11.5.2015 11:22

Ρεαλιστικές, σύγχρονες, αναγκαίες!

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΧΙΟ ΟΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ

Του ΝΙΚΟΥ ΤΡΑΚΟΥ

Πολιτικού Μηχανικού – Συγκοινωνιολόγου

Η Ευρωπαϊκή Ένωση από τις αρχές της δεκαετίας του 1980 έχει αρχίσει να προωθεί την χρήση του ποδηλάτου στα μεγάλα αστικά κέντρα. Ο βασικός λόγος είναι ο περιορισμός της χρήσης του Ι.Χ και η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Στην Ελλάδα η χρήση του ποδηλάτου έχει αυξηθεί τα τελευταία 10 χρόνια. Έτσι δημιουργήθηκε η ανάγκη για την κατασκευή υποδομών για το ποδήλατο. Σήμερα στις περισσότερες ελληνικές πόλεις υπάρχουν υποδομές ποδηλάτου, σχεδιασμένες με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Με την δημιουργία ποδηλατοδρόμων επιτυγχάνεται η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής στην πόλη μέσω της απελευθέρωσης της από το αυτοκίνητο και της αισθητικής της ανασυγκρότησης

Βασική προϋπόθεση για να κυκλοφορήσει το ποδήλατο στους δρόμους είναι η ασφάλεια η οποία επιτυγχάνεται με θωράκιση του Ποδηλάτου από το αυτοκίνητο, εκεί όπου οι ταχύτητες είναι υψηλές.

Ένα άλλο μέτρο που εφαρμόζεται με επιτυχία για την μείωση των ατυχημάτων και την κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση είναι η εφαρμογή κυκλικών κόμβων καθώς προσφέρουν:

- Μείωση της ταχύτητας κατά την είσοδο στον κόμβο.

- Περιορισμό των καθυστερήσεων και των ουρών αναμονής των φαναριών.  

- Μείωση της πιθανότητας ατυχημάτων λόγω μετωπικών ή άλλων συγκρούσεων.

- Δυνατότητα για ασφαλή αναστροφή, στοιχείο που κατά κανόνα δεν ισχύει στις άλλες μορφές ισόπεδων κόμβων.

- Μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, της ηχορύπανσης και της κατανάλωσης καυσίμου.

- Καλύτερη δυνατότητα για εξυπηρέτηση χώρων στάθμευσης, πλατύτερα πεζοδρόμια, μεγαλύτερη έκταση φύτευσης πρασίνου, πλατύτερες εξωτερικές λωρίδες, ώστε να περιλαμβάνονται και ποδηλατόδρομοι στις προσβάσεις.

- Δυνατότητα διαμόρφωσης ελκυστικών εισόδων ή κεντρικών πλατειών σε περιοχές οικισμών.

 

Ένας οδηγός που προσεγγίζει έναν κυκλικό κόμβο είναι υποχρεωμένος να μειώσει την ταχύτητα του οχήματος η οποία, κατ ́ επέκταση, μειώνει και τη σφοδρότητα της σύγκρουσης σε περίπτωση ατυχήματος. Οι κυκλικοί κόμβοι διευθετούν και διοχετεύουν μεγαλύτερο αριθμό οχημάτων από την απλή διάταξη παραχώρησης προτεραιότητας ή τους σηματοδοτούμενους κόμβους, μειώνοντας έτσι τον χρόνο αναμονής.

Η πρόταση της μελετητικής ομάδας για την ανάπλαση της Παραλιακής Χίου Καρδαμύλων από το Τάγμα Δεσπότη έως την Δασκαλόπετρα , ακολουθεί τις βασικές αρχές της συγκοινωνιακής τεχνικής για την κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση , την μείωση των ατυχημάτων και την βιώσιμη αστική κινητικότητα και προτείνει :

  • Εφαρμογή 6 κόμβων: 4 υπερβατών κυκλικών κόμβων μικρού μεγέθους εσωτερικής ακτίνας 4,5 μ , 1 μη υπερβατου κυκλικού κόμβου ακτίνας 6 μ στην συμβολή των εθνικού επιπέδου δρόμων (της Παράκαμψης Χίου και της Παραλιακής) και 1 κόμβου μορφής σάλπιγγας της περιοχής της παλαιάς ΔΕΗ Βροντάδου προ των τριών Μύλων που θα εκμεταλλεύεται το υφιστάμενο τοπικό οδικό δίκτυο.
  • Δημιουργία ενδιάμεσης διαχωριστικής νησίδας πλάτους 1,5 μ κατασκευασμένης σύμφωνα με τις προδιαγραφές με προστατευτικά στηθαία και ηλεκτροφωτισμό.
  • Μείωση της διατομής της υφιστάμενης οδού σύμφωνα με τα συγκοινωνιακά αστικά πρότυπα με εξασφάλιση της στάθμευσης σε επιλεγμένα σημεία επί εσοχών του πεζοδρομίου για προστασία οχημάτων και πεζών.
  • Αξιοποίηση και βελτίωση των υφιστάμενων πεζοδρομίων και δημιουργία πεζοδρομίων σε περιοχές που είναι ανύπαρκτα.
  • Εφαρμογή ποδηλατόδρομου επί του υφιστάμενου διατιθέμενου πλάτους
  • Δημιουργία παραλιακού Πεζοδρόμου αναψυχής ελάχιστου πλάτους 2μ. Παράλληλα στην λωρίδα κυκλοφορίας ποδηλάτων με πρόβλεψη για άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ) Τοποθετούνται ράμπες αναπήρων στις διαβάσεις πεζών και πλάκες για τυφλούς μήκους 0.30 0.4μ , ώστε να δημιουργηθεί λωρίδα καθοδήγησης τους.
  • Προστασία αξιοποίηση και ανάδειξη της παραλίας με την εφαρμογή διακριτικής γέφυρας για να μην καταλαμβάνεται χώρος της παραλίας όπου δεν επαρκεί το υφιστάμενο πλάτος της οδού.

 

1. Μη υπέρβατός κόμβος με “ποδιά” που την «πατούν» τα μεγάλα φορτηγά

 

 

2. Υπερβατός κόμβος που μπορεί να «πατιέται» από τα φορτηγά 

Τονίζεται ότι η υφιστάμενη οδός Χίου – Καρδαμύλων δεν διαπλατύνεται αντίθετα γίνεται περιορισμός του πλάτους της οδού σε όφελος:

α. της ασφάλειας (η στενή διατομή σε συνδυασμό με την εφαρμογή νησίδας και στηθαίων ασφαλείας και τους κυκλικούς κόμβους περιορίζει την ταχύτητα και τους κινδύνους θανατηφόρων ατυχημάτων) και της στάθμευσης που λείπει από την περιοχή

β. της κυκλοφορίας πεζών και ποδηλάτων με την βελτίωση και χρήση των υφιστάμενων πεζοδρομίων και την δημιουργία νέων χωρίς ρυμοτόμηση ιδιοκτησιών και με την δημιουργία πεζοδρόμου‐ποδηλατόδρομου επί γεφυροποιούμενης οικολογικής – βιοκλιματικής φιλοπεριβαλλοντικής ελαφριάς κατασκευής.

3. Περιοχή Αρμένη Ποταμού. ‐ Ο ποδηλατόδρομος –πεζόδρομος βρίσκεται επί γέφυρας ώστε να αποφεύγεται επέμβαση επί της παραλίας 

4. Περιοχή κόμβου Δημαρχείου Βροντάδου ‐ Ο ποδηλατοδρομος‐ πεζόδρομος βρίσκεται στο επίπεδο του πεζοδρομίου


5. Περιοχή νέου κυκλικού κόμβου Δημαρχείου Βροντάδου

 

6. Περιοχή πρατηρίου SHELL, διακρίνεται η γέφυρα ποδηλατόδρομου‐πεζόδρομου στη θέση με την μεγίστη υπερύψωση της. Ελάχιστη είναι η οπτική της όχληση. Επιτυγχάνεται η προστασία και η αξιοποίησητης παραλίας.

 

H μελέτη αυτή, στα πλαίσια του κοινωνικού διαλόγου και της δημόσιας διαβούλευσης που απαιτεί και εφαρμόζει η νέα δημοτική αρχή, παρουσιάστηκε από τον εκπρόσωπο των μελετητών κ Τράκο και τον Αντιδήμαρχο κ Γδύση στο τοπικό συμβούλιο του Βροντάδου στον Σεπτέμβριο του 2014 , όπου και έγινε αποδεκτή με ενθουσιασμό από την συντριπτική πλειοψηφία των παρευρισκόμενων , καθώς μελέτη αυτή στην ουσία συμβάλει στην ασφάλεια, κάνει, προσβάσιμη την παραλία, αναδεικνύει και προστατεύει το περιβάλλον , συμβάλει στην βιώσιμη αστική κινητικότητα , περιορίζει την χρήση του Ι.Χ σε όφελος του πεζού και του ποδηλάτου , αναπλάθει και δίνει άλλη μορφή στο απαξιωμένο σήμερα Παραλιακό μέτωπο του Βροντάδου το οποίο παραδίδει προς χρήση στον κάτοικο της Χίου και στον τουρίστα επισκέπτη ,όπως οφείλει να κάνει ένας σύγχρονος βιοκλιματικός σχεδιασμό που σέβεται τον άνθρωπο , την κοινωνία και το περιβάλλον

Τέτοιες ιδέες μπορούν να εφαρμοστούν και σε άλλα προβληματικά οδικά τμήματα του οδικού δικτύου της Χίου που θα μειώσουν τα ατυχήματα και θα δώσουν μια σύγχρονη τουριστική και οικολογική εικόνα στην Χίο. Ο ποδηλατόδρομος μπορεί να επεκταθεί έως τον Καρφά αλλάζοντας την τουριστική κυκλοφοριακή και κοινωνική όψη της πόλης της Χίου.

Ο έντυπος «πολίτης» ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα! Συμπληρώστε τα στοιχεία σας εδώ.

Ειδήσεις σήμερα. Μπείτε στην ομάδα μας στο Viber και δείτε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από τη Χίο και το Βόρειο Αιγαίο. Ακολουθήστε μας και στο Google News. Περιμένουμε τα σχόλια σας στο Facebook Page μας.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ