Κοινωνία

22/5/12 14:24

τελ. ενημ.: 22/5/12 14:25

Παρατείνεται η απογραφή των συνταξιούχων

Όπως με όλες τις διαδικασίες, έτσι και στην απογραφή των συνταξιούχων του δημοσίου δίνεται παράταση μέχρι τις 15 Ιουνίου.
Ειδοποιούνται οι συνταξιούχοι που τυχόν δεν έχουν λάβει το απογραφικό Δελτίο να σπεύσουν το ταχύτερο να το αναζητήσουν είτε από την υπηρεσία Συντάξεων του ΓΛΚ, ή τις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου του τόπου κατοικίας τους και να απογραφούν διότι σε διαφορετική περίπτωση μπορεί να προκαλέσουν ακόμη και διακοπή της σύνταξης τους.

Σχόλια άρθρου: 0
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση