Κοινωνία

23/4/13 14:45

τελ. ενημ.: 23/4/13 14:45

Τα κενά καλύπτονται με εποχικούς και 5ετείς

ΑΠΑΝΤΑ Ο ΥΠ. ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ

Την ανάγκη αντιμετώπισης των προβλημάτων του Πυροσβεστικού Σώματος, με ειδική αναφορά στην ανάγκη ενίσχυσης του κλιμακίου των Καρδαμύλων, έθεσε ως αναφορά στη Βουλή ο Κ. Τριαντάφυλλος..
Με τη σειρά του ο υπουργός απάντησε πως τα προβλήματα αντιμετωπίζονται με τις προσλήψεις εποχικών και πυροσβεστών 5ετούς απασχόλησης, και ο νοών νοείτω.
Συγκεκριμένα στην απάντησή του, ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, μεταξύ άλλων, σημειώνει ότι: «….μετά τις προσλήψεις πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης που πραγματοποιήθηκαν το έτος 2012 τοποθετήθηκαν 5 πυροσβέστες της συγκεκριμένης κατηγορίας» και ότι: «κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες ενισχύονται ως προς το έργο της κατάσβεσης και με πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης».
Στο ερώτημα για τους επιτυχόντες του διαγωνισμού πρόσληψης δοκίμων πυροσβεστών, το οποίο απασχολεί πολλούς ενδιαφερόμενους και στη Χίο, και για το οποίο ο βουλευτής έχει επανειλημμένα ζητήσει ενημέρωση, «δεν έχει προσδιοριστεί η ημερομηνία πρόσληψής τους  και προς τούτο συνεργαζόμαστε με το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την επίλυση του ζητήματος», απαντά ο Υπουργός.
Στο ζήτημα που τέθηκε, με την κατατεθείσα αναφορά, για την ένταξη των πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης στο μόνιμο προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος, δίνεται η απάντηση ότι: «προβλέπεται η δυνατότητα ανανέωσης της θητείας του προσωπικού αυτού, κατόπιν σχετικής αίτησης…..» και γίνεται αναλυτική αναφορά στις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται.

Σχόλια άρθρου: 0
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση