοτήτων.
8.00μ.μ. – 8.30 μ.μ.: Ερωτήσεις - Συζήτηση
Την Κυριακή 21 Οκτωβρίου 2012 θα πραγματοποιηθούν επισκέψεις στον αρχαιολογικό χώρο του Εμπορειού και στον αρχαιολογικό χώρο του Κάστρου της Χίου, όπου οι φιλοξενούμενοι θα ξεναγηθούν από αρχαιολόγους της Κ΄ Ε.Π.Κ.Α. και της 3ης Ε.Β.Α.
 

Ο έντυπος «πολίτης» ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα! Συμπληρώστε τα στοιχεία σας εδώ.

Ειδήσεις σήμερα. Μπείτε στην ομάδα μας στο Viber και δείτε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από τη Χίο και το Βόρειο Αιγαίο. Ακολουθήστε μας και στο Google News. Περιμένουμε τα σχόλια σας στο Facebook Page μας.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ