Κοινωνία

1/6/12 14:55

τελ. ενημ.: 1/6/12 15:12

Προσλαμβάνει 2μηνίτες ο Δήμος Χίου

 
Ο Δήμος Χίου, για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών του, θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση δύο μηνών, το επόμενο διάστημα, στις παρακάτω ειδικότητες:

  • 28 Υ.Ε. εργάτες καθαριότητας
  • 6 Δ.Ε. Οδηγοί καθαριότητας
  • 4 Υ.Ε. εργάτες πυρασφάλειας

          Όσοι εκ των δημοτών επιθυμούν να εργασθούν, μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο κεντρικό κτίριο του Δήμου, Δημοκρατίας 2, υπόψιν κ. Τάτση, μέχρι την Τετάρτη 6 Ιουνίου 2012.
          Σας επισημαίνουμε ότι δεν έχουν δικαίωμα πρόσληψης, όσοι έχουν απασχοληθεί με δίμηνη σύμβαση μέσα στο 2012.

Σχόλια άρθρου: 0
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση