Κοινωνία

17/2/16 12:46

τελ. ενημ.: 17/2/16 12:46

Ξεκινούν οι εγγραφές στο ΚΑΠΗ του Δήμου Χίου

Ξεκινούν την Τρίτη 1 Μαρτίου οι εγγραφές καθώς και οι ανανεώσεις των μελών του ΚΑΠΗ του Δήμου Χίου. ∆ικαίωµα εγγραφής ως µέλη του ΚΑΠΗ έχουν όλοι οι συνταξιούχοι δηµότες Χίου, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν συµπληρώσει το 55ο έτος. Για την εγγραφή δεν λαµβάνονται υπόψη εισοδηματικά κριτήρια.

Για άτοµα µε ειδικές ανάγκες θα εξετασθεί από το ∆.Σ του Ν.Π.∆.∆. η δυνατότητα να γίνονται δεκτοί όσοι έχουν συμπληρώσει το 50ο έτος.

Για την εγγραφή απαιτούνται  Αστυνοµική ταυτότητα καθώς και εκκαθαριστικό (για τυχόν παροχές από δηµόσιο φορέα). Πληροφορίες στο ΚΑΠΗ και στα τηλέφωνα : 271081474,  2271044395 

Σχόλια άρθρου: 0
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση