Κοινωνία

29/3/16 13:30

τελ. ενημ.: 29/3/16 17:24

Στην Κύπρο το Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Στις 16-19 Μαρτίου 2016  πραγματοποιήθηκε στην Κύπρο η 4η εκπαιδευτική εκδρομή στο εξωτερικό του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού» του Πανεπιστημίου Αιγαίου (http://tourism-pms.aegean.gr/index.php/el/).

 

Στην εκπαιδευτική εκδρομή συμμετείχαν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του Προγράμματος, ο Διευθυντής του,  Καθηγητής κ. Δ. Λαγός και αρκετοί διδάσκοντές του (κ.κ. Α. Σάμιτας,  Μ. Μπεκιάρης, Μ. ΣτογιαννίδουΘ. Σταυρινούδης, Α. Ανδρικόπουλος, Ι. Κουφοδόντης, Α. Κυριακάκη, Μ. Ντουμή).  

 

Οι στόχοι της εκπαιδευτικής εκδρομής ήταν:

  • Η δημιουργία δεσμών του Μεταπτυχιακού Προγράμματος με εκπαιδευτικά - ερευνητικά Ιδρύματα της Κύπρου.
  • Η παροχή πληροφόρησης για τις ακαδημαϊκές δραστηριότητες του Μεταπτυχιακού Προγράμματος και τις ερευνητικές δράσεις του Εργαστηρίου Τουριστικών Ερευνών και Μελετών (http://etem.aegean.gr/index.php/gr/)
  • Η διερεύνηση των δυνατοτήτων ανάπτυξης κοινών ερευνητικών και εκπαιδευτικών δράσεων.
  • Η απόκτηση εμπειριών και γνώσεων σχετικά με την ξενοδοχειακή βιομηχανία της Κύπρου.

 

Στη διάρκεια της εκπαιδευτικής εκδρομής πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις:

  • Στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου.
  • Στο ξενοδοχείο Mediterranean και στο Σύνδεσμο Διευθυντών Ξενοδοχείων Κύπρου.
  • Στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου.
  • Στον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού.

 

Δείτε επίσης