Κοινωνία

20/11/12 15:36

τελ. ενημ.: 21/11/12 10:39

Θέμα ημερών η θέρμανση του Κολυμβητηρίου απ’ τον ατμό του εργοστασίου της ΔΕΗ

Το υψηλό κόστος καυσίμων για τη θέρμανση του Κολυμβητηρίου υποχρέωσε τη διοίκηση του να το κλείνει κάθε Δευτέρα και Σάββατο, εκτός κι αν υπάρχει αγώνας του ΝΟΧ, για εξοικονόμηση πόρων. Υποχρεώνει όμως και το Δήμο να επισπεύσει τις ενέργειες για τη σύνδεση του με τη ΔΕΗ για τη χρήση του ατμού κι έτσι, με ένα έργο κόστους 110.000 ευρώ, να εξοικονομούνται ετησίως πόροι 350.000 ευρώ. Οι εντολές του δημάρχου για επιτάχυνση των διαδικασιών είναι πολύ πιθανόν να οδηγήσουν σε δυο μήνες στην τροφοδοσία του συστήματος θέρμανσης του Κολυμβητηρίου από τους ατμούς του εργοστασίου της ΔΕΗ. 

Σχόλια άρθρου: 0
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση