Κοινωνία

27/8/15 18:42

τελ. ενημ.: 27/8/15 18:42

Υψηλή η κατάταξη του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε διεθνή ταξινόμηση

Σε μία από τις ευρύτερα γνωστές διεθνείς ταξινομήσεις Πανεπιστημίων, το σύστημα Webometrics Ranking of World Universities, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου αξιολογήθηκε ως το 8ο σε σύνολο 79 αξιολογημένων Ιδρυμάτων στην Ελλάδα και  ως το 970ο στον κόσμο, δηλαδή εντός του 5% των καλύτερων πανεπιστημίων παγκοσμίως.

Η κατάταξη αυτή, παρά τη γνωστή οικονομική πραγματικότητα των πανεπιστημίων κατά τα τελευταία πέντε χρόνια, χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα ικανοποιητική, από τη στιγμή που το σύστημα Webometricsμελετά και αξιολογεί στοιχεία από 23.000 και πλέον πανεπιστήμια στον κόσμο. 

Σχόλια άρθρου: 0
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση