Κοινωνία

5/2/14 13:16

τελ. ενημ.: 5/2/14 13:16

Συσκευές ERS στα αλιευτικά σκάφη

            Το Τμήμα Αλιείας της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Χίου,  ενημερώνει τους αλιείς, πλοιοκτήτες αλιευτικών σκαφών ολικού μήκους 12 μέτρων και άνω ή και μικρότερων των 12 μέτρων, εφόσον διαθέτουν άδεια αλίευσης μεγάλων πελαγικών ψαριών, ότι έχουν σύμφωνα με σχετικές αποφάσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, υποχρέωση προμήθειας εγκατάστασης και θέσης σε παραγωγική λειτουργία συσκευών ERS.
Σύμφωνα δε με σχετικές εγκυκλίους η δαπάνη για την προμήθεια και θέση σε παραγωγική λειτουργία των συσκευών ERS καλύπτεται σε ποσοστό 100% από κοινοτική και εθνική χρηματοδότηση και είναι επιλέξιμη μέχρι το ποσό των 2.600 ευρώ ανά σκάφος, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ που βαρύνει τον πλοιοκτήτη.
Η δαπάνη θα καταβληθεί στον πλοιοκτήτη του αλιευτικού μετά την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών και την ολοκλήρωση των προβλεπομένων ελέγχων και πιστοποίησης συμβατότητας της συσκευής με το Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης και Καταγραφής Αλιευτικών Δραστηριοτήτων ( ΟΣΠΑ ).
Οι πλοιοκτήτες που σύμφωνα με τα στοιχεία της Υπηρεσίας έχουν την υποχρέωση εφοδιασμού με την συσκευή ERS θα λάβουν και σχετική ενημερωτική επιστολή με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Τα δικαιολογητικά αυτά θα πρέπει να υποβληθούν στο Τμήμα Αλιείας της Π.Ε. Χίου το αργότερο μέχρι 22-04-2014, προκειμένου να διαβιβαστούν στη Γενική Δ/νση Αλιείας / Δ/νση Αλιευτικών  Εφαρμογών και ΕΑΠ για έλεγχο και έκδοση απόφασης χορήγησης της οικονομικής ενίσχυσης.
Για σχετικές πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Αλιείας της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Χίου.
Τηλέφωνο ( 2271044438)

Δείτε επίσης

Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση