4.6.2019 10:18

Τμήματα στατιστικής

Περιγραφή

Τα τμήματα ασχολούνται με την προαγωγή της στατιστικής και της αναλογιστικής επιστήμης και έχουν ως πρωτεύοντα στόχο την κατάρτιση επιστημόνων, οι οποίοι χρησιμοποιώντας σύνθετες μαθηματικές μεθόδους ή μεθόδους άλλων επιστημών, ιδίως οικονομικών, μπορούν να εκτιμήσουν επιχειρηματικούς κινδύνους ή να πάρουν αποφάσεις για την τιμολόγηση αγαθών και υπηρεσιών ή να καταρτίσουν ασφαλιστικά, χρηματοδοτικά ή συνταξιοδοτικά σχέδια ή να προτείνουν επενδυτικές στρατηγικές, με στόχο την αποδοτικότερη λειτουργία του κοινωνικοοικονομικού συστήματος.

Μαθήματα

Τα τμήματα δεν χωρίζουν το πρόγραμμα σπουδών τους σε τομείς ή κατευθύνσεις. Το τμήμα του Πειραιά χωρίζει το πρόγραμμα σπουδών του στα ακόλουθα πεδία εξειδίκευσης: α) Πιθανότητες και Στατιστική, β) Αναλογιστική Επιστήμη, γ) Ασφαλιστική Επιστήμη, δ) Οικονομική και Χρηματοοικονομική Επιστήμη, ε) Μαθηματικά και Πληροφορική και στ) Δημογραφία.

 

Εργασιακά

Οι απόφοιτοι των τμημάτων με την απόκτηση του πτυχίου τους θα είναι σε θέση:

 • να κατανοούν τις βασικές αρχές της θεωρίας πιθανοτήτων, καθώς και τη μαθηματική θεμελίωση της στατιστικής επιστήμης και τη στατιστική σκέψη και συμπερασματολογία,
 • να κατανοούν την αβεβαιότητα και το πώς η στατιστική μπορεί να συμβάλλει στη βελτίωση των αποφάσεων που λαμβάνονται σε καθεστώς αβεβαιότητας,
 • να σχεδιάζουν, να συγκεντρώνουν και να αναλύουν στατιστικά δεδομένα καθώς και να εξάγουν συμπεράσματα από αυτά, λαμβάνοντας υπόψη τους τυχόν περιορισμούς που υπάρχουν σε καθένα από τα βήματα της διαδικασίας που ακολουθήθηκε,
 • να ερμηνεύουν και να δημοσιοποιούν τα αποτελέσματα μιας στατιστικής ανάλυσης,
 • να αναλύουν δεδομένα με τη χρήση στατιστικών πακέτων και άλλων υπολογιστικών εργαλείων,
 • να αποφεύγουν την κακή χρήση των στατιστικών εργαλείων καθώς και την λανθασμένη ερμηνεία των αποτελεσμάτων,
 • να κατανοούν τον τρόπο με τον οποίο οι ερευνητικές υποθέσεις μπορούν να διατυπωθούν υπό μορφή προβλημάτων τα οποία η Στατιστική επιστήμη μπορεί να ερευνήσει,
 • να μελετούν επιστημονικές δημοσιεύσεις οι οποίες χρησιμοποιούν στατιστικές μεθόδους και να αξιολογεί την αξιοπιστία των παρατιθέμενων επιχειρημάτων.

Οι απόφοιτοι των τμημάτων έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν ως στατιστικοί (και όχι στατιστικολόγοι, όπως συνηθίζεται να λέγεται), ως αναλογιστές και ως χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι.

Ένας πτυχιούχος στατιστικής έχει τη δυνατότητα να εργαστεί με πολύ ευνοϊκές συνθήκες στον ιδιωτικό και στον δημόσιο τομέα. Συγκεκριμένα, στον ιδιωτικό τομέα υπάρχουν πολλές προσοδοφόρες θέσεις εργασίας για στατιστικούς σε τράπεζες, εταιρίες έρευνας αγοράς, εταιρίες δημοσκοπήσεων, ασφαλιστικές εταιρίες, διαφημιστικές εταιρίες, εταιρίες πετρελαιοειδών, εταιρίες τηλεπικοινωνιών. Ο ρόλος του στατιστικού σε αυτές τις εταιρίες είναι σημαντικότατος, μια που τα συμπεράσματα και οι γνωμοδοτήσεις του είναι εξαιρετικά χρήσιμες.

Στον δημόσιο τομέα υπάρχουν τμήματα Στατιστικής σε υπουργεία και δημόσιους οργανισμούς, τα οποία στελεχώνονται από στατιστικούς, οι οποίοι επεξεργάζονται και αναλύουν με χρήση στατιστικών πακέτων διάφορα δεδομένα στοχεύοντας στην εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων. 

Ένας πτυχιούχος στατιστικής με γνώσεις βιοστατιστικής μπορεί να εργαστεί σε μία φαρμακευτική εταιρία ή σε ένα νοσοκομείο ως αναλυτής ιατρικών ή επιδημιολογικών δεδομένων. Τονίζεται ότι ο ρόλος της στατιστικής συμπερασματολογίας σε θέματα που σχετίζονται με την υγεία είναι εξαιρετικά κρίσιμος και ότι υπάρχει διεθνώς έλλειψη επιστημόνων με εξειδίκευση στη βιοστατιστική.

Στον ακαδημαϊκό χώρο (πανεπιστήμια, πολυτεχνεία, ερευνητικά ινστιτούτα) ένας πτυχιούχος στατιστικής έχει τη δυνατότητα να κάνει έρευνα με στόχο την εκπόνηση μιας διδακτορικής διατριβής σε κάποιο θεωρητικό ή εφαρμοσμένο αντικείμενο. Σε πολλά ερευνητικά προγράμματα που χρηματοδοτούνται από την ευρωπαϊκή έρευνα συμμετέχουν στατιστικοί ως επιστημονικοί συνεργάτες.

Οι πτυχιούχοι μπορούν να απασχοληθούν στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα:

 • Ως αναλογιστές σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες, επιχειρήσεις, εργατικές ενώσεις, σε όλα τα τραπεζικά ιδρύματα, στο υπουργείο Εργασίας (Κοινωνικών Ασφαλίσεων), σε θέσεις της ειδικότητάς τους.
 • Ως αναλογιστές σε ασφαλιστικές ή χρηματιστηριακές επιχειρήσεις, σε άλλες οικονομικές μονάδες ως ανώτεροι υπάλληλοι, ερευνητές, οικονομικοί σύμβουλοι (εταιρίες συνταξιοδοτήσεων, νοσοκομεία, επιχειρήσεις συγκοινωνιών και τηλεπικοινωνιών, καζίνο, εταιρίες πληροφορικής για δημιουργία λογισμικού σχετικού με αναλογιστικές μελέτες).
 • Ως στατιστικοί σε τράπεζες, εταιρίες έρευνας αγοράς, εταιρίες δημοσκοπήσεων, ασφαλιστικές εταιρίες, διαφημιστικές εταιρίες, εταιρίες πετρελαιοειδών, εταιρίες τηλεπικοινωνιών.
 • Ως ελεύθεροι επαγγελματίες για παροχή οικονομικών, ασφαλιστικών υπηρεσιών.
 • Ως οικονομολόγοι ή λογιστές, εφόσον εγγράφονται στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας.
 • Οι απόφοιτοι των τμημάτων υπάγονται στον Κλάδο Π.Ε. 80 Οικονομίας και μπορούν να εργαστούν ως εκπαιδευτικοί στη δημόσια εκπαίδευση.

 

(Ολόκληρη την ανάλυση του τμήματος μπορείτε να τη βρείτε στη σελίδα 694 του βιβλίου «Πάμε… Πανεπιστήμιο 2018»)

                                                                                       Σπύρος Μιχαλούλης, Σύμβουλος Σταδιοδρομίας

Τηλ. 210-6778777

URL: www.orientum.gr

e-mail: info@orientum.gr

 

Ειδήσεις σήμερα

Μπείτε στην ομάδα μας στο Viber και δείτε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από τη Χίο και το Βόρειο Αιγαίο

Ακολουθήστε το politischios.gr στο Google News

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ