Κοινωνία

7/10/16 12:16

τελ. ενημ.: 7/10/16 12:33

Ζητούνται επιτηρητές

 Από το Τμήμα Γενικής Εκπαίδευσης ζητούνται ενδιαφερόμενοι από, διδακτικό προσωπικό Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ, τους εκπαιδευτικούς του Δημοσίου ή του Ιδιωτικού εκπαιδευτικού Τομέα και τους δημοσίους υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη συγκρότηση ομάδων επιτηρητών (Ο.Ε.) για τις εξετάσεις των υποψηφίων προς απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού γλωσσομάθειας (ΚΠγ), περιόδου Νοεμβρίου 2016.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής (τηλεφωνικά ή με ηλεκτρονικό μήνυμα στα: 22710-44732 και gen@dide.chi.sch.gr για τις εξετάσεις στη Νήσο Χίο έως και την Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 2016.

Αίτηση συμμετοχής, ως επιτηρητές, μπορούν να υποβάλλουν και οι σπουδαστές των Ανωτέρω Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, διότι σε περίπτωση που το προσωπικό από τις ανωτέρω κατηγορίες δεν επαρκεί για τη συγκρότηση ομάδων επιτηρητών (Ο.Ε.), δύναται να ορίζονται ως επιτηρητές σπουδαστές των Ανωτέρω Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν το Σάββατο 12 Νοεμβρίου 2016 (από 7:30π.μ. έως 19:30μ.μ.). στο εξεταστικό κέντρο του 1ου  Γενικού Λυκείου Χίου ( Ταχ. Δ/νση: Χριστός Βαρβάσι, Τ.Κ.: 82100)

Διευκρινίζετε ότι:

-Κάθε ομάδα επιτηρητών συγκροτείται από διδακτικό προσωπικό Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ εκπαιδευτικούς του Δημοσίου ή του Ιδιωτικού εκπαιδευτικού Τομέα ή δημοσίους υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ. Σε περίπτωση που το προσωπικό από τις ανωτέρω κατηγορίες δεν επαρκεί για τη συγκρότηση ομάδων επιτηρητών, δύναται να ορίζονται σπουδαστές των Ανωτέρω Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

- στις Ο.Ε. επιτρέπεται να συμμετάσχουν όσοι είναι πτυχιούχοι Πανεπιστημιακών Τμημάτων ξένων γλωσσών αρκεί να μην επιτηρούν στις αίθουσες που εξετάζεται η αντίστοιχη του Τμήματος αποφοίτησής τους ξένη γλώσσα

-από τις Ο.Ε. αποκλείονται, όσοι έχουν σύζυγο ή συγγενή εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και τρίτου βαθμού ως υποψήφιο, στο ίδιο εξεταστικό κέντρο (θα υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση σε περίπτωση επιλογής).

 

Η αποζημίωση για κάθε ημέρα επιτήρησης (το ανώτερο τέσσερις (4) ώρες) ορίζεται σε 15 ευρώ με την αριθμ. πρωτ. 2/30147/022/2012 (ΦΕΚ 1696/16-05-2012 τ. Β΄ Κ.Υ.Α. ).

 

 

 

 

 

 

 

 

Δείτε επίσης