Κοινωνία

18/6/14 16:24

τελ. ενημ.: 18/6/14 16:24

Ομιλία από το Κέντρο Ψυχικής Υγείας

Την Τετάρτη 25 Ιουνίου στις 19.00 θα πραγματοποιηθεί ομιλία στον πολυχώρο citrus με θέμα: Πάσχω και Συμπάσχω μαζί σου! Φροντίζοντας άτομα με ψυχική νόσο.  Η ομιλία διοργανώνεται από το ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ Ψυχικής Υγείας Χίου ΑΜΚΕ ΑΠΟΣΤΟΛΗ και θα αναπτυχθούν θέματα σχετικά με την επιβάρυνση των φροντιστών των ατόμων με ψυχική νόσο.

Δείτε επίσης