Κοινωνία

1/8/12 12:18

τελ. ενημ.: 1/8/12 12:18

Σύσκεψη για τα Ολοκληρωμένα Σχέδια Ανάπτυξης Περιοχής Υπαίθρου

 
Σύσκεψη στο Δημαρχείο Χίου με τη συμμετοχή μελών της Διαχειριστικής Αρχής Β. Αιγαίου και στελεχών της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Χίου, με θέμα τον σχεδιασμό για το πρόγραμμα: «Ολοκληρωμένα Σχέδια Ανάπτυξης Περιοχής Υπαίθρου» (ΟΣΑΠΥ), το οποίο χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ, πραγματοποιήθηκε χθες το μεσημέρι.
 Στην εν λόγω σύσκεψη έγινε η παρουσίαση του προγράμματος από τα στελέχη της Δ.Α. Β. Αιγαίου και δόθηκαν οδηγίες για τον σωστό σχεδιασμό του, ώστε να κατατεθεί το Επιχειρησιακό Σχέδιο έως 5 Οκτωβρίου 2012, προκειμένου να ενταχθούν σε αυτό το πρόγραμμα έργα με τομείς παρέμβασης: Περιβάλλον - Τουρισμό - Πολιτισμό.
 Στο πρόγραμμα, το οποίο στοχεύει στη βιώσιμη ανάπτυξη της υπαίθρου, υπάρχει η δυνατότητα να ενταχθούν έργα: διαχείρισης οικιακών και βιομηχανικών αποβλήτων, διαχείρισης και διανομής ύδατος, προώθησης τόπων φυσικού κάλλους, προστασίας και ανάπτυξης φυσικής κληρονομιάς, βελτίωσης τουριστικών υπηρεσιών, προστασίας πολιτιστικής κληρονομιάς, ανάπτυξης πολιτιστικών υποδομών και υπηρεσιών.

Σχόλια άρθρου: 0
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση