Κοινωνία

24/5/13 14:43

τελ. ενημ.: 24/5/13 14:48

Ρέει το χρήμα

Απρόσκοπτα συνεχίζεται η χρηματοδότηση έργων ενταγμένων στο ΕΣΠΑ, όπως ενημερώνει ο Δήμος Χίου. Συγκεκριμένα, εγκρίθηκε η κατανομή του ποσού 819.720,62 € το οποίο αφορά πιστώσεις έργων ΣΑΕΠ 088/8 για έργα που εκτελούνται και είναι τα εξής:

1) Προσθήκη και Βελτίωση αιθουσών στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Χίου 120.720,62€
2) Προσθήκη – Βελτίωση Γυμνασίου - Λυκείου Καλλιμασιάς Δήμου Χίου 60.000€
3) Προσθήκη – Βελτίωση Δημοτικού Σχολείου Καλλιμασιάς Δήμου Χίου 100.000€
4) Δίκτυο Αποχέτευσης Ομβρίων στην περιοχή Ρέματος Σκύλας 500.000€
5)  Διαμορφώσεις Κοινόχρηστων χώρων Φρουρίου- Λάδης 39.000€

                                                 
                                                                            

Σχόλια άρθρου: 0
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση